line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Trendy Spring

Happy Trendy Spring
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ มี.ค. - พ.ค. 66
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____ น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณแถว....... ก่อนนำไปเช็กอินยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR BUSAN / JEJU AIR / JIN AIR

วันที่ 2: สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - เมืองโพฮัง - Pohang Space Walk - ชายหาดวอลโพ+สะพานรูปสมอเรืออิการี - โพฮัง+ตลาดชองฮา - เมืองคยองจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชอมซองแด - ถนนฮวางรีดันกิล

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) นำท่านเดินทางสู่เมืองโพฮัง เมืองสวยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคยองซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่าหลักของภูมิภาคแทกู-คยองบุก โดยเมืองโพฮังนั้น ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฮยองซัน ทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก และยังเป็นที่รู้จักในฐานะ "เมืองแห่งแสงไฟ" ด้วย เพราะจะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดูร้อนของทุก ๆ ปี บริเวณชายหาดยองอิลแดนั่นเอง
 • พาท่านเดินบน Pohang Space Walk สกายวอล์คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ที่สวนฮวานโฮ เมืองโพฮัง ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองโพฮัง รวมถึงอ่าวยางกิล และหาดยางกิลแด โดย Pohang Space Walk นี้มีลักษณะคล้ายกับรถไฟเหาะ ความสูง 25 เมตร ความยาวทั้งสิ้นคือ 333 เมตร มีบันไดจำนวน 717 ขั้น ซึ่งผลิตจากเหล็กกว่า 317 ตัน สามารถรองรับจำนวนคนได้มากถึง 250 คน
 • จากนั้นพาท่านตามรอยซีรีส์เรื่องดัง Hometown Cha-Cha-Cha กับจุดถ่ายทำหลักอย่างชายหาดวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกพบกันครั้งแรก และกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งผู้ที่เดินทางมาเยือน และมาตามรอยซีรีส์จะต้องมาถ่ายรูปกับพระจันทร์เสี้ยว และยังสามารถเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ริมชายทะเลได้อีกด้วย
 • พาท่านเที่ยวชมสะพานรูปสมอเรืออิการีโพฮัง ที่ทอดออกไปกลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวสุดฮิตที่ใครมาเที่ยวโพฮังต้องแวะมาเช็กอิน โดยเป็นสะพานที่นำเอาเอกลักษณ์ของเมืองมาเป็นจุดขาย เนื่องจากอาชีพหลักของชาวเมืองเป็นอาชีพประมง ท่ามกลางน้ำทะเลสีฟ้าสวยและใสมาก ตัวสะพานเป็นไม้ มีประภาคารสีแดงสดโดดเด่นอยู่ตรงกลาง ท่านจะได้เห็นวิวเต็ม ๆ แบบ 360 องศา หรือจะลงไปเดินเล่นตรงชายหาดก็ได้
 • เดินเที่ยวตลาดชองฮา สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเมืองโพฮัง ที่ตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตแม่โบรา อนุสาวรีย์ปลาหมึก และร้านกาแฟ หากใครได้ชมซีรีส์ ก็จะจำฉากเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปเช็กอิน ตามรอยพระนางในเรื่องอย่างมากมายอยู่เสมอ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารเกาหลีโบราณอายุกว่า 1,000 ปี มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี เป็นเมนูยอดนิยมที่มีส่วนผสมสำคัญมากมาย ที่ทำให้เนื้อหมูสไลด์มีความนุ่มจากการหมักซอสให้รสออกหวานกลมกล่อม แล้วนำมาย่างบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลม พร้อมผักกะหล่ำ มีน้ำขลุกขลิก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคยองจู และเดินชมวัดพุลกุกซา เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงในยุคทองของพุทธศาสนา สมัยอาณาจักรชิลลา สร้างขึ้นจากความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวชิลลา ตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมทางศาสนาของศิลปะสมัยชิลลาอันงดงาม สิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวัดนี้ก็คือ บันไดที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัววัด ซึ่งมีอยู่ 33 ขั้น ทอดยาวขึ้นไปสู่ด้านบน เชื่อกันว่า เป็นเครื่องหมายแทนสวรรค์ 33 ชั้น บันไดที่ด้านหน้านี้มีอยู่ 2 บันได คือ สะพานเมฆขาว และสะพานเมฆฟ้า
 • จากนั้นนำท่านชมหอดูดาวชอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก (Seon Duk) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติด้วย
 • เดินเล่นถนนฮวางรีดันกิล ซึ่งมีคาเฟ่น่าหลงใหล และร้านอาหารหลากหลาย รวมไปถึงร้านค้าหน้าแปลกตาอีกมากมาย ทำให้ที่นี่กลายเป็นถนนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบูแดจิเก หรือหม้อไฟเกาหลี เป็นเมนูที่เกิดขึ้นในค่ายทหาร โดยนำสิ่งต่าง ๆ  ใส่ลงหม้อ พร้อมปรุงน้ำซุปด้วยพริกประจำชาติของเกาหลี ซึ่งถือเป็นอาหารเกาลีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทีเดียว

ที่พัก

COMMODORE HOTEL GYEONGJU หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3: เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - Lotte Premium Outlet - ย่านนัมโพดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน หรือทางการเรียกว่า มหานครปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากโซล
 • นำท่านเยี่ยมชมวัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตั้งอยู่เรียบชายฝั่งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของยุคนั้น วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขา หรือในป่า แต่วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่สร้างอยู่ริมทะเล และหันหน้าออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ เป็นภาพที่งดงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหน ๆ ของเกาหลี จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกปูซานล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกแห่งใหม่สุดอลังการ พึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2022 ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของสวนสนุก Lotte World ในกรุงโซล ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1989 โดยสวนสนุกแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ใหญ่กว่าสวนสนุก Lotte World ในโซลถึง 4 เท่า ที่นี่มีเครื่องเล่นมากมาย เครื่องเล่นไฮไลท์คือ รถไฟเหาะตีลังกา Giant Digger วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 100 กม./ชั่วโมง หรือชิงช้าหมุนขนาดยักษ์ Giant Swing นั่งได้รอบละ 40 คน ความสนุกอยู่ตรงช่วงที่เหวี่ยงไปจุดเกือบสูงสุด แล้วค้างไว้กลางอากาศ ก่อนจะทิ้งตัวลงมา ส่วนใครที่อยากเปียกน้ำ แนะนำล่องแก่งยักษ์ Giant Splash ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 100 กม./ชั่วโมง นั่งได้รอบละ 20 คน วิ่งบนรางยาว 217 เมตร ความสูง 48 เมตร ตอนทิ้งตัวรอบสุดท้ายจะปะทะกับน้ำแบบ Super Splash จนคนในล่องแก่งเปียกทั้งตัวแบบชุ่มฉ่ำ แต่ถ้าใครไม่อยากเปียกก็สวมเสื้อกันฝนไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นได้เลย
 • นำท่านอิสระช็อปปิ้ง ณ Lotte Premium Outlet ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นกว่า 500 แบรนด์ ซึ่งมีสินค้าราคาพิเศษลดราคากันกระหน่ำทุกวัน ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ชาวเกาหลีเองก็ยังมาช็อปกันที่นี่ 
ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างเกาหลีบุฟเฟต์) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ โดยนำหมูหมักจนได้ที่ มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สุกกำลังดี และตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงนานาชนิด
 • จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งย่านนัมโพดง ถนนสายช็อปปิ้งที่คึกคักตลอดทั้งวัน จนได้รับฉายาว่าเป็นเมียงดงแห่งเมืองปูซาน นอกจากจะเป็นย่านช็อปปิ้งสุดชิคแล้ว แต่ยังเต็มไปด้วยคลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และโรงละครอีกด้วย
ที่พัก

CROWN HABOR BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4: สกายแคปซูล - ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - Rendejavous Café - Busan X The SKY - ชายหาดแฮอุนแด

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านนั่งสกายแคปซูล (Sky Capsule Haeundae Blue Line Park) พาเลาะเรียบชายหาด ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลของท้องทะเล ผ่านแลนด์มาร์คสวย ๆ ของปูซาน อย่างสะพานควางอันรี สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และประภาคารสวย ๆ ที่จะมอบความประทับใจให้กับทุกท่านไปนานแสนนาน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกมากกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง 
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือสตูว์กระดูกหมู เป็นซุปเผ็ดเกาหลีทำจากกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ มันฝรั่ง เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขี้หนู และงาป่น

บ่าย
 • จากนั้นเดินทางสู่ Rendejavous Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) คาเฟ่สุดฮิตที่มีมุมถ่ายรูปทะเลสวย ๆ อยู่บริเวณหาดแฮอุนแด โดดเด่นด้วยวิวทะเลผ่านกระจกใสบานใหญ่ ที่มอบบรรยากาศของหาดทรายชายทะเลแฮอุนแดแบบพาโนรามาเป็นของที่ระลึก
 • นำท่านขึ้นจุดชมวิว BUSAN X The SKY แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองปูซาน หอชมวิวสูง 100 ชั้น (411.6 เมตร) ตั้งอยู่ใน Haeundae LCT Landmark Tower ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในเกาหลี และสูงที่สุดในปูซาน ท่านสามารถชมวิวทะเลของชายหาดแฮอึนแด และวิวเมืองปูซานที่สวยงาม มองเห็นสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของปูซาน ไม่ว่าจะเป็นสะพานควังอัน (Diamond Bridge) อุทยานอีกีแด (Igidae Coastal Walk) เกาะทงแบก (Dongbaekseom Island) และ Marine City นอกจากนี้ ภายในหอชมวิวยังมีทางเดินกระจกใส โซนถ่ายรูปดิจิตอล ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และ Sky Garden ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชมวิวกันอย่างเต็มอิ่มด้วย
 • นำท่านเดินเล่นชายหาดแฮอุนแด ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองปูซาน ชายหาดแห่งนี้มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่าง ๆตลอดทั้งปี ชายหาดแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุก ๆ ปี แต่ในฤดูกาลอื่น ก็สวยงามไม่แพ้กัน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nature Kitchen เมนูบุฟเฟต์อาหารเกาหลี ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายแบบไม่อั้น ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนูของหวานสุดฟิน

ที่พัก

CROWN HABOR BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5: หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ศูนย์สมุนไพร - Museum One - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini” (ซานโตรินีเกาหลี) แลนด์มาร์คยอดฮิตของปูซาน โดยชื่อนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่น ด้วยการทาสีและวาดภาพตามกำแพงกับตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมถึงร้านกาแฟ และด้วยการเป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องดัง อย่าง Running Man ทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างชาติให้มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล
 • เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอันปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการบำรุงตับ ล้างพิษ ทำให้ตับแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก หรือไก่อบซีอิ้ววุ้นเส้น เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิมอันเลื่องชื่อ ประกอบด้วยเนื้อไก่ ผัดกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Museum One พิพิธภัณฑ์ศิลปะ แสงสี และสื่อผสมในร่มแห่งแรกของเกาหลี ที่นำเอาคุณค่าที่แท้จริงของงานศิลปะมาจัดแสดงด้วยเทคนิคการนำเสนออันทันสมัย และให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ
 • ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ............ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 19 มี.ค. 66
38,900
37,900
36,900
4,900
22 - 26 มี.ค. 66
38,900
37,900
36,900
4,900
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 66
38,900
37,900
36,900
4,900
11 - 15 เม.ย. 66
43,900
42,900
41,900
4,900
19 - 23 เม.ย. 66
38,900
37,900
36,900
4,900
26 - 30 เม.ย. 66
38,900
37,900
36,900
4,900
10 - 14 พ.ค. 66
38,900
37,900
36,900
4,900
17 - 21 พ.ค. 66
38,900
37,900
36,900
4,900
24 - 28 พ.ค. 66
38,900
37,900
36,900
4,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - กิมแฮ - กรุงเทพฯ
  • รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
  • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
   การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  1. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
  1. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
  • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
   ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea