ทัวร์เสริม : Contemporary Art Gallery & National Museum

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
โซล
กำหนดการ:
National Museum of Korea – Leeum Museum – National Museum of Modern and Contemporary Art – Samcheongdong
ประเภท:
ทัวร์ครึ่งวัน
ระยะเวลา:
14:00 – 18:00 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

National Museum of Korea

พิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมและวัตถุมีค่ากว่า 11,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังเป็นหอศิลป์ที่ใช้จัดแสดงเวทีและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอีกมากมาย

Leeum Museum

พิพิธภัณฑ์ศิลปะลีอุมซัมซุง สถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะของเกาหลี ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลงานโดยศิลปินเกาหลีและศิลปินต่างประเทศ

National Museum of Modern and Contemporary Art

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย ตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เช่น ภาพวาดหมึกอินเดีย ภาพวาดสีน้ำมัน และประติมากรรม

Samcheongdong

ถนนซัมชองดองกิล ขนาบข้างไปด้วยบ้านเรื่อนแบบพื้นเมืองเกาหลี และเป็นถนนสายศิลปะ ที่เหมาะแก่การเดินช้อป ชิม ชิลล์ โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยใบไม้แดงจากต้นเมเปิ้ล

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.