เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เค ที ซี ซี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างไทย และเกาหลี โดยเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายกระแส K-POP ในประเทศไทย เช่นซีรีย์ชื่อดังอย่าง Full House และ แดจังกึม และยังนำศิลปินดารา นักร้องต่าง ๆ เข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นการแสดงคอนเสิร์ต ถ่ายละคร โปรโมทอัลบั้ม หรือทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการนำเข้าสินค้าลิขสิทธิ์ และรายการที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในประเทศไทย   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์จัดงานต่าง ๆ ให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้บริการด้านล่าม และการแปล และจัดทำนิตยสาร 2 ภาษาเล่มแรกชื่อ The Bridges   ทั้งนี้บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจด้านการจัดทัวร์ ทั้งการนำคนเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทย และพาคนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลี ภายใต้แบรนด์ (Happy Korea) อีกทั้งงานติดต่อธุรกิจ หรือศึกษาดูงานแบบหมู่คณะ หรือเดินทางเอง   การดำเนินธุรกิจของบริษัทดังที่กล่าวมาในข้างต้น ก็ยังคงเป็นเจตจำนงค์ที่จะทำให้คนเกาหลีรู้จักคนไทยมากขี้น และคนไทยรู้จักคนเกาหลีมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในทุกแผนกต่าง ๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นก็เพื่อรองรับความสนใจของคนทั้ง 2 ประเทศ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น One Stop Service สำหรับผู้ที่สนใจในประเทศเกาหลี และไทย

   บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณ ฮง จี ฮี กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดี เกาหลีใต้ และรองประธานหอการค้าเกาหลี - ไทย รวมทั้งตำแหน่งทางสังคมอื่น ๆ ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและเกาหลี อันเป็นหลักประกันว่า บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ดำเนินการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานในระดับสากลอย่างแท้จริง 
999archslot938soccer918jqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime397baht
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea