line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Series Lover

Happy Series Lover
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ เดือน ต.ค.-พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น.
 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 – 7 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระบริเวณ แถว ....... ก่อนนำไปเช็คอินน์ยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ KE / OZ …….
  ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน
  KE …… ( 00.00 – 00.00+1 ) // OZ …… ( 00.00 – 00.00+1 )

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้ ) – ตรวจ RT-PCR TEST – จังหวัดคังวอน เมืองซกโช – วัดนักซานซ – ประภาคารฮาโจแด

เช้า
 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) 
 • นำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเข้าประเทศที่สนามบินนานาชาติอินชอน (บริการเซ็ตอาหารเช้าแซนด์วิช และนมกล้วย) 
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน บริการอาหารกลางวันด้วย เมนูข้าวกล่องสไตล์เกาหลี ข้าวสวยร้อนๆเสิร์ฟ พร้อมเมนูหลักกับเครื่องเคียงต่างๆ  
  (เนื่องจากต้องรอเวลาตรวจผล RT-PCR Test ประมาณ 4-6 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของคณะเดินทาง ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลี)
บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนักซานซา ตั้งอยู่ทางเหนือของหาดนักซาน อยู่ระหว่างเมืองซกโชและยางยาง ในจังหวัดคังวอน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 1,300 ปี สร้างในสมัยชิลลา ตั้งอยู่บนผาริมทะเลของภูเขานักซานและยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ทำจากหินแกรนิต ซึ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของเกาหลี เมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนตรงบริเวณที่ตั้งของรูปปั้นพระโพธิสัตว์จะสามารถมองเห็นทะเลโดยรอบ เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สุขสงบ ทางเดินขึ้นเขาก็สะดวกสบาย ไม่ชันจนเกินไปสามารถเดินชมวิวเรื่อยๆไปได้สบายๆและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ถ่ายทำละครเรื่อง เงาเสน่หา ทางช่อง 8
 • นำท่านเดินทางสู่ ประภาคารฮาโจแด ตัวประภาคารตั้งอยู่บริเวณหน้าผาติดทะเลตะวันออก ชื่อ ฮาโจแด (Hajodae) มาจากการรวมกันของ Haryun และ Jojun 2 ผู้ก่อตั้งราชวงศ์โจซอนที่นี่มีชื่อเสียงขึ้นมาเนื่องจากเป็นจุดถ่ายทำละครเรื่อง Taejo Wanggeon ทางเดินริมหน้าผาจะพาไปสู่ประภาคารสีขาวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่เพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้น และช่วงเย็นจะมีแสงไฟส่องออกมาจากตัวประภาคารและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ถ่ายทำละครเรื่อง เงาเสน่หา ทางช่อง 8
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู แฮมุลทัง ล็อบเตอร์ ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม St. John’s Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3: ชายหาดกังมุน – หมู่บ้านจิตกรรมฝาผนัง นอลโกล์ดัม – สวนสาธารณะฮงชอน – ภูเขากงจักซาน – วัดซุตาซา – สวนกิงโกะฮงชอน – กรุงโซล – ตลาดกวางจัง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดกังมุน พาท่านเดินชม ชายหาดกังมุน เป็นชายหาดฝั่งทะลเตะวันออกของจังหวัด คังวอนโด ซึ่งถูกแยกจากชายหาดเคียงโป ด้วยธารน้ำจากทะเลสาบเคียงโปโฮ หนึ่งในโลเคชั่นยอดนิยมที่มีการถ่ายทำซีรี่ย์ดัง รวมถึง MV ต่างๆ และยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลชายหาดในฤดูร้อนอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนัง นอลโกล์ดัม รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้าน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพตามกําแพง และตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮงชอน สวนสาธารณาฮงชอน ซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิด มีลำธาร ไหลผ่านเทือกเขากงจักซาน หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ภูเขานกยูง เป็นภูเขาสูง 887 เมตร จากยอดเขามีแนวเขายืดออกเหมือนแพงของขนนกยูง เมื่ออยู่บนยอดเขาจะสามารถมองเห็นเมืองฮงชอน และหน้าผาที่เป็นรูปร่างสวยงาม
 • จากนั้นพาท่านเดินชม วัดซุตาซา ซึ่งตั้งอยู่ในภูเขากงจักซาน เป็นวัดพุทธเก่าแก่ สร้างโดยพระวอนเฮียว เมื่อปี 708 ภายในเป็นที่เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีอยู่หลายอย่าง เช่น อาคารวิหารวัดที่มีหลังคาแบบโบราณ, ระฆังทองแดง, เจดีย์ 3 ชั้น และ พระไตรปิฎกโบราณ
 • จากนั้นพาท่านเดินชม สวนกิงโกะฮงชอน เป็นป่าแปะก๊วยที่สุดแสนจะโรแมนติก ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในช่วงเดือนตุลาคมที่ผืนป่าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีทองเท่านั้น
 • นำคณะออกเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้  ( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผักกาด หอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ เครื่องเคียง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกวางจัง ถือเป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ของชาวเกาหลีเลยก็ว่าได้ ในอดีตตลาดได้เคยถูกทำลายลงในสมัยสงครามของเกาหลี ก่อนจะถูกฟื้นฟูสร้างขึ้นใหม่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังเจริญเติบโตและมีความคึกคักจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน มีของขายมากมาย และที่โดดเด่นมากๆคือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นตำรับของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรอกเลือดหมู คิมบับ หัวหมู ต๊อกบ๊อกกี้ ออมุก บินแดด็อก และอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ออีกมากมาย ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าพื้นของชาวเกาหลีอีกด้วย

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Amanti Hotel or SML หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4: ศูนย์สมุนไพร – กำแพงเมืองโซล – อิกซอนดง – ศูนย์เวชสำอาง – สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 – ช้อปปิ้งเมียงดง – TODAI U Buffet + ขาปูยักษ์

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านสู่ กำแพงเมืองโซล เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งทอดตัวไปตามแนวสันเขา ของภูเขาทั้งสี่ของกรุงโซล ที่ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) เป็นสถาณที่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ซึ่งมีฉากหลังเป็น    N Seoul Tower จนทำให้กลายเป็นหนึ่งในโลเคชั่นยอดนิยมของซีรี่ย์ทั้งในและนอก 
 • พาท่านเดินเล่นถนนสายช้อปปิ้งย่าน อิกซอนดง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโซล ถือเป็นเหมือนเขาวงกตที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารสไตล์ฮันอกที่มีเอกลักษณ์มากมาย มาดูกันว่าร้านอาหาร, คาเฟ่, และกิจกรรมต่าง ๆ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อป ชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆอาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
 • จากนั้นนำท่านเดินชม สวนลอยฟ้า Seoullo 7017  สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในกรุงโซล ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรมให้เป็นถนนลอยฟ้า ได้กลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม
 • จากนั้นนำทางสู่ย่าน ตลาดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสันจากการแต่งกาย และ จากตึกสูงที่ตั้งอยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ ร้านเครื่องสำอาง ทั้ง Local Brand และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุ่น
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ Todai Restaurant ซีฟู้ต บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูนานาชาติไม่อั้น เช่น ชูชิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนูของหวานสุดฟิน

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Amanti Hotel or SML หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5: พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ตของฝาก – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านไปชม พระราชวังถ็อกซูกุง ซึ่งเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่มีภูมิทัศน์ซึ่งสวยงาม ซึ่งถูกรายล้อมไปด้วย อาคารสไตล์ตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก และสวนสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของเกาหลี การเดินเท้าท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมความงดงาม ของอาคารและสถานที่ต่างๆ โดยรอบของพระราชวัง ซึ่งประกอบไปด้วย สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง
 • จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่งแครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

บ่าย
 •  ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 09 ต.ค. 65
41,500
40,500
39,500
5,500
12 - 16 ต.ค. 65
41,500
40,500
39,500
5,500
19 - 23 ต.ค. 65
41,500
40,500
39,500
5,500
26 - 30 ต.ค. 65
41,500
40,500
39,500
5,500
02 - 06 พ.ย. 65
41,500
40,500
39,500
5,500
09 - 13 พ.ย. 65
41,500
40,500
39,500
5,500
16 - 20 พ.ย. 65
41,500
40,500
39,500
5,500
23 - 27 พ.ย. 65
41,500
40,500
39,500
5,500

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารจำนวน 11 มื้อ ( อาหารเช้า 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 4 มื้อ / อาหารค่ำ 3 มื้อ ) ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • ของที่ระลึก ( หมอนรองคอ+ฮูท / ของทีระลึกจากการท่องเที่ยวเกาหลี )
 • น้ำดื่ม และ ของว่างรับประทานบนรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)
 • ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน
 • การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid-19 Defense)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายในประเทศ 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
ข้อแนะนำ!!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
   • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น)
   • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
   • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
   • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
   • ผลตรวจ Covid-19 จากโรงพยาบาล โดย
    ATK ก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชม. หรือ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชม.
   • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
   • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร
   • ** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้
  4. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ย  อมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการ 650 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนำรายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทำการจองส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้)
  6. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ****
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลำ), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8
 • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: ย่อย ลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
 • หมายเหตุ:
  • กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านได้ติดต่อ หรือทาง LINE ID: @happytokorea
  • กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจาก การสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
  ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอางค (คอสเมติค) และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย ไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอตเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางคอสเมติค/ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea