line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Big Thanks Spring

Happy Big Thanks Spring
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ มี.ค. - พ.ค. 66
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

_____ น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณแถว....... ก่อนนำไปเช็กอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินทีเวย์ (Tway Airlines)

วันที่สอง อินชอน (เกาหลีใต้) - ล่องเรือ Water Taxi - Triple Street - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบินทีเวย์ (T’way Airlines) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) (ระหว่างเดินทางบริการเซ็ตอาหารเช้าแก่ทุกท่าน)
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือ Water Taxi ชมวิวทิวทัศน์รอบบริเวณซงโดเซ็นทรัลพาร์ค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านธุรกิจเมืองซองโดใหม่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400,000 ตารางเมตร รายล้อมด้วยอำนวยความสะดวกมากมาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารเกาหลีโบราณอายุกว่า 1,000 ปี มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เป็นเมนูยอดนิยมที่มีส่วนผสมสำคัญมากมาย ที่ทำให้เนื้อหมูสไลด์มีความนุ่มจากการหมักซอสให้รสออกหวานกลมกล่อม แล้วนำมาย่างบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลม พร้อมผักกะหล่ำ มีน้ำขลุกขลิก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่าง ๆ

บ่าย
 • ท่านเดินเล่นบน Triple Street ถนนคนเดินที่สะท้อนภาพความทันสมัย และยืนหนึ่งในการเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลกของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ทั่วไปแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่นำเอาการพักผ่อนกับศิลปวัฒนธรรมมารวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญตลอด 365 วัน ทั้งยังพร้อมเปิดประสบการณ์ และความเพลิดเพลินอันหลากหลายในการช็อปปิ้ง ด้วย Shopping Street ใต้ดิน ที่มีระยะทางเป็นเส้นตรงยาวกว่า 550 เมตร บนพื้นที่กว่า 122,000 ตารางเมตร เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงโรงภาพยนตร์ระบบต่าง ๆ ที่มีไว้มอบความบันเทิง ด้วยความชาญฉลาดของการออกแบบบริเวณใต้ดินให้เป็นศูนย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่และครบครัน แต่ด้านบนยังคงไว้ซึ่งพื้นที่สำหรับพืชพันธุ์ไม้สีเขียวนานาชนิด ในรูปแบบสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเทพนิยาย ที่ผ่านการเนรมิตรและตกแต่งให้หมู่บ้านแสนธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาสร้างสรรค์ผ่านวาดภาพตกแต่งรอบหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกเก็บภาพมุมต่าง ๆ กันอย่างจุใจ
 • จากนั้นนำท่านสู่ไชน่าทาวน์ ชุมชนของชาวจีนที่ถือกำเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนเมื่อปีค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ปัจจุบันก็ยังคงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวจีนรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับตั้งแต่มีการบุกเบิก โดยยังคงกลิ่นอาย วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนให้เห็นอยู่ ผ่านสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน และอาหาร ซึ่งสามารถเลือกลิ้มลองรสชาติอาหารจีนจากหลากหลายร้าน ณ ชุมชนชาวจีนแห่งนี้
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูจาจังเมียน (บะหมี่ซอสดำเกาหลี) เส้นหมี่เหนียวนุ่มราดด้วยซอสดำหวาน หมักจากถั่วดำปรุงจนเข้มข้น เวลารับประทานให้คลุกจนทุกอย่างเข้ากัน เป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติของเกาหลีใต้

ที่พัก

SONGDO RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม สวนศิลปะอันยาง - Bakery Cafe - กรุงโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม Anyang Art Park สวนศิลปะสุดชิค และจุดเช็กอินสุดฮิตของเหล่าฮิปสเตอร์ อิสระให้ท่านเยี่ยมชม และเช็กอินจุดถ่ายภาพ 25 จุดที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกัน โดยเป็นงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม และประติมากรรม กว่า 50 ชิ้น ที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังจากทั่วโลก 
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้ อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่รับประทานเหมือนมาไม่ถึง ลิ้มรสเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้น ขนาดพอคำ คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ที่ ก่อนจะนำมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice Cake เสิร์ฟพร้อมมีย๊อกกุก หรือซุปสาหร่ายเกาหลีร้อน ๆ

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่ Bakery Cafe (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) คาเฟ่ท่ามกลางหุบเขาสไตล์บ้านโบราณเกาหลี
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองฝึกทำข้าวห่อสาหร่าย อาหารยอดนิยมที่อยู่คู่กับชาวเกาหลีมาช้านาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างเกาหลีบุฟเฟต์) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ โดยนำหมูหมักจนได้ที่ มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สุกกำลังดี และตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงนานาชนิด

ที่พัก

SKY PARK DONGDAEMUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่ พระราชวังด็อกซูกุง+ถนนเลียบกำแพงหิน - ศูนย์เวชสำอาง - จัตุรัสควางฮวามุน - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินชมพระราชวังด็อกซูกุง ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพระราชวังอื่น ๆ ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองอันแสนคึกคัก แต่กลับเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ถูกล้อมด้วยอาคารสไตล์ตะวันตก เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้พระราชวังแห่งนี้ยิ่งขึ้นไปอีก มีความเป็นเกาหลีที่แอบซ่อนกลิ่นอายความเป็นตะวันตกเอาไว้ แม้พื้นที่จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ด้านในมีพระตำหนักเก่าแก่ และพระที่นั่งสวยงามให้เดินชมได้ไม่เบื่อ
 • เดินเล่นบนถนนเลียบกำแพงหิน ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลี ถนนมีชื่อว่า ด็อกซูกุง ทลดัม-กิล ขนาบอยู่ข้าง ๆ กำแพงพระราชวัง ถนนสายสวยงามแห่งนี้ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ทอดยาวจากพระราชวังด็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับแนวกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม ชมต้นแปะก๊วยสีเหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง บรรดาใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ริมสองฝั่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีแดง สีส้ม และสีน้ำตาล ผลัดใบเปลี่ยนสีไปตลอดเส้นทาง ทำให้ถนนสายนี้มีทัศนียภาพสุดโรแมนติก จึงเป็นที่มาของชื่อ “ถนนสายโรแมนติก” ผู้คนจึงนิยมมาเยือนช่วงใบไม้ร่วง ถนนสายนี้ยังเป็นจุดถ่ายทำซีรีส์เรื่องดังอย่าง Goblin ฉากที่พระเอกและนางเอกพบกันครั้งแรกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็น

บ่าย
 • จากนำท่านเดินชมจัตุรัสควางฮวามุน จัตุรัสกลางใจเมืองประวัติศาสตร์ 600 ปีอย่างกรุงโซล ที่ออกแบบให้กลมกลืนกับทัศนียภาพอันสวยงามแวดล้อม เป็นปอดใหญ่ใจกลางเมือที่ขยายพื้นที่จาก 35 เมตรเป็น 60 เมตร โดยเอาช่องทางการเดินรถออก เพื่อให้จัตุรัสใหม่ใหญ่ขึ้น 2.1 เท่า ด้วยพื้นที่ 40,300 ตารางเมตร จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยแนวคิดแบบสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีเวทีสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ระหว่างรูปปั้นกษัตริย์เซจงและศูนย์เซจงด้วย
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ และเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” ย่านการค้าสายแฟชั่นที่รวมเอาการแต่งกายอันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับสวยงามมากมาย เครื่องสำอางเกาหลียี่ห้อดังนานาชนิด เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจนถึงเวลาที่เหมาะสม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Qooqoo Buffet เมนูบุฟเฟต์ ที่มีบริการอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลี อาหารนานาชาติ ขนมหวาน ผลไม้ ไอศกรีม และเครื่องดื่มมากมาย

ที่พัก

SKY PARK DONGDAEMUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร - Nature Labs - Happy Bear Day Cafe - ย่านฮงแด - ซูเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล
 • เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอันปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการบำรุงตับ ล้างพิษ ทำให้ตับแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าชม Nature Labs (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) นิทรรศการดอกไม้ ซึ่งบอกเล่าความงดงามของดอกไม้ในหลากหลายฤดูกาล หลายสีสันผ่าน Media Art สุดล้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจและประทับใจ คุ้มค่าต่อการเยี่ยมชม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Happy Bear Day Cafe (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) คาเฟ่ที่กำลังมาแรงด้วยความโดเด่นของสีสันอันสดใสของตัวร้าน และความน่ารักแบบสุด ๆ ของบรรดาขนมหวานที่วางเรียงรายล่อตาล่อใจ โดยเฉพาะเค้กดีไซน์สวยเก๋
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก หรือไก่อบซีอิ้ววุ้นเส้น เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิมอันเลื่องชื่อ ประกอบด้วยเนื้อไก่ ผัดกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ

บ่าย
 • นำท่านช็อปปิ้งย่านฮงแด ย่านวัฒนธรรมของเกาหลี และสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมทั้งร้านอาหารคาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้ง กิจกรรมสนุก ๆ มากมายเอาไว้ในที่เดียวกัน "ฮงแด" มาจาก Hongik University บริเวณโดยรอบจึงถูกเรียกว่า "Hongik University" เพราะมีมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่รวมกัน จนกลายเป็นแหล่งรวมของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี เมื่อมีวัยรุ่นมารวมตัวกันมากขึ้น ทำให้มีกิจการ กิจกรรม และสถานที่ที่น่าสนใจใหม่ ๆ เปิดให้บริการอยู่เสมอ
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึก
 • ออกเดินทางกลับประเทศไทย สายการบินทีเวย์ (T’way Airlines) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 19 มี.ค. 66
33,900
32,900
31,900
3,900
22 - 26 มี.ค. 66
33,900
32,900
31,900
3,900
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 66
33,900
32,900
31,900
3,900
12 - 16 เม.ย. 66
38,900
37,900
36,900
3,900
19 - 23 เม.ย. 66
33,900
32,900
31,900
3,900
26 - 30 เม.ย. 66
33,900
32,900
31,900
3,900
10 - 14 พ.ค. 66
33,900
32,900
31,900
3,900
17 - 21 พ.ค. 66
33,900
32,900
31,900
3,900
24 - 28 พ.ค. 66
33,900
32,900
31,900
3,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ
  • รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
  • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
   การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  1. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
  1. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
  • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
   ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea