ภาพประทับใจ : Happy Super Wow Winter

ภาพบรรยากาศ ของคณะเดินทาง Happy Super Wow Winter

ทัวร์เกาหลี Happy Korea พาเหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2561

หนาวนี้ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ในเกาหลี

บินพรีเมี่ยม และพักระดับ 4 ดาว
รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว ไม่ขายภาพระหว่างทริป

เกาะนามิ นั่งเคเบิ้ลคาร์
ขึ้นอุทยานโซรัคซาน
เล่นสกี และนั่งกระเช้า Gondola
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ขึ้นโซลทาว์เวอร์ - พระราชวังเคียงบก

มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ และขาปูยักษ์ Todai

 ---
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี อย่างมีคุณภาพ
ติดต่อ Call Center: 02-539-5770
สายด่วน : 086-308-6796 หรือ 086-305-1469
LINE Official: @happytokorea
บริษัท Happy Korea ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/03301

Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Happy Super Wow Winter
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea