line happy korea
line happy korea

ทัวร์เกาหลี

icon program tour
Happy Korea

ให้บริการทัวร์เกาหลีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์การนำเที่ยวกว่า 20 ปี ในราคาแบบพิเศษและดีที่สุด จัดทำโปรแกรมพาเที่ยวไฮไลท์ และสถานที่เที่ยวใหม่ๆ ชมโชว์สุดฮิต เมนูแนะนำที่ต้องลอง ที่พักมาตารฐาน บินสายการบินพรีเมี่ยม เที่ยวเกาหลีอย่างมั่นใจ การันตีรางวัลทัวร์คุณภาพ จากองค์กรการท่องเที่ยวเกาหลี(KTO) ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท K.T.C.C จำกัด แผนก Happy Korea โทร 02 539 5770 / สายด่วน โทร 086 305 1469 หรือ add line กับเรา id @happytokorea

รอบการเดินทาง


มิ.ย. 12-16 / 19-23 / 26-30

ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline jeju

รอบการเดินทาง


มิ.ย. 12-16 / 19-23 / 26-30

ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินมูอัน – เคเบิลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – ไร่ชาโบซอง

3

หมู่บ้านนากานอัพซอง – สถานีรถไฟกกซอง – เดินทางสู่เมืองจอนจู – ช้อปปิ้งตลาดจอนจู

4

วัดจอง เฮซา – หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองจอนจู (สวมชุดฮันบก) -เดินทางสู่กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซู – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 26,900 บาท

รอบการเดินทาง


ทัวร์เกาหลี Happy Big Thanks

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทางวันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนอิมจินกัก – สะพานแขวนมาจัง เลค – ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย

3

วัดพงอึงซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศุนย์เวชสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก – โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมลิฟท์)

4

ศูนย์สมุนไพร – คลองชองกเยชอน – พระราชวังเคียงบกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์สมุนไพร – ช๊อปปิ้งฮงแด – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮันหวา อิลซัน – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 27,900 บาท

รอบการเดินทาง


ทัวร์เกาหลี Happy Memory Incheon

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทางวันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – ซองโด วอเตอร์แท็กซี่ – หมู่บ้านเทพนิยาย – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – ไชน่า ทาวน์

3

ฟาร์มผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบก - ศูนย์เวชสำอาง – ตลาดทงแดมุน

4

ศูนย์โสม –– โซลทาว์เวอร์(รวมลิฟท์) - ดิวตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซู – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 29,900 บาท

รอบการเดินทาง


ทัวร์เกาหลี Happy Super Wow Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทางวันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกาะนามิ

3

สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์เครื่องสำอาง

4

ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบก – ดิวตี้ฟรี – วัดโชเกซา – บิบัพโชว์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ (รวมลิฟท์) – ชมดอกพ็อตกซ – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 32,900 บาท

รอบการเดินทาง


ทัวร์เกาหลี Happy Trendy Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE

รอบการเดินทางวันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

กิมแฮ (ปูซาน) - ปูซานทาวเวอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - ซองโด สกายวอล์ค

3

หมู่บ้านมาบิจอง - อัพซานพาร์ค+เคเบิ้ลคาร์ - สวนสนุกอีเวิลด์

4

โบสถ์จุกซอง - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์เวชสำอาง - หาดแฮอึนแด - The Party Buffet - ช้อปปิ้งนัมโพดง

5

ศูนย์สมุนไพร - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งใต้ดินซอมมยอน - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 33,900 บาท

รอบการเดินทาง


มิ.ย. 12-16 / 19-23 / 26-30

ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29

ทัวร์เกาหลี Happy Natural Wonders Jeolla-Busan

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE

รอบการเดินทาง


มิ.ย. 12-16 / 19-23 / 26-30

ก.ค. 03-07 / 12-16 / 17-21 / 25-29

ส.ค. 08-12 / 22-25 / 29-01 ก.ย.

ก.ย. 04-08 / 18-22 / 25-29


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

สนามบินกิมเฮ – ไร่ชาโบซอง – หมู่บ้านนากานอัพซอง

3

เคเบิ้ลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – ป่าไผ่จุคโนกวอน – ถนนเมตาเซโคเอีย

4

วัดแบ็คยังซา – สถานีรถไปกกซอง -เดินทางเข้าเมืองปูซาน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งนัมโพดง

5

ศุนย์เครื่องสำอาง - วัดแฮดอง ยงกุงซา – ศุนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 33,900 บาท

รอบการเดินทาง


ทัวร์เกาหลี Happy Romantic Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทางวันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – หุบเขาศิลปะโพชอน – สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม – ปั่นเรลไบท์ – โกบงซานคาเฟ่

3

ฟาร์มแกะแทกวานยอง – ศาลาริมน้ำเกียงโพแด – ยอจูพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบัพ – ศูนย์เวชสำอาง

4

ศูนย์สมุนไพร – โซลสกาย @ ล็อตเต้ทาวเวอร์ – ล็อตเต้ดิ้วตี้ฟรี – สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

พระราชวังเคียงบก+สวมชุดฮันบก- ชมดอกพ็อตกซ – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 39,900 บาท

รอบการเดินทาง


มิ.ย. 05-09 / 19-23

ทัวร์เกาหลี Happy Luxury

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : airline KE+OZ+TG

รอบการเดินทาง


มิ.ย. 05-09 / 19-23


วันที่
ไฮไลท์ที่เที่ยว
 
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2

อินชอน (เกาหลีใต้) – สวนพฤกษศาสตร์กรุงโซล – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – ซองโด แท็กซี่วอเตอร์

3

ล็อตเต้โซลสกาย – ช้อปปิ้งที่ล็อตเต้ทาวเวอร์ – ล็อตเต้อควาเรียม – ช้อปปิ้งอัพกุจอง เรดิโอ สตรีท – ถนนกาโรซูกิล

4

พระราชวังเคียงบก + ใส่ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งฮงแด – พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา – ช้อปปิ้งเมียงดง

5

วัดโจเกซา – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Seoulism คาเฟ่ – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 56,900 บาท
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea