line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Trendy Winter

Happy Trendy Winter
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ธ.ค. 66- ก.พ. 67
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น.
 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 - 6 กรุณานำกระเป๋าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ บริเวณ ROW ...  ก่อนนำท่านไปเช็คอินยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน Air Busan

วันที่ 2: สนามบินกิมแฮ - เมืองคยองจู - หมู่บ้านโบราณคโยชน - Woljeonggyo Bridge - หอดูดาวซอมซองแด - ฮวังรีดันกิล

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน Air Busan เที่ยวบินที่ BX 726
 • ถึงสนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคยองจู จังหวัดคย็องซังบุกโด อดีตเมืองหลวงเก่าของเกาหลีใต้ เป็นเมืองเล็กๆ ใกล้กับเมืองปูซาน เมืองคยองจู เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา ที่มากมายไปด้วยโบราณสถานที่กลมกลืนไปกับตัวเมือง ทำให้ตัวเมืองทั้งเมืองเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ท่าน
 • นำชม หมู่บ้านโบราณคโยชน (Gyochon Traditional Village) เป็นหมู่บ้านซึ่งที่อยู่ของมหาเศรษฐีคยองจู ของตระกูลชเว (Choi Jin-rip) สืบทอดยาวนานกว่า 400ปี จนถึงรุ่นปัจจุบัน คือ รุ่นที่ 12 ในอดีตถือเป็นตระกูลที่มีอำนาจและมีชื่อเสียงที่สุด ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์บ้านฮันอกโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี  อิสระให้ท่านได้นทึกภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดคยองซังเหนือ นำชม สะพานวอลยองกโย หรือสะพานวอลยอง (Woljeonggyo Bridge) ถือเป็นสะพานไม้คนเดิน ที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ ที่มีความยาวถึง 387 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มชิมรสชาติกับ เมนูฮันชิก  อาหารชาววังที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะมีทั้งเมนู ต้ม ทอด ย่าง นึ่ง โดยมีจานหลักเป็นข้าวนึ่งธัญพืชและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ โดยจะมีด้วยเครื่องดื่มของหวานปิดท้าย

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านชม หอดูดาวชอมซงแด (Cheomseongdae Observatory) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก หอดูดาวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ
 • จากนั้นเดินทางสู่ ฮวังรีดันกิล (Hwangnidan-gil) เป็นย่านเก่าแก่อายุกว่า 60 ปี ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมแบบเกาหลีเอาไว้ แหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านคาเฟ่สุดเก๋ในสไตล์ฮันอกให้นั่งชิล ชิมเครื่องดื่ม เบเกอร์รี่อร่อยๆ, ร้านหนังสือที่ตกแต่งสวยงามในบรรยากาศอบอุ่นและเงียบสงบ, ร้านเครื่องเขียนเก่าแก่  และร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ เช่น โปสการ์ด เทปกาว สติ๊กเกอร์ แม็กเน็ต สโนว์บอล เทียนหอม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคัมจาทัง (Gamgatang) หรือสตูว์กระดูกหมู เป็นซุปเผ็ดเกาหลีทำจากกระดูกสันหลัง หรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ มันฝรั่ง เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขี้หนู และงาป่น

ที่พัก

Grande Daegu HOTEL หรือที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3: วัดดงฮวาซา – กระเช้า – พัลกงซาน – E-WORLD – ถนนทงซองโน

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ วัดดงฮวาซา วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,500 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.493 ในสมัยกษัตริย์โซจิ แห่งอาณาจักรชิลลา โดยบรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบสงบ เนื่องจากตั้งอยู่ในหุบเขาพัลกงซาน และมีไฮไลท์เป็น พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 17 เมตร ถือเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ในเมืองแดกู และเป็นวัดที่เป็นมรดกโลกอีกด้วย
 • นำท่านนั่งกระเช้า Palgongsan Cable Car ชมความสวยงามของเขาพัลกงซาน อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากความสวยงามแล้ว ทางด้านบนยังมีทางเดินแห่งรัก (Love Road) หรือทางเดินที่ทำจากไม้ มีจุดให้คล้องกุญแจคู่รัก และยังมีหินแห่งคำอธิษฐาน และจุดถ่ายรูปสวยๆให้ทุกท่านแวะชมและเก็บภาพบรรยากาศ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบีบิมบัม หรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อ "ข้าวยำเกาหลี"  อร่อยกับข้าวสวยร้อนๆที่หุงด้วยน้ำซุปถูกปกคลุมไปด้วยเครื่องเคียงต่างๆมากมายหลายอย่างพร้อมตอกไข่แดงดิบไว้ตรงกลางแล้วราดด้วยน้ำซอส เวลาทานก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เป็นอีกเมนูหนึ่งเมนูเลยที่พลาดไม่ได้หากได้ไปเกาหลี

บ่าย
 • นำท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื่อปี 1995 เครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สกายจั๊ม” หรือเรียกว่า “หอสูง” ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ถนนทงซองโน (Dongseongno Street) ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้า แบรนด์เนมของเกาหลี กับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่ม ว่ากันว่าแฟชั่นที่นี่อาจจะล้ำหน้ากว่าที่กรุงโซล และราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ฯลฯ ในราคาที่ถูกว่าเมืองไทยประมาณ 4 เท่า 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เนื้อไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี รสเผ็ดถึงเครื่อง           ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ

ที่พัก

Grande Daegu HOTEL หรือที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4: Gimhae Gaya Theme Park – Painters Gaya Kingdom – Seomyeon Street

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ Gimhae Gaya Theme Park เมืองปูซาน ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร รวบรวมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณของเกาหลีไว้ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนสาธารณะ สวนน้ำ น้ำพุร้อนแช่เท้า และฟาร์มสัตว์ มีพื้นที่สำหรับการตั้งแคมป์สำหรับนักเดินทางที่ชอบในการผจญภัย ทุกท่านสามารถทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปั่นจักรยาน การทำเซรามิค และการดูโชว์สามมิติ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อหมู น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปต้ม

บ่าย
 • นำทุกท่านเข้าชมการแสดงศิลปะคลาสสิกที่อันยอดเยี่ยม Painters Show Gaya Kingdom ของจิตรกร "Gaya Kingdom" ในคายาธีมปาร์ค โดยจะมีการเชิญกลุ่มนักแสดงผู้ชื่อเสียง The Painters Hero มาวาดภาพอาณาจักรคายาเมื่อ 2,000 ปีก่อนด้วยพู่กัน และทำให้เรื่องราวของยุคคายาในเกาหลีใต้อันน่าหลงใหลปรากฏขึ้นอีกครั้งต่อหน้าผู้ชม
 • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปช็อปปิ้งที่ถนน Seomyeon Street ศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟและร้านอาหารถูกใจวัยรุ่นเกาหลี แห่งเมืองปูซาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี) ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผักกาด หอมสด ห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง

ที่พัก

Crown Habor Busan Hotel หรือที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5: สกายแคปซูล – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซองโด สกายวอล์ค – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านนั่งสกายแคปซูล (Sky Capsule) พาเลาะเรียบชายหาด ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลของท้องทะเล ผ่านแลนด์มาร์คสวย ๆ ของปูซาน อย่างสะพานควางอันรี สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และประภาคารสวย ๆ ที่จะมอบความประทับใจให้กับทุกท่านไปนานแสนนาน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น

บ่าย
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini” (ซานโตรินี่เกาหลี) แลนด์มาร์คยอดฮิตของปูซาน โดยชื่อนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพตามกําแพง และตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก
 • จากนั้นนำท่านชม Songdo Skywalk ให้ท่านชมวิวริมทะเล และทัศนียภาพของหาดซงโด แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองปูซาน เป็นสะพานแก้วยื่นออกไปกลางทะเล ตัวสะพานมีระยะทางสั้นๆ เพียง 104 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นผิวน้ำผ่านพื้นกระจกได้ด้วย เดินชมวิวไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองแดกู
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Air Busan เที่ยวบินที่ BX 725
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 10 ธ.ค. 66
36,900
35,900
34,900
7,900
13 - 17 ธ.ค. 66
36,900
35,900
34,900
7,900
20 - 24 ธ.ค. 66
36,900
35,900
34,900
7,900
10 - 14 ม.ค. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
17 - 21 ม.ค. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
24 - 28 ม.ค. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
07 - 11 ก.พ. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
14 - 18 ก.พ. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
21 - 25 ก.พ. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 67
36,900
35,900
34,900
7,900
06 - 10 มี.ค. 67
36,900
35,900
34,900
7,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - กิมแฮ - กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
  การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!
 • ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
 • กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
 • หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง
 • การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
  ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea