line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Trendy

Happy Trendy
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 65
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 – 7 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระบริเวณ แถว ....... ก่อนนำไปเช็คอินน์ยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน T-WAY
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ TW…..

 

วันที่ 2: สนามบินแดกู (เกาหลีใต้ ) – ตรวจ RT-PCR TEST – เมืองโปฮัง – ทยานอนุสรณ์ชาบัง Live Café & Pub Coffee – ตลาดกงจิน หรือ ตลาดชองฮา

เช้า
 • เดินทางถึงสนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระ ( กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี )
 • จากนั้นนำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน ( บริการเซ็ตอาหารเช้าแซนด์วิชและนมกล้วย )
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโปฮัง จังหวัดคย็องซังบุกโด บริการอาหารกลางวันด้วย เมนูข้าวกล่องสไตล์เกาหลี ข้าวสวยร้อนๆเสิร์ฟ พร้อมเมนูหลักกับเครื่องเคียงต่างๆ  (เนื่องจากต้องรอเวลาตรวจผล RT-PCR Test ประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของคณะเดินทาง ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลี  )
คำ่
 • เมืองโพฮัง เป็นเมืองสวยที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดคยองซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่าหลัก ของทั้งในภูมิภาคแทกู-คยองบุก โดยบริเวณของโพฮังนั้น จะตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำฮยองซัน ทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก และเมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองแห่งแสงไฟ” ด้วย เพราะจะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดูร้อนของทุกๆ ปี ที่ชายหาดยองอิลแดนั่นเอง
 • นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานอนุสรณ์ชาบัง (Sabang Memorial Park ) เรือประมงเก่าจอดอยู่ตรงหน้าผาริมทะเล ฉากที่หมอยุนเดินขึ้นไปบนเขาแล้วเจอกับหัวหน้าฮงกำลังซ่อมเรือ โดยเรือประมงนี้ถูกเซ็ตไว้บนยอดเขามูกึนบง (Mukeunbong) ภายในอุทยานอนุสรณ์ซาบัง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปีของงานควบคุมการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองโพฮังด้วย คนที่นี่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว เพราะว่าเงียบสงบ และวิวบนยอดเขาก็คือสวยปังมาก
 • จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดกงจิน หรือ ตลาดชองฮา ซึ่งถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหลักในซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ (Live Cafe & Pub Coffee), ร้านอุปกรณ์ของพ่อน้องโบรา, ร้านขายของชำ, จุดให้นามบัตรของตำรวจหนุ่มกับผู้ช่วยทันตแพทย์สาว ไปจนถึงซีนที่ยุนฮเยจินถามฮงดูชิกว่า “นายชอบฉันเหรอ” ที่เราเหลือบไปเห็นหลังคาสีฟ้าและป้ายหน้าร้านสีขาว-ฟ้าที่ตรงกัน ซึ่งจุดที่ทั้งสองยืนคุยกันอยู่บริเวณร้าน 시장식 육식 당 ตลาดซองฮาถูกเรียกว่า “ตลาด 5 วัน” เนื่องจากตลาดจะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผง ขายของในวันที่ 1, 6, 11, 16, 21, 26 (เปิดเว้นระยะทุก 5 วัน) รวมถึงการค้าขายของตลาดนี้มีความคล้ายคลึงกับตลาดนัดแบกะดินของไทยมากๆ ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตั้งโต๊ะ วางกะละมัง ปูผ้าใบ ขายผัก ขายปลากันแบบบ้านๆและเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ก่อนหน้านี้ตลาดซองฮาค่อนข้างเงียบเหงา การมาถึงของซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha จึงทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตื่นเต้นและคึกคักขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียว!
คำ่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู แฮมุลทัง ล็อบเตอร์ ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Pohang Lahan Hotel  หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3: ถนนวัฒนธรรมร่วมสมัยกูรยงโพ – โฮมีกทซันไรส์สแคว์ – คลองโปฮัง – Loveblance Café – โปฮัง Space Walk

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนวัฒนธรรมร่วมสมัยกูรยงโพ (Guryongpo Modern Culture and History Street) หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตในที่ใช้ในการถ่ายทำซีรีส์ต่างๆ เป็นมุมบันไดที่ถอดยาวไปตามชุมชนแห่งนี้นี่เอง โดยที่นี่จะจำลองร้านต่างๆ ในสมัยทศวรรษ 1910 เอาไว้ ซึ่งในอดีตนั้น เคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามายึดครองเกาหลีในยุคล่าอาณานิคม จะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆ รอบเมืองมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นอย่างมาก โดยทางเกาหลีเองได้บูรณะ และอนุรักษ์ให้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ โฮมีกท ซันไรส์ สแควร์ โดยที่นี่เคยเป็นบริเวณของ หมู่บ้านชาวประมง ที่เรียกว่า โฮมีกท (호미곶) แปลว่า “หมู่บ้านแห่งเรื่องเล่าของเสือ” นั่นเอง ซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ ประติมากรรมรูปปั้นมือขนาดใหญ่ ที่ยื่นขึ้นมาจากน้ำทะเล ซึ่งเรียกว่า มือแห่งความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโพฮังอีกด้วย โดยจะมีการจัดงานเทศกาลชมพระอาทิตย์ขึ้นในที่นี่ทุกวันปีใหม่ เป็นการรับแสงแรกแห่งปีที่งดงามมากจริงๆ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึก และหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ

บ่าย
 • นำท่านเดินเล่นย่าน คลองโพฮัง สร้างเสร็จในเดือนมกราคม 2014 คลองมีความยาวรวม 1.3 กม. บวกกับถนนเดินเรือที่ยาว 8-10 กม. คลองนี้เป็นการบูรณะเส้นทางน้ำเก่า และประชาชนก็ยินดีกับการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในฐานะสวนสาธารณะของชุมชน หลายคนสนุกกับการเดินเลียบคลองหรือสัมผัสประสบการณ์สุดโรแมนติกบนเรือสำราญล่องไปตามลำคลอง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Loveblanc café คาเฟ่ริมทะเล ที่วิวดีที่สุดในเมืองโพฮัง!!  เป็นคาเฟ่ที่ห้ามพลาด มาเที่ยวที่นี่แล้วนอกจากจะได้ทานกาแฟกับขนมอร่อยๆ ยังได้รูปสวยๆ และ ฮีลลิ่งตัวเองไปกับวิวทะเลสวยๆ เรียกได้ว่า วิวหลักล้านเลยที่เดียว
 • จากนั้นนำท่าน "Pohang Space Walk" สกายวอร์ค ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ที่สวนฮวานโฮ เมืองโพฮัง ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองโพฮัง รวมถึงอ่าวยางกิล และหาดยางกิลแดโดย Pohang Space Walk นี้มีลักษณะคล้ายกับรถไฟเหาะ ความสูง 25เมตร ความยาวทั้งหมดคือ 333 เมตร และมีบันไดจำนวน 717 ขั้น ผลิตจาก เหล็กกว่า 317 ตัน ซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนได้ 250 คนบนนั้น
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้  ( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผักกาด หอมสด ห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ เครื่องเคียง

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Pohang Lahan Hotel  หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4: เนินเขาโพฮังกนรยุนซาน – อุทยานทูมูลี – หอดูดาวชอมซองแด – พระราชวังทงกุงคยองจูและสระโวลจี – เมืองแดกู – Duty Free

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนวัฒนธรรมร่วมสมัยกูรยงโพ (Guryongpo Modern Culture and History Street) หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตในที่ใช้ในการถ่ายทำซีรีส์ต่างๆ เป็นมุมบันไดที่ถอดยาวไปตามชุมชนแห่งนี้นี่เอง โดยที่นี่จะจำลองร้านต่างๆ ในสมัยทศวรรษ 1910 เอาไว้ ซึ่งในอดีตนั้น เคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามายึดครองเกาหลีในยุคล่าอาณานิคม จะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆ รอบเมืองมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นอย่างมาก โดยทางเกาหลีเองได้บูรณะ และอนุรักษ์ให้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ โฮมีกท ซันไรส์ สแควร์ โดยที่นี่เคยเป็นบริเวณของ หมู่บ้านชาวประมง ที่เรียกว่า โฮมีกท (호미곶) แปลว่า “หมู่บ้านแห่งเรื่องเล่าของเสือ” นั่นเอง ซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ ประติมากรรมรูปปั้นมือขนาดใหญ่ ที่ยื่นขึ้นมาจากน้ำทะเล ซึ่งเรียกว่า มือแห่งความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโพฮังอีกด้วย โดยจะมีการจัดงานเทศกาลชมพระอาทิตย์ขึ้นในที่นี่ทุกวันปีใหม่ เป็นการรับแสงแรกแห่งปีที่งดงามมากจริงๆ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

บ่าย
 • นำท่านชม หอดูดาวชอมซองแด : Cheomseongdae Observatory เชื่อกันว่าเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียชอมซองแดสร้างขึ้นช่วงรัชกาลของราชินีซอนด็อก (Queen Seondeok,ครองราชย์ ค.ศ. 632-647) ลวดลายและความโค้งมนของหินที่สร้าง ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของอาณาจักรชิลลา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังทงกุงคยองจูและสระโวลจี ชื่อเดิมของสถานที่แห่งนี้คือ สระอันอั๊บจี (Anapji Pond ) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีที่ 14 ในการปกครองของกษัตริย์มุนมู (Munmu) แห่งอาณาจักรชิลลา ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ของ ซัมกุกซากี (Samguk Sagi) ที่เขียนไว้ว่า “ในยุคของกษัตริย์มุนมู (Munmu) ได้มีการสร้างสระแห่งใหม่ในพระราชวัง สระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณและนกหลากชนิด” สระน้ำตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองคยองจู (Gyeongju) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ โดยลักษณะของสระเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 เมตร และความสูง 180 เมตร ประกอบไปด้วยเกาะกลางน้ำขนาดเล็ก 3 เกาะ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแดกู
 • นำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Ashley Buffet  เมนูบุฟเฟ่ต์อินเตอร์แบบพรีเมี่ยม ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติหลากหลาย รวมถึงซีฟู้ด และอาหารเกาหลีแบบไม่อั้น ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนูของหวานสุดฟิน

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Daegu Grand Hotel  หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพร – อัพซานพาร์คขึ้นเคเบิ้ลคาร์ – สวนสนุกอีเวิลด์ – ซุปเปอร์มาเก็ตของฝาก – สนามบินแดกู – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ อัพซาน พาร์ค ( Apsan Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เชิงเขา และยังมี cable car ระยะทาง 790 ม. พาขึ้นไปชมวิว เกือบจะ 360 องศา ของเมืองแดกู และยังเป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ที่ใหญ่ที่สุดของแดกู มีภูเขาอัพซาน ซึ่งสูงประมาณ 600 ม. จะมีทั้งส่วนที่เป็นสวนสาธารณะ ที่มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน และส่วนที่เป็นภูเขา ซึ่งแบ่งระดับการเดินยากง่าย ได้ถึง 3 ประเภท ระยะทางสำหรับการเดิน trekking มีตั้งแต่ 2 - 4 กม.  ให้นักปีนเขาได้เลือก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่งแครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

บ่าย
 • นำท่านพาท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื่อปี 1995 เครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สกายจั๊ม” หรือเรียกว่า “หอสูง” ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็นที่ระลึก
 • ได้เวลาสมควร นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน T-WAY เที่ยวบินที่ ........
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 ก.ย. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
14 - 18 ก.ย. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
21 - 25 ก.ย. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
28 ก.ย. - 02 ต.ค. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
05 - 09 ต.ค. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
12 - 16 ต.ค. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
19 - 23 ต.ค. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
26 - 30 ต.ค. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
02 - 06 พ.ย. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
09 - 13 พ.ย. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
16 - 20 พ.ย. 65
41,900
40,900
39,900
5,900
23 - 27 พ.ย. 65
41,900
40,900
39,900
5,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea