โปรแกรมทัวร์

Happy Winter

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: พ.ย. – ก.พ. (เดินทางทุกวันพุธ)

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) – เกาะนามิ – ขึ้นกระเช้าชมยอดเขาซอรัคซาน – วัดชินฮึนซา

ที่พัก : ที่พักเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3
สกีรีสอร์ท – ไร่สตรอเบอรี่ – โซล – ล๊อตเต้แอดเวนเจอร์

ที่พัก : ที่พักเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์เครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก+ ทำคิมบับ – พระราชวังถ็อกซู – ดิ้วตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

ที่พัก : ที่พักเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ – ฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ
27,900 บาท

Happy Ice Fishing

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: 24-28 ม.ค. / 25-29 ม.ค. / 26-30 ม.ค.

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ - สนุกกับการเล่นสกีที่ สกี รีสอร์ท

ที่พัก : Elysian Gangchon Resort หรือเทียบเท่า
3
ไร่สตรอเบอร์รี่ - เอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล

ที่พัก : SEOUL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ชอปปิงเมียงดง

ที่พัก : SEOUL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ เข้าสู่ที่พัก 4 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิ้วตี้ฟรี - MBC WORLD Theme Park - ซูเปอร์มาเก็ตมาเก็ต - กรุงเทพฯ
34,900 บาท

Happy Super Wow Winter

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. จองด่วน!

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) - เกาะนามิ - วัดวาอูจองซา - ไร่สตรอเบอรี่ - เมืองซูวอน

ที่พัก : SUWON VALUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3
สกีรีสอร์ท - เอเวอร์แลนด์ - โซล

ที่พัก : SEOUL GARDEN HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอาง - พระราชวังคยองบก - โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง - FIREMAN SHOW

ที่พัก : SEOUL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิ้วตี้ฟรี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ
32,900 บาท

K-Very Series Winter

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: ธ.ค. - ม.ค.

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2
อินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส - คาเฟ่โกบงซาน

ที่พัก : Ramada Sokcho หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
3
วัดนักซานซา - ประภาคารฮาโจแด - โซลทาวเวอร์ (รวมลิฟต์)

ที่พัก : Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4
ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังคยองบก - ศูนย์เครื่องสำอาง - ชอปปิงเมียงดง

ที่พัก : Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - วอลมิพาร์ค - ซุปเปอร์มาเก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ
35,900 บาท

Happy Romantic Winter

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: ธ.ค.-ก.พ. (ออกเดินทางทุกวันพุธ)

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
อินชอน (เกาหลีใต้) - หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ - สนุกกับการเล่นสกีที่ Ski Resort

ที่พัก : Willi Hilli Ski Resort หรือเทียบเท่า
3
นั่งกระเช้า (Gondola) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ชอปปิงตลาดเมียงดง

ที่พัก : Seoul Sejong Myengdong หรือเทียบเท่า
4
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เครื่องสำอาง - ขึ้นลิฟต์โซลสกาย @Lotte World Tower - สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์

ที่พัก : Seoul Sejong Myeongdong หรือเทียบเท่า
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิ้วตี้ฟรี - พระราชวังถ็อกซูกุง - ซูเปอร์มาเก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ
37,900 บาท

Happy Trendy Busan

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง: ธ.ค.-ก.พ. (ออกเดินทางทุกวันพุธ)

วันที่
ไฮไลท์และที่พัก
 
1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
2
กิมแฮ (ปูซาน) - เมืองทงยอง - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน - ชมฐานบัญชาการเซเบียงกวาน

ที่พัก : Riviera Geoje Resort หรือเทียบเท่า
3
เมืองปูซาน - วัดบอมอซา - สวนยองดูซาน+หอคอยปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี - ชอปปิงใต้ดินซอมยอน

ที่พัก : Crown Harbor Hotel หรือเทียบเท่า
4
ศูนย์สมุนไพร – นั่งรถรางชมธรรมชาติแทจองแด – ทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด – ชอปปิงนัมโพดง – Biff Street

ที่พัก : Crown Harbor Hotel หรือเทียบเท่า
5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอาง – ปูซานออมุก (Fish cake) – ชายหาดแฮอึนแด – ซุปปอร์มาเก็ตของฝาก – พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินปั้น (Clayarch Museum) – สนามบิน - กรุงเทพฯ
31,900 บาท
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea