ตำแหน่งรับสมัครงาน

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี  บริษัทดำเนินธุรกิจด้านจัดการทัวร์ประเทศเกาหลี ภายใต้แบรนด์ (Happy Korea) รวมถึงการติดต่อธุรกิจ การศึกษาดูงานแบบหมู่คณะหรือการเดินทางด้วยตนเอง และ Mice entertainment เรารับจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ เทศกาล และงานสัมมนาอย่างครบวงจร เราดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เพื่อขยายความก้าวหน้าทางธุรกิจ และความต้องการในบุคลากร ทางบริษัทจึงเปิดรับผู้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน ( www.k-tcc.co.th , www.happytokorea.com )  โทร. 02-539-5770

K.T.C.C. Co., Ltd. was founded on August 15, 2546 with the objective to be the bridge of relationships between Thailand and Korea. Our company has worked as the tourism business between Thailand and Korea, in the branding is Happy Korea, and MICE Entertainment worked for events, organize and seminar. We worked more than 15 years. Right now, the company has recruiting for new employees in positions. www.k-tcc.co.th www.happytokorea.com Call. 02-539-5770

Tour Coordinate
อัตรา: 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท และภายนอกบริษัท
  • จัดเตรียมเอกสารให้กับแผนกกรุ๊ปเหมา และหน้าร้าน

คุณสมบัติ

  • ชายหรือหญิง อายุ 24-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีทักษะด้านภาษาเกาหลีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะด้านติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง
  • สามารถจัดทำข้อมูลรายงาน และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

หมายเหตุ : ถ้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 02-539-7387, 097-262-0728 ต่อฝ่ายบุคคล หรือส่งประวัติมาที่ Email: piyapanee@k-tcc.co.th www.k-tcc.co.th , www.happytokorea.com

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Facebook Happytokorea
Twitter Happytokorea
YouTube Change Happytokorea
Instagram Happytokorea
Line Happytokorea