line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Gourmet Yeosu Busan

Happy Gourmet Yeosu Busan
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : พ.ค - ก.ย. 67
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.
 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  ประตูทางเข้าที่ 7-8 แถว U 
 • พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ  พร้อมเชิญท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของ สายการ Korean Air

วันที่ 2 สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - เมืองยอซู - Art Land - See view cafe - Aqua Planet - Arte Museum – Romantic Pocha

01.35 น.
 • ออกเดินทางสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE2002
 • 09.00 น. ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้)
 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ยอซู จากอดีตเมืองท่าและเมืองตากอากาศชายทะเลอันเงียบสงบ ตั้งแต่ปี 2012 ยอซู ได้เป็นสถานที่จัด Expo ระดับนานาชาติ ซึ่งนั่นทำให้หลายคนทั่วโลกได้ทำความรู้จักเมืองแห่งสายลมแสงแดดและสายลมแห่งท้องทะเล และนับแต่นั้นมา เมืองนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในฐานะแหล่งท่องเที่ยว เมืองแห่งศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เมืองที่กำลังเดินหน้าด้วยเทคโนโลยี และเมืองแห่งนี้กำลังพัฒนาตัวเองให้เป็น Smart Tourism City แห่งเกาหลีใต้อีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับ เมนู Ggotgaejang (crab) ปูดองซีอิ๊วเกาหลี ‘ปูดอง’ ที่ ‘ยอซู’ เป็นต้นตำรับปูดองโดยแท้ ไม่ใช่เมืองอื่นที่หลายคนเข้าใจ มีทั้ง ปูดอง กุ้งดองและหอยเป๋าฮื้อดองซีอิ๊วเกาหลี ยกทัพกันมาแบบจัดเต็ม และเครื่องเคียงอีกมากมาย ที่คุณไม่ควรพลาด

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่ Yeosu Art Land  ชมงานศิลปะหลายชิ้นที่ดูมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ 3D ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ สามารถเดินไปตามอุโมงค์ยาว 150 เมตร ของสวนประติมากรรมในร่มจนทะลุไปถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเล เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพกับจุดเช็คอิน Midas Hand ประติมากรรมยอดฮิต รูปมือ สามารถมองเห็นเกาะ 3 เกาะ คือ Naechi do Oechi do และ Hyeol-do อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 • และยังมีคาเฟ่น่ารักๆ SEE VIEW CAFE ที่มีทั้งเครื่องดื่มและขนมหวานมากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลยอซูอควาแพลนเน็ต (Aqua Planet Yeosu) หรือรู้จักในอีกชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ฮันวฮายอซู (Hanwha Aqua Planet Yeosu,) ตั้งอยู่ในบริเวณสวนโอเชี่ยนเอ็กซ์โปยอซู ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น พื้นที่ส่วนหนึ่งใน งานยอซูเอ็กซ์โป 2012 (Yeosu Expo 2012) และเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เข้าชมกว่า 1 ล้านคนทุกปี ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงสัตว์ทะเล จำนวนกว่า 34,000 ตัว ใน 281 ชนิด
 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ARTE MUSEUM นิทรรศการแบบMedia Art ที่เน้นการแสดงแสงสีเหนือจินตนาการ และสร้างประสบการณ์งานศิลป์ที่ มากกว่าการดูด้วยสายตา แต่ยังตื่นตาด้วยแสง สี เสียง และกลิ่น ครบทุกประสาทสัมผัส ที่ยอซูมีทั้งหมด 11 ห้องแสดง จัดแสดงภายใต้ธีม Eternal Nature หรือธรรมชาติอันเป็นนิรันดร์ ตัวงานเริ่มด้วยดอกไม้จากห้อง Flower Wisteria ก่อนเปลี่ยนไปสัมผัสเกลียวคลื่นของท้องทะเลและแสงเหนือที่ห้อง Beach Aurora และป่าซาฟารี ณ ห้อง Pink Lagoon ฯลฯ ในแต่ละห้องแสดงจะมีธีมการแสดงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู DolmunoSamhab-Octopus หรือ ซีฟู้ดกระทะร้อน เป็นเมนูปลาหมึกยักษ์ บนหิน และมีทั้งเนื้อหมู กุ้ง หอย เห็ด และผักต่างๆ แถมยังมีเครื่องเคียงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งถือเป็นอาหารเกาหลี ในยอซูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทีเดียว พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่สว่างไสวมีแสงไฟหลากหลายสีสัน และเพลิดเพลินกับทะเลยามค่ำคืนของยอซู

ที่พัก

Ramada Yeosu Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3 Yeosu Cable car - Odongdo Island + Camellia Train - Gamcheon Culture Village - Songdo Skywalk

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ Yeosu Cable car ให้ท่านได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าเพลิดเพลินกับทะเลอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าทางทะเลในเมือง แห่งแรกของเกาหลีที่แล่นผ่านทะเลและเชื่อมต่อเกาะและแผ่นดินใหญ่ สัมผัสกับทะเลใต้ที่สวยงามและท้องฟ้าอันสดใส
 • นำท่านเดินทางสู่ เกาะโอดงโด (Odongdo Island)ให้ท่านได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าเพลิดเพลินกับทะเลอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าทางทะเลในเมือง แห่งแรกของเกาหลีที่แล่นผ่านทะเลและเชื่อมต่อเกาะและแผ่นดินใหญ่ สัมผัสกับทะเลใต้ที่สวยงามและท้องฟ้าอันสดใส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ท่านได้ นั่งรถไฟคาเมลเลีย (Camellia Train) ชมบรรยากาศรอบๆเกาะโอดงโดอีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับ เมนู ปลาย่างเกาหลี ลิ้มชิมรสชาติของปลาเนื้อแน่น สด ย่างบนเตาถ่าน มีรสชาติเค็มอ่อน ๆ กินแนมกับซอสคันจัง วาซาบิ และเครื่องเคียงนานาชนิด

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงโซล หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่ใครมาเที่ยวเกาหลีก็ต้อง ห้ามพลาด !! กับเมืองที่มองไปทางไหนก็สุดแสนสบายตา และน่าถ่ายรูปไปซะหมดแบบชนิดที่...ไม่มีเบื่อ
 • จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ ซานโตรินีเกาหลี แลนด์มาร์ค ยอดฮิตของเมืองปูซาน ที่มีสีสันสดใส กับหมู่บ้านเชิงเขาที่มีความเป็นเกาหลีเกาใจ..ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง อดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนปี 2009 รัฐบาลเกาหลีมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่น ด้วยการทาสีและวาดภาพตามกำแพงกับตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก ฟุ้งฟิ้งตามแบบฉบับเกาหลี โดยบางจุดก็เปลี่ยนเป็นร้านขายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงร้านกาแฟ และโด่งดังอย่างมากกับการเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ ซีรีส์ Running Man ทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายดึงดูดเม็ดเงินนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลี และต่างชาติให้มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk เป็นเส้นทางเดินที่เป็นสะพานมีรูปร่างคล้ายมังกร ทอดยาวเหนือน้ำทะเลบริเวณ ริมชายหาดซงโด ซึ่งเป็นชายหาดสาธารณะแห่งแรกของประเทศเกาหลีใต้ ทางเดินแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นกลางท้องทะเลสีฟ้า ที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของท้องทะเล มีฉากประกอบสีสันสดใสของซองโดเคเบิลคาร์มารีน โดยทางเดินมีความกว้าง 2.3 เมตร และมีความยาวกว่า 396 เมตร ผ่านเกาะเต่าซองโด และไปสิ้นสุดที่บริเวณริมชายหาดซงโด ให้ท่านสามารถเพลิดเพลิน กับทิวทัศน์อันงดงามรอบๆบริเวณชายหาดเสมือนกับคุณกำลังเดินอยู่กลางทะเล โดยมีบางส่วนของสะพานที่มีความยาว 9.3 เมตร เป็นบริเวณที่มีพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าครามด้านล่างได้อีกด้วย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กับ เมนู BBQ ปิ้งย่างเกาหลี หรือ หมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ บริการแบบบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมี่ยม โดยใช้เนื้อหมูที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพหมักด้วยซอสสูตรเฉพาะตัว รับประทานร่วมกับน้ำซอส กระเทียม กิมจิ เสิร์ฟมาพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงนานาชนิด

ที่พัก

Citadines Connect Hari Busan หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4 ศูนย์เวชสำอาง – ศูนย์สมุนไพร - Busan Tower (รวมค่าขึ้นลิฟต์) - BIFF Square + ตลาดปลา JAGALCHI - ตลาด นัมโพดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม (Cosmetic Outlet) เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีคุณภาพ โดยมีผู้ชำนาญการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านสกินแคร์ ผลิตภัณฑ์ Etude ครีมบำรุงผิว ครีมหอยทาก สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ ตลอดจนยาย้อมผม หรือ แฮนด์ครีม และ ศูนย์สมุนไพร ฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับ เมนู  คัมจาทัง  หรือ เล้งสไตล์เกาหลี หนึ่งในเมนูยอดนิยม ที่มีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเกาหลี ที่มีวัตถุหลักเป็นกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอของหมู นำมาเคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบ อาทิ มันฝรั่ง เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขี้หนู และงาป่น เป็นต้น

 • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Busan Tower หรือ Diamond Tower หนึ่งในจุดชมวิวของเมืองปูซาน สูง 69 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 120 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะยงดูซาน (รวมค่าขึ้นลิฟต์แล้ว)
 • และนำท่านเดินทางต่อที่ BIFF Square ถนนอาหาร สตรีทฟู้ด แห่ง ปูซาน ถนนเส้นนี้มีสินค้าแฟชั่น ให้เลือกซื้อมากมาย แต่ที่มากกว่านั้นคือ อาหารรถเข็นริมทาง เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นเกาหลี และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีซุ้มไฟ ตลอดทางเดิน เพิ่มสีสรรค์ให้สนุกสนาน คึกคักมากขึ้น และเดินทางต่อกันที่ ตลาดปลาจากัลชี JAGALCHI FISH MARKET เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด ของเกาหลีใต้ และยังเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คของเมืองปูซาน ที่ตลาดปลาจากัลชียังเป็นสถานที่สำหรับลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ เช่น เนื้อปลา หอย กุ้ง ปู และเนื้อปลาวาฬก็มีขาย และภายในตลาดก็จะมี ร้านอาหารทะเลสดๆ ขายให้ลองชิมกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆ ของผู้คนในเมืองปูซานด้วย
 • และพาท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งสุดชิค ถนนนัมโพดง (NAMPODONG STREET) ศูนย์รวมของแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ไฮไลท์ของถนน ก็คือรูปหล่อโลหะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของย่านนี้มีบริเวณของ Star Street ถนนที่เต็มไป ด้วยลายพิมพ์มือของดาราหนังที่มีชื่อเสียง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กับ เมนู ซุปหม้อไฟเกาหลี หรือ แฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมิตรทะเล เมนูนี้คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่ามาก เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย ปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหลํ่าปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทองมาต้มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊สทานกับนํ้าจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

ที่พัก

Citadines Connect Hari Busan หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5 Sky Capsule Haeundae Blue Line Park - ถนนช้อปปิ้ง ซอมยอน - สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นสูดโอโซนบริเวณ ชายหาดแฮอุนแด แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในปูซาน กับความยาว 1.5 กิโลเมตร และเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ตลอดจนงานเทศกาลต่างๆ ของเมืองปูซาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามของชายหาดสีขาว ตัดกับท้องทะเลสีฟ้าเข้ม โพสลงไอจีอัพโซเชียล ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Mipo จุดเริ่มต้นของ รถไฟสาย Haeundae Blue Line (แฮฮุนแด บลู ไลน์) เป็นสายรถไฟ ใหม่ล่าสุดเปิดตัวในปี 2020 และสามารถทำให้รถไฟสายนี้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเชิญท่านสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดคิ้วท์ นั่ง สกายแคปซูล (Sky Capsule Haeundae Blue Line Park) หรือรถไฟแคปซูล ปุ๊กปิ๊ก น่ารัก ๆ นั่งชมวิวสวย ๆ ของเมืองปูซาน ลัดเลาะเรียบชายหาดสวยๆ ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลของท้องทะเลสีฟ้า ผ่านชมแลนด์มาร์คสำคัญ ๆ อาทิ สะพานควางอันรี สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของเกาหลีใต้และประภาคารสวย ๆ ที่จะทำให้ท่านรู้สึกฟิน และอิ่มเอมไปทั้งวัน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับ เมนู  Samgyetang หรือ ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮื้อ  เมนูชาววัง ที่รังสรรค์ให้ออกมาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพและทรงคุณค่าทางโภชนาการ เน้นไก่ทั้งตัวอายุไม่เกิน 45 วัน ยัดไส้ด้วยสมุนไพรและส่วนผสมมากคุณประโยชน์ อาทิ ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น พิเศษ!! เพิ่มหอยเป๋าฮื้อและเครื่องเคียง

 • และอิสระพาท่านช็อปปิ้งที่ ถนนช้อปปิ้ง ซอมยอน เป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง รองเท้า ร้านกาแฟและร้านอาหารถูกใจวัยรุ่นเกาหลี แห่งเมืองปูซาน ย่านนี้จะคล้ายกับเมียงดง แต่ที่นี่ ร้านอาหารจะเยอะกว่า และเป็นร้านอาหารยอดฮิตของวัยรุ่นเกาหลี
 • สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินกิมแฮ ปูซาน
20.35 น.
 • ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE2001
00.15 น.
 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 27 พ.ค. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
24 - 28 พ.ค. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
05 - 09 มิ.ย. 67
39,900
38,900
37,900
5,900
06 - 10 มิ.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
12 - 16 มิ.ย. 67
39,900
38,900
37,900
5,900
13 - 17 มิ.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
14 - 18 มิ.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
19 - 23 มิ.ย. 67
39,900
38,900
37,900
5,900
20 - 24 มิ.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
21 - 25 มิ.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
26 - 30 มิ.ย. 67
39,900
38,900
37,900
5,900
28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
17 - 21 ก.ค. 67
39,900
38,900
37,900
5,900
07 - 11 ส.ค. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
21 - 25 ส.ค. 67
40,900
39,900
38,900
5,900
04 - 08 ก.ย. 67
40,900
39,900
38,900
5,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - กิมแฮ - กรุงเทพฯ
  • รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
  • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  1. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
  1. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
  • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
   ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea