ตำแหน่งรับสมัครงาน

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี  บริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดการทัวร์ประเทศเกาหลี ภายใต้แบรนด์ (Happy Korea) รวมถึงการติดต่อธุรกิจ การศึกษาดูงานแบบหมู่คณะหรือการเดินทางด้วยตนเอง และ Mice entertainment เรารับจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ เทศกาล และงานสัมมนาอย่างครบวงจร เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เพื่อขยายความก้าวหน้าทางธุรกิจ และความต้องการในบุคลากร ทางบริษัทจึงเปิดรับผู้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน

K.T.C.C. Co., Ltd. was founded on August 15, 2546 with the objective to be the bridge of relationships between Thailand and Korea. Our company has worked as the tourism business between Thailand and Korea, in the branding is Happy Korea, and MICE Entertainment worked for events, organize and seminar. We worked more than 15 years. Right now, the company has recruiting for new employees in positions

 

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง : Marketing    1 อัตรา

หน้าที่ และคุณสมบัติ

 • วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการ
 • วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า
 • ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา
 • ศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง
 • ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด
 • คิดแคมเปญ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ Content ในช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Website, Instragram
 • สามารถใช้งานด้าน Appication ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Youtube, Facebook
 • สามารถใฃ้งานเครื่องมือการตลาดและประชาสัมพันธ์ ต่างๆในอินเทอร์เน็ต ได้
 • มีความรุ้ และรู้จักประเทศเกาหลีเป็นอย่างดี และสามารถอ่านเขียน สื่อสารภาษาเกาหลีได้ในระดับดี (Topik 3)
 • สามารถทำงานใต้ความกดดัน มีความขยันและอดทน

 

ตำแหน่ง : PR    1 อัตรา

หน้าที่ และคุณสมบัติ

 • มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี บังเทิงเกาหลี และสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ภายในองค์กร และงานอีเว้นท์ต่างๆ
 • เชิญสื่อร่วมงาน
 • เก็บข่าวต่างๆ และปิดเล่มให้เรียบร้อย
 • มีประสบการณ์ด้านพีอาร์ มาอย่างน้อย 2-3 ปี
 • หากมี ความสามารถ อ่าน พูด ภาษาเกาหลี ได้ในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้สื่อมีเดียได้เป็นอย่างดี เช่น Twitter, Facebook, Instragram

 

ตำแหน่ง : Graphic    1 อัตรา

หน้าที่ และคุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน multimedia design, graphic design หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความชำนาญและสามารถใช้โปรแกรม Program Adobe Illustrator, Indesign และ Photoshop ได้
 • มีความรู้และความเข้าใจใน web design และ UX/UI design
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และการออกแบบในสื่อออนไลน์ และสิ่งพิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Words, Excel, Power Point) ได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ และหากมีทักษะด้านภาษาเกาหลี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคลภายในและนอกบริษัท

 

สนใจร่วมงานกับเรา ติดต่อแผนกบุคคลได้ที่ คุณนุ่น โทร. 02 - 539 – 7387 ต่อ 18

วิธีการสมัคร: ส่งอีเมลแนะนำตัว พร้อมแนบสิ่งที่ใช้ในการสมัครเช่น เรซูเม่ CV และผลงาน portfolio ในรูปแบบ PDF (หากมี) มาที่ 

 

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea