ทัวร์เสริม : DMZ Full Day Tour

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

สถานที่:
พาจู, เคียงกิโด
กำหนดการ:
Imjingak Pavilion – The Unification Bridge – ID Check – DMZ – Film Presentation – Exhibition Hall – The 3rd Infiltration Tunnel – Dora Observatory – Dorasan Station – Pass by Unification Village – Paju Shopping Outlet (Lunch Included)
ประเภท:
ทัวร์เต็มวัน
ระยะเวลา:
08:30 – 17:00 น
จำนวนคนขั้นต่ำ:
1 คน
ราคา กรุณาสอบถาม /คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

สถานที่เดินทาง

Imjingak Pavilion อนุสรณ์สถาน เพื่อปลอบขวัญประชาชนที่พลัดถิ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

The Unification Bridge เป็นสะพานที่เชื่อมไปถึง DMZ 

DMZ (Demilitarized Zone) หรือ โซนเขตปลอดทหาร เป็นจุดแบ่งแยกระหว่างประเทศเกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ

The 3rd Infiltration Tunnel หรือ อุโมงค์ลำดับที่ 3 ถูกขุดขึ้นโดยเกาหลีเหนือ เพื่อใช้ในการแทรกซึมเข้าเกาหลีใต้ ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 1978 ห่างจาก กรุงโซล 52km และสามารถเคลื่อนทัพทหารได้ถึง 10,000 คน ใน 1 ชม.

Dora Observatory หอสักเกตการณ์ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ และเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในพื้นที่ DMZ

Paju Shopping Outlet outlet ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งถึง 1,544 ที่ และสวนสนุกสำหรับเด็กๆ

หมายเหตุ: ทัวร์นี้รวมอาหารกลางวันแล้ว

ติดต่อสอบถาม/จองทัวร์

โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

  • ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50 % ของราคาทัวร์
  • ภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 253-202057-8
ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71 บัญชี : ออมทรัพย์ เลขบัญชี : 601-2-02452-3
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.