line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : HAPPY GRAND OCEAN

HAPPY GRAND OCEAN
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : มี.ค. - พ.ย. 2560
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

______ น.

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

 • (หมายเหตุ: เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว...ประตูทางเข้าที่...Korean Air (KE)
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่...

วันที่ 2 : กิมแฮ (ปูซาน) – เมืองทงยอง – นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน – ชมฐานบัญชาการเซเบียงกวาน – จิตรกรรมฝาผนังหมู่บ้าน Dongpirang

เช้า :

กิมแฮ (ปูซาน) – เมืองทงยอง – นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน

 • เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • นําคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลลยอซูโด (Hallyeosudo) อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีและเกาะเล็กเกาะน้อยในทะเลใต้อีก 400 กว่าเกาะ เรียงรายกันตั้งแต่ เกาะโกเจ (Geojedo) ทงยอง (Tongyeong) นัมแฮ (Namhae) ไปจนถึง ยอซู (Yeosu)
 • นั่งรถจากตัวเมืองพูซาน เพื่อเดินทางข้ามสะพานที่ยาวกว่า 8.2 กิโลเมตร โดยสะพานแห่งนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการรวมสะพาน 2 รูปแบบ คือ สะพานสายเคเบิลข้ามทะเล มีความยาว กว่า 3.7 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับสะพานอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวอีก 3.7 กิโลเมตร โดยขุดอุโมงค์ที่ความลึก 48 เมตรลงไป
 • สู่เกาะกาด๊อกโด นำท่านสู่ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน (Hallyeosudo Landscape Cable Car) ซึ่งจะพาทุกท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบ 360 องศา กับกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car
 • ขึ้นสู่ยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งมากมายที่สวยงามของเมืองปูซาน เป็นกระเช้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในเกาหลีใต้ (ระยะทาง 1,975 เมตร) ใช้เวลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเท่านั้น เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา ท่านจะดื่มด่ำกับทัศนียภาพของเมือง Tongyeong ทิศเหนือเป็นเนินเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทิศใต้จะพบกับความงามของเกาะต่างๆ หากท่านมองไปยังเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญี่ปุ่นที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ในแต่ละปีที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่เดิน ทางมาสัมผัสกับความสวยงามของที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
อาหารเที่ยง :

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู เมนู คาลบี อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับ เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย :

ชมฐานบัญชาการเซเบียงกวาน – จิตรกรรมฝาผนังหมู่บ้าน Dongpirang

 • นำท่านเดินทางไปยัง ฐานบัญชาการเซเบียงกวาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ เปรียบเสมือนฐานบัญชาการรบของกองทัพเรือในสมัยราชวงศ์โชซอน ในอดีตท่านนายพล อีซุนชิน เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์เรือเต่า และใช้สถานที่นี้เป็นที่บัญชาการรบกับกองทัพของญี่ปุ่น
 • พาท่านเดินทาง ชมจิตรกรรมฝาผนังหมู่บ้าน Dongpirang เดิมหมูบ้านแห่งนี้มีคำสั่งให้ทำลายแล้วพัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่ชาวบ้านได้มีการต่อต้านการทำลายโดยการตกแต่ง วาดภาพลงไปบนกำแพงและอาคารมีสีสันสดใส จากหมู่บ้าน ท่านสามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้าน ทะเล และท่าเรืออย่างสวยงาม
อาหารค่ำ :

รับประทานอาหารค่ำ เมนู เซ็ตปลาย่าง (Roasted fish)

ที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Riviera Geoje Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 :อุทยานพันธุ์ไม้กลางทะเล (Jangsado Sea Park) – เกาะกอเจ – Windy Hill – ปูซาน – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ตลาดปลาจากัลชิ

อาหารเช้า :
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า :

อุทยานพันธุ์ไม้กลางทะเล (Jangsado Sea Park)

 • นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ อุทยานพันธุ์ไม้กลางทะเลเกาะจางซาโด (Jangsado Sea Park) เกาะจางซาโดเป็นเกาะที่ปกคลุมด้วยพืชและดอกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกคาเมลเลีย ที่สวยงามซึ่งจะเบ่งบานในช่วงฤดูหนาว พื้นที่ทั้งหมดของเกาะจะปกคลุมไปด้วย ดอกไฮเดรนเยีย ในช่วงฤดูร้อนที่มีความงามทำให้มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล บนเกาะมีอุทยานที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นหลากหลายรูปทรง ไฮไลท์อีกอย่างคือเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่องดังอย่าง You Who Came from the Star (นำแสดงโดยคิมซูฮยอน และจอนจีฮยอน) และ Uncontrollably Fond (นำแสดงโดยคิมอูบิน และเบซูจี) ด้วยสิ่งที่ทำให้เกาะแห่งนี้เป็นที่นิยมในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการทีวี คือทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งภายในเกาะและวิวทะเลที่สวยงาม ถือว่าเกาะนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับที่จะพักผ่อนและชมความสวยงามของธรมชาติและวิวของทะเล และได้สูดอากาศบริสุทธ์ได้เต็มปอดอีกด้วย
อาหารเที่ยง :

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แฮมุลทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอยและปและผักชนิดต่างๆเช่นผักกาด กะหลำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

บ่าย :

เกาะกอเจ – Windy Hill – ปูซาน – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ตลาดปลาจากัลชิ

 • นำคณะเดินทางไปยังเกาะกอเจ เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง
 • พบกับ แหลมกังหันลม  Windy Hill ซึงเป็นท่าเทียบเรือและจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อ และยังเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีหลายเรื่อง เช่น Eve’s Garden (2003, SBS) and Merry- Go-Round (2004, MBC) และรายการโทรทัศน์ 2 Days & 1 Night ที่นี่มีเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าที่เขียวชะอุ่มตัดกับสีฟ้าของท้องทะเล และยังมีกังหันลมเป็นแบล็คกราวด์ให้ดูโรแมนติค เหมาะแก่การเก็บภาพ
 • เดินทางกลับปูซาน
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
 • แวะชม ตลาดปลาจากัลชี ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือ NAMPO ที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซาน เพราะเมืองพูซานเป็นเมืองที่เน้นทำอาชีพประมง ตลาดปลาจากัลชี JAGALCHI MARKET จึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น้ำแปลกๆ จำนวนมาก และยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มีร้านค้าทั้งในตัวอาคารและภายนอกอาคารมากมาย ด้านหลังตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้ และในเดือนตุลาคมของทุกปีก็จะมีเทศกาลอาหารสดซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดปลาจากัลชี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย
อาหารค่ำ :

รับประทานอาหารค่ำ เมนู Jagalchi Buffet : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ที่มีทั้งอาหารทะเลสดๆ, เนื้อวัวเนื้อหมู หลากหลายชนิด รวมถึงอาหารเกาหลีอีกมากมายให้ท่านได้เลือกทาน ความพิเศษคือการนำกระดาษฟอยล์มาวางไว้บนเตาปิ้งย่าง เพื่อช่วยไม่ให้เนื้อที่เราย่างนั้นไหม้ก่อนที่จะสุก และ ยังช่วยแยกความันของเนื้อที่ย่างได้อีกด้วย

ที่พัก :
Crown Harbour Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : วัดบอมอซา – ลิ้มลองปูยักษ์ที่ตลาดกีจัง – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอาง – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ขึ้นหอคอยปูซานทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งนัมโพดง Biff Street

อาหารเช้า :
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า :

วัดบอมอซา

 • จากนั้นเที่ยวชม วัดบอมอซา (Beomeosa Temple Stay) เป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่เชิงเขาของภูเขากอมจองซาน(Geumjeongsan) ใกล้กับใจกลางเมือง ปูซาน เป็นหนึ่งใน 3 วัดหลักของเกาหลีใต้ ทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถานีฝึกฝนการปฏิบัติธรรมแบบพระ หรือที่เรียกกว่า Temple Stay ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบฝึกฝนและแบบสบายๆ แบบแรกผู้เข้าร่วมจะได้ประสบการณ์คล้ายกับการเป็นพระในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การกิน และการสวนมนต์ จนถึงการทำสมาธิแบบเซน ถ้าเป็นแบบสบายๆ จะเป็นการดื่มชาแล้วสนทนากับพระหรือการฝึกทำสมาธิแบบเซนสั้นๆ
อาหารเที่ยง :
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดกีจัง ตลาดสดกลางแจ้งที่ขายพวกอาหารทะเล ผักต่างๆ และปลาสดตามฤดูกาล กับเมนูสุดพิเศษ!! ปูยักษ์ King crab นำมานึ่งสดๆ รสชาติหวาน และอร่อย ทานกับข้าวผัดมันปูและเครื่องเคียง
บ่าย :

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสำอาง – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ขึ้นหอคอยปูซานทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งนัมโพดง Biff Street

 •  พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา เป็นต้น
 • นำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป
 • พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่าKorea’s Santorini” (ซานโตรินี่เกาหลี) โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลัง เปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก
 • พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของ หอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
 • นำท่านสู่ย่าน Nampodong Street ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้อปไม่น้อย ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสำอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
 • นำท่านสู่ถนนสายบันเทิง BIFF STREET (Busan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม เทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
อาหารค่ำ :

รับประทานอาหารค่ำ เมนูสุดพิเศษ!! หอยนกนางนวลกระทะร้อน เมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนปูซาน ให้ท่านได้ลิ้มลองหอยนกนางนวลสด กับหมูสไลล์ติดมันบางๆ พร้อมละลายในปาก ผัดกับถั่วงอก ซอสพริก เสิร์ฟพร้อมน้ำซุป และข้าวสวยร้อนๆ หรือสำหรับท่านที่ชอบรสชาติจัดจ้านก็ สามารถใส่ข้าวลงไปผัดในกระทะเพื่อให้ได้รสชาติเข้มข้นขึ้น

ที่พัก:
Crown Harbour Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพร – พิพิธภัณฑ์ทางทะเล – นั่งรถรางชมธรรมชาติแทจองแด – APEC HOUSE – ปูซานออมุก (Fish Cake ) – พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินปั้น (Clayarch Museum) – ซุปปอร์มาเก็ตของฝาก – สนามบิน – กรุงเทพฯ

อาหารเช้า :
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า :

ศูนย์สมุนไพร – พิพิธภัณฑ์ทางทะเล – นั่งรถรางชมธรรมชาติแทจองแด

 • นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • จากนั้นพาท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางทะเล ภายในจะมีการจัดนิทรรศการทางทะเล มีห้องสมุดขาดใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์น้ำที่มีสัตว์น้ำนานาชนิด อีกทั้งยังมีบ่อปลา ที่ให้ท่านได้จับ และเล่นกับปลาได้ อีกมุมหนึ่งจะมีบ่อปลาหุ่นยนต์ และพิพิธภัณฑ์เรือจำลอง มีประวัติการทำประมงพร้อมอุปกรณ์ เมื่อขึ้นไปบนดาดฟ้า ท่านสามารถชมวิวโดยรอบของท่าเรือและเมืองพูซานแบบ 360 องศา
 • จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแทจงแด ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง บริเวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นภูเขา และหน้าผาสูงชันติดทะเลซึ่งอยู่ต่ำลงไป 150 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งในเมืองพูซาน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์โดยรอบอุทยานที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ นับไม่ถ้วน และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว และสิ่งสันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นทะเล, ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้านขายของที่ระลึก ทิวทัศน์รอบๆ จะมองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม (รวมบัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้)
อาหารเที่ยง :

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

บ่าย :

APEC HOUSE – ปูซานออมุก (Fish Cake ) – พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินปั้น (Clayarch Museum) – ซุปปอร์มาเก็ตของฝาก – สนามบิน – กรุงเทพฯ

 • นำคณะเดินทางสู่ APEC House เคยถูกใช้เป็นที่ประชุมสุดยอด APEC เมื่อปี ค.ศ. 2005 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ยังกลมกลืนกับธรรมชาติรอบด้าน ทั้งต้นไม้ หาดทราย และน้ำทะเล โดยคุณสามารถชมทิวทัศน์ด้านนอกได้จากภายในอาคาร ซึ่งมีกระจกเป็นผนังทำให้มองทะลุเห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา
 • ระหว่างทางชม ชายหาดแฮอึนแด (Haeundae Beach) ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุม พื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี หาดนี้เป็นหาดกว้างๆ เม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทัศน์งดงาม เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อน
 • แวะชิม เมนูพิเศษ!!! ปูซานออมุก ( Fish cake )  ส่วนผสมหลักทำจากเนื้อปลา เหมือนปลาเส้น หรือ ลูกชิ้นปลา แต่จะทำเป็นรสชาติต่างๆ หลากหลาย ใส่ผักหรือเนื้อสัตว์เข้าไปในแป้ง หรือ ดัดแปลงไส้ไปได้หลายแบบ หลายรสชาติเลยทีเดียว
 • เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินปั้น (Clayarch Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะและผลงานด้านเซรามิคและเครื่องปั้นดิน ด้วยธรรมชาติทึ๋โอบล้อมกับตัวอาคารที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตา ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ สมัยใหม่มีความทันสมัยในการนำเสนองานให้น่าสนใจ และมีมุมสวยๆ สำหรับถ่ายรูป ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกิมเฮ
 • แวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 มี.ค. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
14 - 18 มี.ค. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
21 - 25 มี.ค. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
04 - 08 เม.ย. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
11 - 15 เม.ย. 60
45,900
44,900
43,900
7,900
12 - 16 เม.ย. 60
45,900
44,900
43,900
7,900
13 - 17 เม.ย. 60
45,900
44,900
43,900
7,900
14 - 18 เม.ย. 60
45,900
44,900
43,900
7,900
18 - 22 เม.ย. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
25 - 29 เม.ย. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
02 - 06 พ.ค. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
09 - 13 พ.ค. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
16 - 20 พ.ค. 60
39,900
38,900
37,900
5,900
23 - 27 พ.ค. 60
39,900
38,900
37,900
5,900

เงือนไขการจอง

อัพเกรดที่นั่ง

  พิเศษ **Business Class เพิ่มเพียง 15,000 บาท/ท่าน  วันนี้- 31 มีนาคม 2560 **
  **เงื่อนไข เป็นเป็นไปตามบริษัทกำหนด**

   เพิ่มท่านละ 5,000  บาท จัดกรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน/ กรุ๊ป

หมายเหตุ
 • สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์และร้านอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  และในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
 • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ-อินชอน-กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-อินชอน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • สัมภาระน้ำหนัก KE ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน, 7C ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 20,000 วอน ต่อท่าน / ต่อทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต,ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , สำเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)
ระเบียบการสำรองที่นั่ง
  ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
  2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน
   กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวนดังนี้
   • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
   • ยกเลิกการเดินทางภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
   • ยกเลิกการเดินทางภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  4. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  5. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
  6. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด   ธนาคาร : ไทยพาณิชย์   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71   บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 253-202057-8
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด   ธนาคาร : กสิกรไทย   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71   บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 601-2-02452-3
 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
  3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซนต์รับรองสำเนาให้ถูกต้อง
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
  5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ
   ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
   3. สำเนาสูติบัตร

  ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea