line happy korea
line happy korea

ทัวร์เกาหลี

icon program tour
Happy Korea

ให้บริการทัวร์เกาหลีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์การนำเที่ยวกว่า 20 ปี ในราคาแบบพิเศษและดีที่สุด จัดทำโปรแกรมพาเที่ยวไฮไลท์ และสถานที่เที่ยวใหม่ๆ ชมโชว์สุดฮิต เมนูแนะนำที่ต้องลอง ที่พักมาตารฐาน บินสายการบินพรีเมี่ยม เที่ยวเกาหลีอย่างมั่นใจ การันตีรางวัลทัวร์คุณภาพ จากองค์กรการท่องเที่ยวเกาหลี(KTO) ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท K.T.C.C จำกัด แผนก Happy Korea โทร 02 539 5770 / สายด่วน โทร 086 305 1469 หรือ add line กับเรา id @happytokorea

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline jeju

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินมูอัน – เคเบิลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – ไร่ชาโบซอง

3

หมู่บ้านนากานอัพซอง – สถานีรถไฟกกซอง – เดินทางสู่เมืองจอนจู – ช้อปปิ้งตลาดจอนจู

4

วัดจอง เฮซา – หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองจอนจู (สวมชุดฮันบก) – เดินทางสู่กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซู – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 26,900 บาท

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Big Thanks Summer

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนอิมจินกัก – สวนศิลปะอันยาง

3

พระราชวังแฮงกุง – ป้อมฮวาซอง+รถราง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

4

ศูนย์สมุนไพร – เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่ายและสวมชุดฮันบกที่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งฮงแด – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮันหวา อิลซัน – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 27,900 บาท

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Super Wow Incheon

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – เกาะนามิ – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Wolmi Street

3

วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

4

ศูนย์โสม – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย – ศูนย์เวชสำอาง – ดิวตี้ฟรี – โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์) – บิบัพโชว์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – BLUE HOUSE – พระราชวังเคียงบก+ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้ง ฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 29,900 บาท

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Trendy Summer

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

กิมแฮ (ปูซาน) – เดินทางสู่ เมืองเคียงจู – วัดพลูกุกซา – สุสานทูมูลี – หอดูดาวซอมซองแด – เมืองแดกู

3

หมู่บ้านมาบิจอง – อัพซานพาร์ค+เคเบิ้ลคาร์ – สวนสนุกอีเวิลด์ – ช้อปปิ้งดงซองโน

4

วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์เวชสำอาง – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซองโด สกายวอล์ค – ช้อปปิ้งนัมโพดง - The Party Buffet

5

ปูซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพร – อุทยานแทจงแด+รถดานูบี - ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 34,900 บาท

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Busan

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินกิมเฮ – ไร่ชาโบซอง – หมู่บ้านนากานอัพซอง

3

เคเบิ้ลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – ป่าไผ่จุคโนกวอน – ถนนเมตาเซโคเอีย

4

วัดแบ็คยังซา – สถานีรถไปกกซอง -เดินทางเข้าเมืองปูซาน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งนัมโพดง

5

ศุนย์เครื่องสำอาง - วัดแฮดอง ยงกุงซา – ศุนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 33,900 บาท

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Romantic Summer

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทาง


ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – หุบเขาศิลปะโพชอน – โกบงซานคาเฟ่ – ปั่นเรลไบค์

3

อุทยานแห่งชาติโอแดซาน – วัดวอลจองซา – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบัพ – ศูนย์เวชสำอาง

4

ศูนย์สมุนไพร – คาเฟ่โซลลิซึ่ม – โซลสกาย @ ล็อตเต้ทาวเวอร์ –ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี – สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

พระราชวังเคียงบก+สวมชุดฮันบก – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 39,900 บาท

รอบการเดินทาง


ทัวร์เกาหลี Happy Luxury

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทางวันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนพฤกษศาสตร์กรุงโซล – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – ซองโด แท็กซี่วอเตอร์

3

ล็อตเต้โซลสกาย – ช้อปปิ้งที่ล็อตเต้ทาวเวอร์ – ล็อตเต้อควาเรียม – ช้อปปิ้งอัพกุจอง เรดิโอ สตรีท – ถนนกาโรซูกิล

4

พระราชวังเคียงบก + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งฮงแด – พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

วัดโจเกซา – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Seoulism คาเฟ่ – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 56,900 บาท
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea