ทัวร์เสริม : N Seoul Tower & Traditional Village Tour

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
โซล
กำหนดการ:
N Seoul Tower – Namsan Traditional Village
ประเภท:
ทัวร์ครึ่งวัน
ระยะเวลา:
14:00 – 18:00 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

Seoul Tower

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 1980 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาหลี สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงโซลได้รอบทิศทาง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บันเทิงเพื่อตามรอยซีรี่ส์เกาหลี ภัตตาคารหรู และหอศิลป์

Namsan Hanok Village

ตัวหมู่บ้านได้มีการรักษาสภาพหมู่บ้านโบราณอันงดงาม เป็นสถานที่ๆเหมาะแก่การเดินเที่ยว มีการจัดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการแสดงพิธีการต่างๆ ตามประเพณีเกาหลี และลองเล่นการละเล่นเกาหลีดั้งเดิมหลายประเภท

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.