แฮปปี้โคเรียลาแนล : 2017 Busan Tourism Presentation

งาน Tourism Presentation Busan 2017
ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรม ดุสิตธานี
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเมืองพูซาน เพื่อเป็นแนวทางการจัดโปรแกรมทัวร์เกาหลีสำหรับลูกค้าท่าน ทั้งแบบ F.I.T., โปรแกรมหน้าร้าน, หรือกรุ๊ปอินเซ็นทีฟ และเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านการท่องเที่ยวตลอดจน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเมืองพูซานที่จะมอบให้แก่บริษัททัวร์ที่จะจัดทัวร์ไปยังเมืองพูซาน

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea