line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Super Wow Spring

Happy Super Wow Spring
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ มี.ค.-พ.ค. 67
ราคาเริ่มต้น 49,500 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

_____ น.
 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 - 6
 • พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ บริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้) - เกาะนามิ - ชมวิวซัมอัคซาน - โซยังกัง สกายวอล์ค

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742
 • ถึง ท่าอากาศยานอินชอน (เกาหลีใต้) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน (Gangwon-do)  เมืองรองสุดป๊อปแห่งเกาหลีใต้ ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 • รับประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX  (ระหว่างเดินทางบนรถ)
 • ถึง เมืองชุนชอน (Chuncheon) เมืองต้นกำเนิดของเมนู “ทัคคาลบี้” หรือ ไก่ผัดซอสพริกเกาหลี เมนูยอดฮิตของเกาหลี
 • จากนั้นเดินทางข้ามสู่ เกาะนามิ โดยเรือสาธารณะท้องถิ่น ที่ใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที สัมผัสกับความสวยงามบรรยากาศของ
 • ดอกเชอร์รี่บลอสซัม ที่จะเบ่งบานไปทั่วทั้งเกาะ แทรกด้วยสีเขียวสดของทิวต้นสนสูงเสียดฟ้า เป็นฉากหลังที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปมากที่สุด จนกลายเป็นไฮไลท์ที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับเมนู ทัคคาลบี้ หรือ ไก่ผัดซอสพริกเกาหลี เมนูยอดฮิต ที่นิยมทานเมื่อมาพบปะสังสรรค์กันของชาวเกาหลี ที่มีไก่เป็นวัตถุดิบสำคัญ คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง จากนั้นนำมาผัดบนกะทะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ซุปสาหร่าย และกิมจิ ต่างๆ แบบวาไรตี้

บ่าย
 • หลังอาหาร เดินทางสู่ ซัมอัคซาน เลค เคเบิ้ลคาร์ สนุกเพลิดเพลินกับรายการ นั่งกระเช้า หรือ Cable car  กับความยาวกว่า  3. 61 กิโลเมตร ที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้  ข้ามทเลสาบ อวีอัม  ดื่มด่ำกับทัศนียภาพในมุมสูงที่สวยงาม
 • จากนั้นให้ท่านได้สนุกและหวาดเสียวอย่างต่อเนื่องกับ  โซยังกัง สกายวอล์ค หรือ สะพานกระจกใส กับความยาว 156 เมตร ยื่นออกไปเหนือ ทะเลสาบเอียมโฮ  มิควรพลาดกับการถ่ายภาพกับมุมมหาชน ณ  จุดไฮไลท์บนสะพานกระจก ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่  เมืองฮงชอน (Hong Cheon) จังหวัดคังวอน เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการท่องเที่ยว หรือ Gangwon Hongcheon Ecotown
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคัมจาทัง หรือ เล้งสไตล์เกาหลี หนึ่งในเมนูยอดนิยม ที่มีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเกาหลี ที่มีวัตถุหลักเป็นกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอของหมู นำมาเคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบ อาทิ มันฝรั่ง เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขี้หนู และงาป่น เป็นต้น

ที่พัก

Vivaldi Park หรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันที่ 3: เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี  เป็นเมืองสำคัญในเขตเมืองหลวงโซล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูชาบู เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแบบเกาหลีหลากหลายชนิด พร้อมน้ำจิ้มโดยนำเนื้อหมูมาแล่ให้บาง แล้วนำไปใส่ในหม้อไฟพร้อมเห็ดต่าง ๆ และผักนานาชนิด พร้อมทั้งใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไป หรือจะรับประทานโดยการนำเนื้อหมูไปแกว่งในน้ำซุปร้อน ๆ ให้สุกพอเหมาะก็อร่อยไปอีกแบบ

บ่าย
 • หลังอาหาร เดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EverLand) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี ให้ท่านได้สัมผัสกับความสนุกสนานและตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นสุดท้าทาย ที่ สามารถเลือกสนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  โดยมีให้เลือกสนุกถึง 5 โซน อาทิ American Adventure, Magic Land, European Adventure, Global Pier และ Zootopia  อิสระให้ท่านเลือก เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ด้วยบัตร DAY PASS ที่เราจัดเตรียมไว้ให้อย่างพร้อมสรรพ และพลาดไม่ได้กับหนึ่งเดียวในโลก T-Express รถไฟเหาะรางไม้ (โซน European) สัญลักษณ์ของเอเวอร์แลนด์  หรือจะท่องซาฟารี เพลิดเพลินกับสัตว์ป่านานาชนิด ณ โซน Zootopia ชม ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก อิสระให้ท่านสนุกสนานกับทุกกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ จนถึงเวลานัดหมาย เชิญท่านเดินทางสู่ กรุงโซล
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มชิมรสชาติของ คาลบี้ หรือ หมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ บริการแบบบุฟเฟท์สุดพรีเมี่ยม  โดยใช้เนื้อหมูที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพหมักด้วยซอสสูตรเฉพาะตัว ลงย่างบนเตาถ่าน และ รับประทานร่วมกับน้ำซอส  กระเทียม กิมจิ  เสิร์ฟมาพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงนานาชนิด

ที่พัก

Amanti Hotel หรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันที่ 4: พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย สัมผัส Soft power ที่ท่านจะทึ่ง !! ไปกับวิถีชีวิตของชาวเกาหลีที่มีสาหร่ายอยู่ในชีวิตประจำวัน  นำชมขั้นตอนการผลิตและการสาธิตวิธีเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร พร้อมทั้งเลือกซื้อสาหร่ายอันหลากหลายรสชาติได้ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นสนุกกับการ ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี) และวัฒนธรรมเกาหลีที่สวยงาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศภายในของ พระราชวังชางด็อกกุง เป็นอีกหนึ่งพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายๆ พระองค์ ที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ และได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับเมนู Samgyetang หรือ ไก่ตุ๋นโสม เมนูชาววัง ที่รังสรรค์ให้ออกมาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพและทรงคุณค่าทางโภชนาการ  เน้นไก่ทั้งตัวอายุไม่เกิน 45 วัน  ยัดไส้ด้วยสมุนไพรและส่วนผสมมากคุณประโยชน์ อาทิ ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น

บ่าย
 • เดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม (Cosmetic Outlet)  เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีคุณภาพ  โดยมีผู้ชำนาญการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านสกินแคร์  ผลิตภัณฑ์ Etude ครีมบำรุงผิว  ครีมหอยทาก  สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์  ครีม ว่านหางจระเข้ ตลอดจนยาย้อมผม หรือ แฮนด์ครีม
 • จากนั้นให้ท่านได้ช็อปปิ้งต่อกับสินค้าปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่มีสินค้าให้ท่านเลือกมากกว่า 500 ชนิด ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับต่าง ๆ ในราคาสุด..ย่อมเยา
 • จากนั้นเดินทางต่อสู่ ย่านเมียงดง เป็นย่านการค้าสายแฟชั่นเทรนด์ใหม่ ของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี   ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า  กระเป๋า เครื่องสำอางเกาหลี   แบรนด์ดังนานาชนิด   อาทิ   Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่นๆ  อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ Dining One

ที่พัก

Amanti Hotel หรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว

วันที่ 5: โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด – สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ Namsan Cable Car สถานีเคเบิลคาร์ หรือกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนยอดภูเขานัมซาน ใจกลางของกรุงโซล
 • นำชม โซลทาวเวอร์ หรือนัมซาน ทาวเวอร์ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโซลกับจุดชมทัศนียภาพกรุงโซลแบบพาโนราม่า ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเอเชีย และพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่เชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจแล้ว จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์ กรณีท่านที่จะขึ้นชมจุดสูงสุดของหอคอย)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับเมนู จิมดัก หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น อีกหนึ่งสุดแสนอร่อย เป็นอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมอันเลื่องชื่อ ที่มีวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อไก่ นำมาผัดคลุกเคล้ากับวุ้นเส้นนุ่มๆ  มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ รสชาติหวานๆ เค็มปลายลิ้น คล้ายพะโล้แบบสูตรเกาหลี  รับประทานกับข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย
 • นำท่านช็อปปิ้ง ย่านฮงแด ถือเป็นอีกหนึ่งย่านวัฒนธรรมสำคัญของเกาหลี ที่ปัจจุบันบรรดานักทำคอนเทนต์จากทั่วโลก ต่างให้ความสนใจเดินทางมาทำคอนเทนต์และเก็บถ่ายภาพลงอัพไอจี กันอย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นย่านรวมตัวกันของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี  ที่มักมาทำกิจกรรมโชว์ความสามารถต่าง ๆ ตลอดจนช้อปปิ้ง และนั่งดื่มปาร์ตี้ เฮฮา กันอย่างครืนเครง
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน โดยระหว่างทางจะมีการแวะเก็บตกร้านของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึก
 • 18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ASIANA AIRLINE เที่ยวบิน OZ 741 ICN – BKK 18.30 – 22.05
 • 22.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ.

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 17 มี.ค. 67
49,500
48,500
47,500
4,900
20 - 24 มี.ค. 67
49,500
48,500
47,500
4,900
27 - 31 มี.ค. 67
49,500
48,500
47,500
4,900
03 - 07 เม.ย. 67
49,500
48,500
47,500
4,900
10 - 14 เม.ย. 67
57,500
56,500
55,500
7,900
11 - 15 เม.ย. 67
57,500
56,500
55,500
7,900
12 - 16 เม.ย. 67
57,500
56,500
55,500
7,900
17 - 21 เม.ย. 67
49,500
48,500
47,500
4,900
24 - 28 เม.ย. 67
49,500
48,500
47,500
4,900
01 - 05 พ.ค. 67
49,500
48,500
47,500
4,900
08 - 12 พ.ค. 67
49,500
48,500
47,500
4,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ
  • รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
  • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA 300 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  1. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
  1. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
  • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
   ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea