ทัวร์เสริม : Jongmyo Shrine / Secret Garden / Unhyeongung Palace Tour

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
โซล
กำหนดการ:
Jongmyo shrine – Changdeokgung’ s Secret Garden – Unhyeongung Palace
ประเภท:
ทัวร์ครึ่งวัน
ระยะเวลา:
14:00 – 18:00 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

Jongmyo Shrine หนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กร UNSCO สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแทโจแห่งโชซอน เป็นศาลเจ้าลัทธิขงจื๊อที่สร้างขึ้นเพื่อการจัดพิธีกรรมให้กับราชวงศ์โชซ็อน

Changdeokgung’s  Secret Garden สวนสวยอันงดงามในพระราชวังชางถ็อกกุง สร้างในสมัยพระเจ้าแทจงและถูกให้เป็นที่พักผ่อนของเชื้อพระวงศ์ ตัวอุทยานถูกออกแบบให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับกับธรรมชาติ

Unhyeongung Palace อดีตที่พำนักของพระเจ้าโกจง สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเกาหลีพระองค์แรก และถูกใช้เป็นที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสในพระเจ้าโคจงและสมเด็จพระราชินีนาถเมียงซอง ซึ่งจะมีแสดงพิธีย้อนร้อยที่พระราชวังนี้ทุกปี ในวันเสาร์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือนเมษายนและเดือนกันยายน

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.