โปรแกรมทัวร์

Happy Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: 16-20 / 23-27 พ.ค. นี้

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) – เมืองอึยวัง – ปั่นจักรยานเรลไบค์ – ถ้ำควังเมียง – วัดแดซึงวอน – ป้อมปราการฮวาซอง

ที่พัก : Korea Tourist Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
3
เอเวอร์แลนด์ – โซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบกทำคิมบับ –โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์)-ช้อปปิ้งทงแดมุน

ที่พัก : The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4
บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบก – ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์เครื่องสำอาง –ช้อปปิ้งเมียงดง

ที่พัก : The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งฮงแด -ยออิโด (ชมดอกเชอรี่บอสซั่ม) **เฉพาะเทศกาล** - ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ
24,900 บาท

Happy Big Thanks

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: มี.ค. – พ.ค. (เดินทางทุกวันพุธ)

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) – โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง

ที่พัก : The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3
วันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ที่พัก : The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4
วันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ที่พัก : The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5
ดิ้วตี้ฟรี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – หมู่บ้านเทพนิยาย – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ
29,900 บาท

Happy Super Wow Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: 16-20 / 23-27 พ.ค. นี้

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) – เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรลไบค์

ที่พัก : Value Hotel Worldwide High-End หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3
เอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - โซล - ศูนย์เครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก

ที่พัก : IBIS Styles Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังเคียงบก – โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – บีบับโชว์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

ที่พัก : IBIS Styles Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ดิ้วตี้ฟรี –วัดโชเกซา - ยออิโด (ชมดอกเชอรี่บอสซั่ม) **เฉพาะเทศกาล** ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ
32,500 บาท

Happy Trendy Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: 10-14 / 24-28 พ.ค. นี้

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
กิมแฮ (ปูซาน) – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ปูซานทาวเวอร์ – ซงโดสกายวอล์ค – เมืองแดกู

ที่พัก : Daegu Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3
หมู่บ้านมาบิจอง – อัพซาน พาร์ค+เคเบิ้ลคาร์ – ถนนศิลปิน คิมกวางซอก – สวนสนุก E-World

ที่พัก : Daegu Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
เมืองปูซาน – โบสถ์คริสต์จุกซอง– วัดแฮดงยงกุงซา – ช้อปปิ้งนัมโพดง – The Party Buffet Premium

ที่พัก : Crown Harbor Hotel หรือเทียบเท่า
5
ชายหาดแฮอึนแด – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งใต้ดินชอมยอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ
32,500 บาท

Happy Romantic Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: 2 - 6 / 16 - 20 พ.ค. นี้

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) – หมู่บ้านนวนิยายคิมยูจอง – คาเฟ่โกบงซาน – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน – วัดวอลจองซา

ที่พัก : Kensington Flora Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3
ฟาร์มแกะแทกวานยอง – ศาลาริมน้ำเกียงโปแด - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – ศูนย์เครื่องสำอาง

ที่พัก : Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพร – ขึ้นลิฟต์โซลสกาย @Lotte World Tower – ล๊อตเต้ ดิ้วตี้ฟรี –สวนสนุกล๊อตเต้ แอดเวนเจอร์ – ช้อปปิ้งเมียงดง

ที่พัก : Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบก - ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ
36,500 บาท

Happy April Snow

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: กรุ๊ปเต็มแล้ว!!

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
สนามบินอินชอน – ยงเพียง – สกี รีสอร์ท – สนุกสนานกับกิจกรรม “April Snow Festival 2018”

ที่พัก : Yongpyong Ski Resort
3
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์เครื่องสำอาง

ที่พัก : Yongsasn Ibis Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพร – โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบก + พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง

ที่พัก : Yongsasn Ibis Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ยออิโด (ชมดอกเชอรี่บอสซั่ม) – ถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ
34,900 บาท

Happy Truly Spring

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: มี.ค. – พ.ค. (เดินทางทุกวันพุธ)

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) – Ara Blue Walk+Ara Waterfall – โซลแกรนด์ปาร์ค – ถนนสายศิลปะคงบัง

ที่พัก : Novotel Suwon หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3
เอเวอร์แลนด์ – ยอจูพรีเมี่ยมเอาท์เล๊ท – ไร่สตรอว์เบอร์รี่

ที่พัก : Marigold Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง

ที่พัก : Marigold Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5
ขึ้นลิฟต์โซลสกาย @ล๊อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ – ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี – ทะเลสาบซกโชน
41,500 บาท
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea