โปรแกรมทัวร์ : Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul

Happy Natural Wonders Jeolla-Seoul
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

____น.
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ 7C2216
 • (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว F สายการบิน Jeju Air ประตูทางเข้าที่ 3-4

วันที่ 2 : สนามบินมูอัน – เคเบิลคาร์ชมวิวเขาดูรยูนซาน – หมู่บ้านนากานอัพซอง

เช้า
 • เดินทางถึงสนามบินมูอัน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางขึ้น เคเบิลคาร์ชมวิลเขาดูรยูนซาน เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงใน Jeolanam-do ด้วยยอดเขาแปดยอดจึงเป็นที่ตั้งของวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย สามารถไปถึงยอดเขาได้โดยเคเบิลคาร์โดยใช้เวลาประมาณ 8 นาที และในวันที่อากาศแจ่มใสอาจจะมองเห็นยอดเขา Hallasan บนเกาะเชจูอีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู แฮมุนทัง ซุปรวมมิตทะเล เมนูนี้คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่ามาก เป็นการนำอาหารทะเลสด ๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด กะหลำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

บ่าย
 • ไร่ชาโบซอง เป็นแหล่งปลูกชาเขียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและที่เป็นที่แรกในเกาหลี ซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง มีการปลูกชาแบบดั้งเดิมและชาวไร่ที่นี่มีความชำนาญในการปลูกชาเชียวเป็นอย่างดี ชาที่นี่จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดชาเป็นชาที่มีคุณภาพและอร่อยสุด
ค่ำ

รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลีพร้อมน้ำจิ้ม โดยนำเนื้อหมูมาแล่ให้บาง แล้วนำไปใส่ในหม้อไฟพร้อมเห็ดต่างๆ และผักนานาชนิด พร้อมทั้งใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนำเนื้อหมูไปแกว่งในน้ำซุปร้อนๆ ให้สุกพอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MVL Hotel Yeosu หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 : ป่าไผ่เมืองดัมยาง – อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอีย – หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองจอนจู (สวมชุดฮันบก) – โบสถ์คาทอลิก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นําคณะเดินทางสู่เมือง ซุนชอน เยี่ยมชม หมู่บ้านนากานอัพซอง เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้อีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บุลโกกิ อาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ บนกระทะแบน หรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย
 • สถานีรถไฟกกซอง พาท่านนั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ให้ท่านเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่สวยงามตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสุ่เมืองจอนจู
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ เมนBBQ Korea บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรกับเมนูอันหลากหลาย อร่อยนุ่มลิ้นด้วยการหมักแบบพิเศษตามต้นตำรับเกาหลี ทานพร้อมผักนานาชนิด

  หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ตลาดจอนจู เป็นตลาดกลางคืนที่คนส่วนใหญ่นิยมมาเดินช้อปปิ้ง เดินเล่น มีทั้งของกิน ของฝาก มากมายให้เลือกชม

  ที่พัก

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ Jeonju Ramada Hotel 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

  วันที่ 4 : วัดจอง เฮซา – หมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองจอนจู (สวมชุดฮันบก) – โบสถ์คาทอลิก – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • วัดจอง เฮซา นำท่านชมวัดเก่าแก่ของเมือง จอนจู อายุ 110 ปี เป็นวัดชื่อดัง ที่มีพระสงฆ์เดินทางมาศึกษาพระธรรม มากมายจนเป็น วัดที่ติดอันดับต้นๆของ มหาวิทยาลัยสงฆ์ในเกาหลี อีกทั้ง วัดนี้ยังมีหลักสูตร Temple Stay ที่เป็นที่นิยมสำหรับชาวต่างชาติอีกด้วย
  • พาท่านเดินทางสู่เมืองจอนจู เดินชมเมืองจอนจู ซึ่งเมืองจอนจูนั้นเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เนื่องจากยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนแบบโบราณของเกาหลีเอาไว้ได้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่า หมู่บ้านจอนจูฮันอกเป็นบ้านแบบฮันอก เกาหลีดั้งเดิม
  • นำท่านชมความงามของโบสถ์คาทอลิค แห่งแรกของเกาหลีได้รับการยกย่องให้เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลีและมีประวัติอันน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะยุคราชวงศ์โชซอนเกาหลีใต้  ไม่อนุญาตให้มีการนับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นผู้ใดที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะถูกลงโทษอย่างหนัก ในเวลาต่อมา... ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในปี ค.ศ. 1891 พระคาทอลิกชาวฝรั่งเศส Xavier Baudounet จึงรวบรวมเงินและขอซื้อที่ดินที่เคยใช้เป็นจุดลงโทษผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เพื่อที่จะสร้าง Jeondong Cathedral ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สละชีพเพื่อศาสนาคนแรกที่เสียชีวิต
  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ หรือข้าวยำเกาหลีที่เสิร์ฟในชามร้อนๆ นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบาง ๆ พร้อมกิมจิ จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน

  บ่าย
  • พาทุกท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIM MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีมีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่ายอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ....ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีอีกด้วย ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
  • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ศูนย์เวชเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมายที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Lorsir Buffet  ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ และเมนูนานาชาติไม่อั้น เช่น ชูชิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ พิเศษ!!! บริการเบียร์ฟรี เสริฟไม่อั้น

  • จากนั้นให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดังมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย
  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Seoul Garden Hotel  4ดาว  หรือเทียบเท่า

  วันที่ 5 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซู – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ขับสารตกค้างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่
  • ถึงเวลานำท่านเข้าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวังถ็อกซู ซึ่งเป็นพระราชวังสุดท้ายของราชวงศ์โชซอน มีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอย่างมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอน และท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของที่ใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะถ็อกซูกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหม่มากมาย และพาท่านชมพิธีการเปลี่ยนเวรยามทหารหลวง ซึ่งทุกท่านสามารถชมการปฎิบัติหน้าที่ของทหารยามที่สง่างามได้ที่หน้าพระราชวังแห่งนี้
  • จานั้นพาท่านไปยัง ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น มนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่งแครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

  บ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสำหรับเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไก่ตุ๋นโสม ที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
  • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการเจจู แอร์
  • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  รายละเอียดราคา

  กำหนดวันเดินทาง
  อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
   
  ราคาผู้ใหญ่
  เด็กมีเตียงเสริม
  เด็กไม่มีเตียง
  พักเดี่ยว
  27 - 31 มี.ค. 62
  26,900
  25,900
  24,900
  5,000
  24 - 28 เม.ย. 62
  26,900
  25,900
  24,900
  6,500
  22 - 26 พ.ค. 62
  26,900
  25,900
  24,900
  5,000

  เงือนไขการจอง

  อัตราค่าบริการรวม
   • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ – มูอัน/อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ – มูอัน/อินชอน - กรุงเทพ
   • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • สัมภาระน้ำหนัก 7C น้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน
   • ค่าทิป 20,000 วอน สำาหรับ มัคคุเทศก์ และคนขับ
  ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  อัตราค่าบริการไม่รวม
   ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

   สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

    1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
    2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
    3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน
    4. การยกเลิก
     กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลา และจำนวนดังนี้
     • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน
     • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
     • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
     • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
    5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
    6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
    7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  การโอนเงินเข้าบัญชี
  • ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้าว 71
   ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
   บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8

  • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: ย่อย ลาดพร้าว 71
   ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
   บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352

   กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

  เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
   1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)

   สำหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

   1. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
   2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
   3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
   4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
   5. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ
    ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
    2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
    3. สำเนาสูติบัตร

   *การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้

  หมายเหตุ
  • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
  Happytokorea
  Happytokorea
  Happytokorea
  Happytokorea
  Line @Happytokorea