ทัวร์เสริม : Bukchon Village / Royal Palace / Museum Tour

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
โซล
กำหนดการ:
National Palace Museum of Korea – Gyeongbokgung palace & Folk Museum – Samcheongdong – Bukchon Village – Tteok Museum
ประเภท:
ทัวร์เต็มวัน
ระยะเวลา:
14:00 – 18:00 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

National Palace Museum of Korea

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลีเปิดตัวเมื่อปี 2005 โดยมีการจัดแสดงวุตถุมรดกทางวัฒนธรรมเกือบ 42,000  ชิ้น

Gyeongbokgung palace & Folk Museum

พระราชวังเคียงบกกุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่ถือเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดและสวยงามที่สุดในกรุงโซล และมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ที่จำลองการใช้ชีวิตของชาวเกาหลี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์โชซอน

Samcheongdong

เลียบพระราชวังเคียงบกเป็นถนนซัมชองดองกิล ถนนนี้ขนาบข้างไปด้วยบ้านเรื่อนแบบพื้นเมืองเกาหลี และเป็นถนนสายศิลปะ ที่เหมาะแก่การเดินช้อป ชิม ชิลล์ โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยใบไม้แดงจากต้นเมเปิ้ล

Bukchon Village

หมู่บ้านแบบดังเดิมของเกาหลี ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง ำระราชวังชางด็อกกุง และ ศาลเจ้าชงเมียว มีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และน่าหลงใหลจนได้ชื่อว่า ทัศนียภาพแปดทิศแห่งบุกชอน

Tteok Museum

พิพิธภัณฑ์แป้งต็อก จัดแสดงนิทรรศการเครื่องครัวเก่าสไตล์เกาหลีที่หายาก และแป้งต็อก(เค้กข้าว) แสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของชนชั้นแรงงาน และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเกาหลีผ่านเครื่องครัวที่หายาก

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.