Korea : WEi 위아이 ส่งข้อความถึงแฟนคลับชาวไทย
แชร์ทาง :

WEi บอยกรุ๊ป K-Pop ส่งข้อความอวยพรพิเศษถึงแฟนคลับชาวไทย

พวกเขาได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่สอง IDENTITY: Challenge

สมาชิก WEi ทุกคนเริ่มต้นมาจากรายการเซอร์ไววัลอย่างเช่น รายการโปรดิวเซอร์ 101

สมาชิกแต่ละคนมีแฟนคลับชาวไทย 

สมาชิก WEi ขอให้แฟนคลับชาวไทยมีสุขภาพที่ดีในสถานการณ์ Covid-19 เป็นภาษาเกาหลี

 

 

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea