line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Romantic Spring

Happy Romantic Spring
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ มี.ค. - พ.ค. 66
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น.
 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 - 6 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนนำไปเช็คอินน์ยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
  ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน
  KE 652 ( 23.15 – 06.40+1 ) // OZ 742 ( 01.10 – 09.00+1 )

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้) - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike - เมืองคังนึง - ถนนสายกาแฟ

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742
 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) (ระหว่างเดินทางบริการเซ็ตอาหารเช้าแก่ทุกท่าน)
 • จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรม Rail Bike ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้ อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่รับประทานเหมือนมาไม่ถึง ลิ้มรสเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้น ขนาดพอคำ คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ที่ ก่อนจะนำมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice Cake เสิร์ฟพร้อมมียอกกุก หรือซุปสาหร่ายเกาหลีร้อนๆ

บ่าย
 • จากนั้นเดินทางสู่เมืองคังนึง อิสระเดินเล่นบนถนนสายกาแฟ ถนนที่ลัดเลาะไปตามชายหาดอันมก เรียงรายด้วยร้านกาแฟกว่า 30 ร้าน ที่ส่วนใหญ่จะโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพราะคั่วเมล็ดกาแฟเอง และแต่ละร้านก็สามารถสัมผัสกับทิวทัศน์ของท้องทะเลได้อย่างจุใจ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์เกาหลี เติมไม่อั้น!! พร้อมข้าวผัดมันปูร้อน ๆ เครื่องเคียงอันหลากหลาย บริการน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บ ที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับทุกท่าน

ที่พัก

SL GANGNEUNG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3: ศาลาริมน้ำเกียงโปแด - พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED Arte Museum - เวนิสเกาหลี - ย่านฮงแด

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ศาลาริมน้ำเกียงโปแด จุดชมดอกเชอร์รีบลอสซัม ที่ชาวเกาหลีนิยมมาชมความงามกันมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจะมีศาลาริมน้ำสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณขนาดใหญ่ มีหลังคาที่เรียกว่า Paljak ซึ่งนิยมสร้างกันอย่างแพร่หลายในยุคโบราณของเกาหลี และถือเป็นสมบัติประจำชาติของเกาหลีใต้ด้วย ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนบริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยดอกเชอร์รีบลอสซัม ให้ท่านได้เก็บความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกเชอร์รีบลอสซัม จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น ซึ่งมิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า)
 • นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED (ARTE Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งใหม่ที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี และเปิดให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สัมผัสกับประสบการณ์หลากหลายมิติ กระตุ้นประสาทสัมผัส ทั้งภาพ เสียง และกลิ่น สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ ผู้เข้าชมจะได้เดินเล่นผ่านชายหาดลึกลับ ป่าไม้ ถ้ำ น้ำตก และผ่านสภาพอากาศอันแปรปรวนภายใต้พายุฝนฟ้าคะนอง โดยไม่ต้องออกจากพิพิธภัณฑ์ เป็นประสบการณ์ใหม่อันน่าตื่นตา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบุลโกกิ ซึ่งนำปลาหมึกกับหมูสามชั้นมาผัดรวมกัน และปรุงรสให้มีรสหวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง และน้ำซุปอุ่น ๆ คล่องคอ

บ่าย
 • หลังจากนั้นนำท่านไปสัมผัสกับเวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเกาหลีที่จังหวัดคยองกิโด ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งกลางแจ้งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส เมืองแห่งสายน้ำที่รายล้อมด้วยอาณาจักรแห่งการช็อปปิ้งขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ Gimpo Han ละลานตาด้วยสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง และแฟชั่นสุดล้ำ พร้อมด้วยร้านค้าอีกมากมาย มารวมไว้บริการอย่างครบครัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า และบรรยากาศอันแสนโรแมนติก (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ)
ค่ำ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ Chavit Cuisine ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์ระดับพรีเมียม ที่ให้บริการอาหารนานาชาติกว่า 165 ชนิด ทั้งอาหารอิตาเลี่ยน อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารอินเดีย และอาหารเกาหลี
 • นำท่านช็อปปิ้งย่านฮงแด ย่านวัฒนธรรมของเกาหลี และสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมทั้งร้านอาหารคาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้ง กิจกรรมสนุก ๆ มากมายเอาไว้ในที่เดียวกัน "ฮงแด" มาจาก Hongik University บริเวณโดยรอบจึงถูกเรียกว่า "Hongik University" เพราะมีมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่รวมกัน จนกลายเป็นแหล่งรวมของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี เมื่อมีวัยรุ่นมารวมตัวกันมากขึ้น ทำให้มีกิจการ กิจกรรม และสถานที่ที่น่าสนใจใหม่ ๆ เปิดให้บริการอยู่เสมอ
ที่พัก

SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4: ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังชางด็อกกุง - ย่านอิกซอนดง - ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นให้ท่านเปิดประสบการณ์พิเศษ!! กับการเลือกใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี) ในแบบที่ท่านชอบ เข้าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลี ชมความงามของสถาปัตยกรรม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศภายในของพระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ แม้ว่าพระราชวังหลวงทั้ง 5 ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายกัน แต่ก็แตกต่างกันทั้งทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็จะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลัง ที่ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์ในสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาทำลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และกลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว้ นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล กรุ่นด้วยบรรยากาศแบบเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่สำหรับใครหลาย ๆ คน เพราะรวมคาเฟ่เก๋ ๆ ร้านอาหารชิค ๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็ก ๆ สามารถเดินลัดเลาะจากย่านอินซาดงมาได้ ทั้งร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งอย่างสวยเก๋ มีสไตล์เป็นของตัวเอง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮื้อ เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น พิเศษ!! เพิ่มหอยเป๋าฮื้อและเครื่องเคียง

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
 • ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกมากกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” ย่านการค้าสายแฟชั่นที่รวมเอาการแต่งกายอันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับสวยงาม เครื่องสำอางเกาหลียี่ห้อดังนานาชนิด เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจนถึงเวลาที่เหมาะสม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างเกาหลีบุฟเฟต์) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ โดยนำหมูหมักจนได้ที่ มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สุกกำลังดี และตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงนานาชนิด

ที่พัก

SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพร - Seoulism Cafe - สวนสาธารณะยออีโด - ซูเปอร์มาร์เก็ตของฝาก - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล
 • เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอันปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการบำรุงตับ ล้างพิษ ทำให้ตับแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย เดินทางสู่ Seoulism Cafe คาเฟ่ลับ ๆ ชื่อดังของเกาหลี เป็นที่นิยมในโซเชียลอย่างมาก ไฮไลท์อยู่ที่ Rooftop ซึ่งสามารถมองเห็น Lotte World Tower แบบเต็ม ๆ เป็นฉากหลังในการถ่ายรูปสวย ชิค เก๋ฟินไปอีก!!
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมิตรทะเลหม้อไฟ คล้าย ๆ ต้มยำทะเลของบ้านเรา แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสด ๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก และผักชนิดต่าง ๆ อย่างผักกาด กะหล่ำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันรับประทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง กิมจิ และสาหร่าย พิเศษ!! ล็อบสเตอร์ในมื้ออาหาร (ตามฤดูกาล)

บ่าย
 • นำท่านชมถนนเชอร์รีบลอสซัมแห่งกรุงโซล หรือสวนสาธารณะยออิโด ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้น เรียงรายเป็นแถวยาวกว่า 5.7 กิโลเมตร อิสระให้ท่านสัมผัสสีสันแห่งดอกเชอร์รีบลอสซัม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก (การบานของดอกเชอร์รีบลอสซัม จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น ซึ่งมิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึก
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE เที่ยวบิน KE 651 / OZ 741
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
  ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทาง อินชอน – กรุงเทพฯ KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)
  ตารางเที่ยวบินของสายการบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทาง อินชอน – กรุงเทพฯ OZ 741 (19.30 – 23.10)

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 19 มี.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,500
22 - 26 มี.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,500
29 มี.ค. - 02 เม.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,500
12 - 16 เม.ย. 66
52,900
51,900
50,900
5,500
19 - 23 เม.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,500
26 - 30 เม.ย. 66
47,900
46,900
45,900
5,500
10 - 14 พ.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,500
17 - 21 พ.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,500
24 - 28 พ.ค. 66
47,900
46,900
45,900
5,500

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ
  • รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
  • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
   การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  1. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
  1. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
  • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
   ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea