Korea : กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่เกาหลีเตรียมเยือนไทยครั้งแรก พ.ค. นี้
แชร์ทาง :

เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป (Maekyung Media Group) บริษัททางด้านสื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จัดงานประชุมสุดยอดธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรก เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ชื่องาน “Maekyung Thailand Forum” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางรากฐานความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่รู้จักในชื่อ “ยุคอุตสาหกรรม 4.0” อันเป็นยุคของการนำสารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในรูปแบบของการทำงานอย่างชาญฉลาด โดยมี คุณฮง จี ฮี ที่ปรึกษาประธานธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และรองประธานหอการค้าเกาหลี-ไทย เป็นที่ปรึกษาในการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานพบกับบริษัทธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลีกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 พ.ค. 61 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร

 

งานประชุมสุดยอดธุรกิจ Maekyung Thailand Forum

งานประชุมสุดยอดธุรกิจ “Maekyung Thailand Forum” จัดขึ้นครั้งแรก ณ กรุงเทพมหานคร

 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป ได้จัดงานการประชุมระดับโลกมากกว่า 25 ครั้ง ในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก และในปี ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้น ณ ซิลิคอนแวลลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และฮานอย ประเทศเวียดนาม อีกทั้งเมคยอง มีเดีย กรุ๊ป ได้จัดงานการประชุมอีกหลายครั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

งานประชุมสุดยอดธุรกิจ Maekyung Thailand Forum

บริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลีกว่า 30 บริษัทเข้าร่วมประชุม

 

งานประชุมสุดยอดธุรกิจ “Maekyung Thailand Forum” ครั้งนี้จัดขึ้นโดยเมคยอง มีเดีย กรุ๊ป โดยร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการค้า, อุตสาหกรรมและพลังงาน, องค์กรการค้าระหว่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Trade Association – KITA), สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency – KOTRA), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (Thailand Board of Investment – BOI) และ หนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์

ภายในงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กว่า 150 คน จาก 30 บริษัท ธุรกิจชั้นนำที่เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ (Samsung Electronics Co., Ltd.), บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (Hyundai Motor Co., Ltd.), บริษัท แอลจี อิเล็คทรอนิกส์ (LG Electronics Co., Ltd.) และบริษัท โพสโค จำกัด ผู้ผลิตเหล็กและสแตนเลสชั้นนำ (POSCO CO., Ltd.) เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก

 

Maekyung Thailand Forum

มิติใหม่ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

 

งานประชุมสุดยอดทางธุรกิจครั้งใหญ่นี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาทางด้านความร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ‘การเชื่อมต่อทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’ (ASEAN Connectivity and Thailand 4.0 and Korea-Thai Cooperation of 4th Industrial Revolution) และในช่วงที่สอง ตัวแทนจากทางบริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ และบริษัท ฮุนได มอเตอร์ จะบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมของอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะอภิปรายในหัวข้อ การเพิ่มโอกาสในการลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในประเทศไทย และการกระตุ้นการลงทุนของบริษัทประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในประเทศไทย รวมถึงการกล่าวถึงวาระครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศและสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ จาง แท ฮวาน ประธาน เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป จะนำเสนอถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย และกลยุทย์ด้านอุตสาหกรรมในอนาคต และ แบค อุน คยอง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จะกล่าวถึงการเติบโตด้านนวัตกรรมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการปฏิรูปเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการปรึกษาพูดคุยทางด้านธุรกิจแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-on-One) ภายในงานอีกด้วย

 

Maekyung Thailand Forum

 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับภายในงาน

จากการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่า บริษัทเกาหลีรายใหญ่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะสถาบันวิจัยจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่ให้ความสนใจ กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลไทยกำลังมุ่งพัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นการ Start Up ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านการลงทุนให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

แหล่งที่มา : “Maekyung Thailand Forum” เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป (Maekyung Media Group) หนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea