line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Super Wow Autumn

Happy Super Wow Autumn
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ ต.ค.-พ.ย. 66
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

_____ น.
 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 - 6
 • กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ แถว ....... ก่อนนำท่านไปเช็คอินยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้) – ทะเลสาปมาจัง – Byeokchoji Botanical Garden – วัดโบวังซา

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742
 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) (ระหว่างเดินทางบริการเซ็ตอาหารเช้าแก่ทุกท่าน)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมาจัง แลนด์มาร์คของเมืองพาจู ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การชมใบไม้เปลี่ยนสีหลากสีสัน ที่ขาดไม่ได้เลยคือสะพานแขวนมาจัง ที่มีความยาวถึง 220 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ถือเป็นสะพานแขวนที่ยาวอันดับต้นๆ ของประเทศเกาหลี  สามารถรองรับคนได้ถึง 1,280 คน และทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ ตรงกลางสะพานมีพื้นกระจกใสที่สามารถมองเห็นความสูงจากพื้นน้ำ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารเกาหลีโบราณอายุกว่า 1,000 ปี มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เป็นเมนูยอดนิยมที่มีส่วนผสมสำคัญมากมาย ที่ทำให้เนื้อหมูสไลด์มีความนุ่มจากการหมักซอสให้รสออกหวานกลมกล่อม แล้วนำมาย่างบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลม พร้อมผักกะหล่ำ มีน้ำขลุกขลิก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่าง ๆ

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี (Byeokchoji Botanical Garden) ตั้งอยู่ที่เมืองพาจู จังหวัดคยองกี คนเกาหลีมักเรียกชื่อย่อว่า BCJ สวนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี 1965 บนความเชื่อที่ว่า “ธรรมชาติจะนำมาซึ่งความสุขที่ดี ให้กับชีวิตของผู้คน” สวนสไตล์ยุโรปเป็นสถานที่พักผ่อนเชิงธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีหลายโซนให้ชม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโบวังซา (Bogwangsa Temple) เป็นวัดโบราณในศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา และมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความสงบ ที่น่ารื่นรมย์
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือสตูว์กระดูกหมู เป็นซุปเกาหลีรสเผ็ดที่ทำจากกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝรั่ง เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขี้หนู และงาป่น เป็นต้น

ที่พัก

Suwon Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3: ซูวอน – ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนป่าฮวาดัม+ขึ้นโมโนเรียล – Wood ecker Café

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน พาท่านชมความงามของ ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโชซอน (Joseon) สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794 - 1796 เป็นป้อมปราการประจำเขตซูวอน จังหวัดคยองกีโด เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตู ในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย
 • นำท่านเดินทางต่อไปยังสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยบัตร DAY PASS ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูง T-Express รถไฟเหาะ ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Pay Cash 15,000 วอน)

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนป่าฮวาดัม หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ฮวาดัม โบทานิก การ์เด้น เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ห่างจากกรุงโซลเพียง 2 ชม. เท่านั้น ท่านสามารถนั่งโมโนเรลเพื่อเยี่ยมชมสวนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามทุกช่วงฤดูแต่จะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงภายในสวนมีทั้งหมด 17 ธีมด้วยกัน อาทิ เล่น สวนมอส สวนบอนไซ ป่าเบิร์ช และแหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อย แต่ละโซนจะมีสัตว์ และพันธุ์ไม้นานาชนิด มีพืชแปลกใหม่ปลูกในประเทศมากว่า 4,300 ชนิดกระจายอยู่ทั่วสวน
 • นำท่านเดินทางสู่ Wood Pecker Café (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) ร้านคาเฟ่ใกล้ๆ ที่สามารถนั่งพักผ่อน ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีของป่าฮวาดัม เป็นที่นิยมสำหรับหนุ่มสาวชาวเกาหลี มีทั้ง ชา กาแฟ และเบเกอร์รี่รสเลิศรอให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างเกาหลีบุฟเฟต์) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ โดยนำหมูหมักจนได้ที่ มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สุกกำลังดี และตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงนานาชนิด

ที่พัก

Sotessu Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4: พระราชวังชางคยอง – ย่านอินซาดง – ย่านอิกซอนดง – ศูนย์เวชสำอาง – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung) 1 ใน 5 พระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี เนื่องจากเป็นที่ประทับในช่วงปลายรัชสมัยของกษัตริย์เกาหลีถึง 10 รัชกาล มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมเกาหลี ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางกรุงโซล เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ จึงทำให้มีบริเวณกว้างขวาง ห้อมล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่ที่มีความงดงาม กระทั่งในรัชสมัยพระเจ้าซองจงได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระราชวังและขยายอาณาบริเวณให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังชางคยองอีกด้วย และในยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นได้มีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ แต่ภายหลังได้มีการย้ายสวนสัตว์ออกไปคงไว้แค่พิพิธภัณฑ์ และสวนพฤกษศาสตร์เท่านั้น
 • นำท่านเดินทางไปยัง ย่านอินซาดง (Insadong) ตั้งอยู่ในกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดง และตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และยังเป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง ท่านสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์กลางของหอศิลปะพื้นบ้าน Hakgojae Gallery หอส่งเสริมศิลปิน Gana Art Gallery และยังมีร้านค้าให้เดินช็อปปิ้งกันอย่างสนุกสนาน เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านอิกซอนดง (Iksondong) หมู่บ้านฮันอกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล กรุ่นด้วยบรรยากาศแบบเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่สำหรับใครหลาย ๆ คน เพราะรวมคาเฟ่เก๋ ๆ ร้านอาหารชิค ๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็ก ๆ สามารถเดินลัดเลาะจากย่านอินซาดงมาได้ ทั้งร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งอย่างสวยเก๋ มีสไตล์เป็นของตัวเอง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมิตรทะเลหม้อไฟ คล้าย ๆ ต้มยำทะเลของบ้านเรา แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสด ๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก และผักชนิดต่าง ๆ อย่างผักกาด กะหล่ำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันรับประทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง กิมจิ และสาหร่าย พิเศษ!! ล็อบสเตอร์ในมื้ออาหาร (ตามฤดูกาล)

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
 • ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกมากกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง
 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” ย่านการค้าสายแฟชั่นที่รวมเอาการแต่งกายอันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับสวยงาม เครื่องสำอางเกาหลียี่ห้อดังนานาชนิด เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจนถึงเวลาที่เหมาะสม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Qooqoo Buffet เมนูบุฟเฟต์ ที่มีบริการอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลี อาหารนานาชาติ ขนมหวาน ผลไม้ ไอศกรีม และเครื่องดื่มมากมาย

ที่พัก

Sotessu Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพร – N Seoul Tower – ตลาดกวางจัง – ซูปเปอร์มาเก็ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอันปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการบำรุงตับ ล้างพิษ ทำให้ตับแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ บ้านสีฟ้า (Blue House) ทำเนียบทางการของประธานาธิบดีของประเทศเกาหลี ที่เรียกกันว่า บ้านสีฟ้า เนื่องจากอาคารต่างๆ มีหลังคาที่ทำจากกระเบื้องสีฟ้า ด้านในมีหอประชุมใหญ่ ที่พำนักของประธานาธิบดี เรือนรับรอง และอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ล้วนสร้างขึ้นด้วยจากสถาปัตยกรรมสไตล์เกาหลี และจัดวางตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาบุกฮันซานตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงโซล มีทัศนียภาพและเอกลักษณ์อันโดดเด่น จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ควรค่าแก่การมาเยือน 
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิมอันเลื่องชื่อ ประกอบด้วยเนื้อไก่ ผัดกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดทงอิน (Tongin Market) ตลาดที่เก่าแก่อีกแห่งของกรุงโซล ติด 1 ใน 10 Street Food ในเอเชียอีกด้วย เป็นศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองที่อร่อยและน่าไปเยือนอีกแห่งในกรุงโซล ตลาดทงอินขึ้นชื่อในเรื่อง อาหารถาดข้าวกล่อง หรือ Lunch Box จุดเด่นของที่นี่ จะใช้เหรียญโบราณทองเหลืองในการเลือกซื้ออาหาร คล้ายกับการแลกคูปอง เมื่อแลกเหรียญแล้ว ท่านจะได้รับถาดข้าวกล่อง และนำไปเลือกซื้ออาหารได้เลยตามใจชอบ อาทิเช่น เกี๊ยวเกาหลี ไข่ม้วนเกาหลี ต๊อกโบกี ไก่ทอดผัดซอสพริก ผัดวุ้นเส้นเกาหลี คิบบับ โอเด้ง ออมุก อูด้ง และอื่นๆ อีกเพียบ
 • แวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึก
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE เที่ยวบิน KE 651 / OZ 741
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 24 ก.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
04 - 08 ต.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
11 - 15 ต.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
18 - 22 ต.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
25 - 29 ต.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
01 - 05 พ.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
08 - 12 พ.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
15 - 19 พ.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
22 - 26 พ.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,900
06 - 10 ธ.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
  การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!
 • ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
 • กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   • หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน
   • สำเนาสูติบัตร
  ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
 • หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง
 • การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
 • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์
  โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea