line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Trendy Autumn

Happy Trendy Autumn
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ ต.ค.-พ.ย. 66
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

_____น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณแถว......ก่อนนำไปเช็คอินยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน ……

วันที่ 2: สนามบินกิมแฮ – หมู่บ้านโบราณคโยชน – สุสานแทรึงวอน – หอดูดาวซอมซองแด - วัดแฮดงยงกุงซา

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน …….
 • เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ) (ระหว่างเดินทางบริการเซ็ตอาหารเช้าแก่ทุกท่าน)
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณคโยชน (Gyochon Traditional Village) สถานศึกษาแห่งแรกของประเทศเกาหลีใต้ ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 682 สมัยพระเจ้า Sinmun และจัดเป็นสมบัติของชาติ ภายในหมู่บ้านฮันอกนี้มีทั้งร้านอาหาร ร้านค้า รวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านพักของตระกูล Choi ซึ่งในอดีตเป็นตระกูลที่มีอำนาจและชื่อเสียงที่สุด
 • จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานทูมูลิ (Tumuli Park Tombs Park) หรือ สุสานหลวงแทรึงวอน (Daereungwon) ของราชวงศ์ชิลลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยสุสาน 23 แห่ง จากทั้งหมด 200 แห่ง ที่พบในเคียงจู โดยได้มีการขุดค้นสุสานชนมาชอง (สุสานม้าสวรรค์) ใน ค.ศ.1974 และพบทรัพย์สมบัติมีค่าถึง 10,000 ชิ้น 
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารเกาหลีโบราณอายุกว่า 1,000 ปี มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เป็นเมนูยอดนิยมที่มีส่วนผสมสำคัญมากมาย ที่ทำให้เนื้อหมูสไลด์มีความนุ่มจากการหมักซอสให้รสออกหวานกลมกล่อม แล้วนำมาย่างบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลม พร้อมผักกะหล่ำ มีน้ำขลุกขลิก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่าง ๆ

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านชมหอดูดาวชอมซองแด (Cheomseongdae Observatory) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก (Seon Duk) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน หรือทางการเรียกว่า มหานครปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากโซล
 • นำท่านเยี่ยมชม วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) หนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปู สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของยุคนั้น วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขา หรือในป่า แต่วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่สร้างอยู่ริมทะเล และหันหน้าออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ เป็นภาพที่งดงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนของเกาหลี จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ปูซานกุกบับ (Busan Gukbap)  หรือข้าวต้มหมูปูซาน เมนูยอดฮิตที่มีต้นกำเนิดที่เมืองปูซาน

ที่พัก

Crown Habor Busan Hotel หรือที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3: หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล - Huin-yeoul Coastal Tunnel - สกายแคปซูล – Oryukdo Sky walk - Alice Donut – ดิวตี้ฟรี

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล (Huinnyeoul Culture Village) หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเล ที่มีชื่อเล่นเก๋ๆ ว่า “ซานโตรินี่เกาหลี” โดยสีของบ้านแต่ละหลังจะเน้นใช้สีโทนขาว ฟ้า และน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่ มีสีอิฐบ้างประปราย มองแล้วให้ความรู้สึกสบายตา แวะถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตที่วาดตามกำแพงและขั้นบันไดที่ตกแต่งด้วยสีสันสดใส
 • จากนั้นนำท่านสู่จุดไฮไลท์ที่ด้านล่างอุโมงค์ยาว 70 เมตร Huin-yeoul Coastal Tunnel และเป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดฮิตของคนเกาหลี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคัมจาทัง (Gamgatang) หรือสตูว์กระดูกหมู เป็นซุปเผ็ดเกาหลีทำจากกระดูกสันหลัง หรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ มันฝรั่ง เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขี้หนู และงาป่น

บ่าย
 • นำท่านนั่งสกายแคปซูล (Sky Capsule) พาเลาะเรียบชายหาด ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลของท้องทะเล ผ่านแลนด์มาร์คสวย ๆ ของปูซาน อย่างสะพานควางอันรี สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และประภาคารสวย ๆ ที่จะมอบความประทับใจให้กับทุกท่านไปนานแสนนาน
 • นำท่านสู่ ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) ทางเดินลอยฟ้าพื้นกระจกใส เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน โดยสร้างจากหน้าผายื่นออกไปทางทะเล ปิดท้ายด้วยร้านโดนัทริมทะเลชื่อดัง Alice Donut ภายในร้านมีมุมถ่ายรูปสวยๆ และที่ชั้น rooftop สามารถมองเห็น Cheongsapo Lighthouse ได้อย่างชัดเจน (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม หากต้องการเข้าชมถ่ายรูปภายในร้าน ต้องสั่งเครื่องดื่ม 1 แก้ว ต่อท่าน) จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกมากกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้  หมูย่างเกาหลีบุฟเฟต์ ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ โดยนำหมูหมักจนได้ที่ มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สุกกำลังดี และตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงนานาชนิด

ที่พัก

Crown Habor Busan Hotel หรือที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4: ศูนย์เวชสำอาง – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ปูซานทาวเวอร์ – อุทยานยงดูซาน – ย่านนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชี

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอาง สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
 • จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Cultural Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini” (ซานโตรินีเกาหลี) แลนด์มาร์คยอดฮิตของปูซาน โดยชื่อนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่น ด้วยการทาสีและวาดภาพตามกำแพงกับตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมถึงร้านกาแฟ และด้วยการเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องดัง อย่าง Running Man ทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างชาติให้มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Grilled Fish หรือ ข้าวหน้าปลาย่าง เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมที่ปูซาน ที่มีเนื้อปลาหลากหลายให้เลือกและรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย
 • นำท่านสู่ หอคอยปูซาน (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สําคัญของเมืองปูซาน
 • จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ย่านนัมโพดง (Nampodong Street) ถนนสายช็อปปิ้งที่คึกคักตลอดทั้งวัน จนได้รับฉายาว่าเป็นเมียงดงแห่งเมืองปูซาน นอกจากจะเป็นย่านช็อปปิ้งสุดชิคแล้ว แต่ยังเต็มไปด้วยคลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และโรงละครอีกด้วย
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาจากัลชี (Jagalchi Market) ตลาดปลาที่สำคัญประจำเมืองปูซาน ที่มีขายทั้งปลาและอาหารทะเล ทั้งแบบสด และแบบตากแห้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี อีกหนึ่งแลนมาร์คของเมืองปูซานที่ไม่ควรพลาด
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมิตรทะเลหม้อไฟ คล้าย ๆ ต้มยำทะเลของบ้านเรา แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสด ๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก และผักชนิดต่าง ๆ อย่างผักกาด กะหล่ำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันรับประทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง กิมจิ และสาหร่าย

ที่พัก

Crown Habor Busan Hotel หรือที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพร – ซูเปอร์มาร์เก็ต – อาคารนูริมารู เอเปค – ชายหาดแฮอุนแด – สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอันปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการบำรุงตับ ล้างพิษ ทำให้ตับแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • แวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านสู่ อาคารนูริมารู เอเปค (Nurimaru APEC House) ที่เคยถูกใช้เป็นที่ประชุม APEC ปี ค.ศ. 2005 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กลมกลืนกับธรรมชาติรอบด้าน ทั้งต้นไม้ หาดทราย และน้ำทะเล
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่น ชายหาดแฮอุนแด (Haeundae Beach) ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองปูซาน มีความยาว 1.5 ก.ม. ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตร.ม. เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ
 • ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ............
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 24 ก.ย. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
04 - 08 ต.ค. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
11 - 15 ต.ค. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
18 - 22 ต.ค. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
25 - 29 ต.ค. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
01 - 05 พ.ย. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
08 - 12 พ.ย. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
15 - 19 พ.ย. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
22 - 26 พ.ย. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
06 - 10 ธ.ค. 66
43,900
42,900
41,900
4,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - กิมแฮ - กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
  การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!
 • ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
 • กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   • หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน
   • สำเนาสูติบัตร
  ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
 • หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง
 • การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
 • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์
  โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea