line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Trendy

Happy Trendy
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ทุกวันพุธ เดือน ต.ค.-พ.ย. 2565
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 – 7

กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนนำไปเช็คอินน์ยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน T-WAY

ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2: สนามบินแดกู (เกาหลีใต้ ) – ตรวจ RT-PCR TEST – เมืองโปฮัง – ทยานอนุสรณ์ชาบัง Live Café & Pub Coffee – ตลาดกงจิน หรือ ตลาดชองฮา

เช้า

เดินทางถึงสนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)

ตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศ (บริการเซ็ตอาหารเช้าแซนด์วิชและนมกล้วย)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคยองจู จังหวัดคย็องซังบุกโด เมืองหลวงเก่าของเกาหลี เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ใกล้ๆ กับเมืองปูซาน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันดี แม้ว่าคยองจูจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักแต่ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อย เพราะคยองจูเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลาซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลีในสมัยก่อน ก่อนที่จะกลายมาเป็นอาณาจักรโชซอน และย้ายเมืองหลวงขึ้นมาทางตอนเหนือ หรือโซลในปัจจุบันนั่นเอง หากเทียบแล้วคยองจูก็คงคล้ายกับพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทยบ้านเรา นอกจากคยองจูจะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแล้ว ภายในเมืองยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ  บนกระทะแบน หรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย
 • จากนั้นนำท่าน หอดูดาวซอมซองแด Cheomseongdae Observatory หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก หอดูดาวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา (Queen Seondeok of Silla) เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ  และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติลำดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพลูกุกซา Bulguksa เป็นวัดทางพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ในช่วงยุคทองของราชวงศ์ชิลลา วัดนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะทางสถาปัตยกรรมที่พัฒนาอย่างสูงและงานฝีมือที่สร้างสรรค์ของชาวซิลลา และเจดีย์หินทั้งสองที่ตั้งอยู่ในวัดถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู แฮมุลทัง ล็อบเตอร์ ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

ที่พัก
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Commodore Hotel Gyeongju หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3: โปฮัง – อุทยานอนุสรณ์ซาบัง – สถานที่ถ่ายทำ Home Town Cha Cha Cha (Cafe/คลินิกหมอยุน/ตลาดกงจิน) – Pohang Space Walk – Guryongpo Modern Culture and History Street – โฮมีกทซันไรส์สแควร์ – ปูซาน

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโพฮัง เป็นเมืองสวยที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดคยองซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่าหลัก ของทั้งในภูมิภาคแทกู-คยองบุก โดยบริเวณของโพฮังนั้น จะตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำฮยองซัน ทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก และเมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ "เมืองแห่งแสงไฟ" ด้วย เพราะจะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดูร้อนของทุกๆ ปี ที่ชายหาดยองอิลแดนั่นเอง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานอนุสรณ์ชาบัง (Sabang Memorial Park) เรือประมงเก่าจอดอยู่ตรงหน้าผาริมทะเล ฉากที่หมอยุนเดินขึ้นไปบนเขาแล้วเจอกับหัวหน้าฮงกำลังซ่อมเรือ โดยเรือประมงนี้ถูกเซ็ตไว้บนยอดเขามูกึนบง (Mukeunbong) ภายในอุทยานอนุสรณ์ซาบัง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปีของงานควบคุมการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองโพฮังด้วย คนที่นี่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว เพราะว่าเงียบสงบและวิวบนยอดเขาก็คือสวยปังมาก
 • จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ ตลาดกงจิน หรือ ตลาดชองฮา ซึ่งถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหลักในซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ (Live Café & Pub Coffee), ร้านอุปกรณ์ของพ่อน้องโบรา, ร้านขายของชำ, จุดให้นามบัตรของตำรวจหนุ่มกับผู้ช่วยทันตแพทย์สาว ไปจนถึงซีนที่ยุนฮเยจินถามฮงดูชิกว่า "นายชอบฉันเหรอ" ที่เราเหลือบไปเห็นหลังคาสีฟ้า และป้ายหน้าร้านสีขาว-ฟ้าที่ตรงกัน ซึ่งจุดที่ทั้งสองยืนคุยกันอยู่บริเวณร้าน 시장식 육식 당
  ตลาดซองฮาถูกเรียกว่า "ตลาด 5 วัน" เนื่องจากตลาดจะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผง ขายของในวันที่ 1, 6, 11, 16, 21, 26 (เปิดเว้นระยะทุก 5 วัน) รวมถึงการค้าขายของตลาดนี้มีความคล้ายคลึงกับตลาดนัดแบกะดินของไทยมากๆ ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตั้งโต๊ะ วางกะละมัง ปูผ้าใบ ขายผัก ขายปลากันแบบบ้านๆและเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ก่อนหน้านี้ตลาดซองฮาค่อนข้างเงียบเหงา การมาถึงของซีรี่ส์ Hometown Cha-Cha-Cha จึงทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตื่นเต้นและคึกคักขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียว!
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึก และหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ

บ่าย
 • พาท่านเดินบน "Pohang Space Walk" สกายวอร์ค ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ที่สวนฮวานโฮ เมืองโพฮัง ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองโพฮัง รวมถึงอ่าวยางกิล และหาดยางกิลแดโดย Pohang Space Walk นี้มีลักษณะคล้ายกับรถไฟเหาะ ความสูง 25เมตร ความยาวทั้งหมดคือ 333 เมตร และมีบันไดจำนวน 717 ขั้น ผลิตจาก เหล็กกว่า 317 ตัน ซึ่งสามารถรองรับจำนวนคนได้ 250 คน บนนั้น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนวัฒนธรรมร่วมสมัยกูรยงโพ (Guryongpo Modern Culture and History Street) หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตในที่ใช้ในการถ่ายทำซีรีส์ต่างๆ เป็นมุมบันไดที่ถอดยาวไปตามชุมชนแห่งนี้นี่เอง โดยที่นี่จะจำลองร้านต่างๆ ในสมัยทศวรรษ 1910 เอาไว้ ซึ่งในอดีตนั้น เคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามายึดครองเกาหลีในยุคล่าอาณานิคม จะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆ รอบเมืองมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นอย่างมาก โดยทางเกาหลีเองได้บูรณะ และอนุรักษ์ให้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • นำท่านไป โฮมีกท ซันไรส์ สแควร์ โดยที่นี่เคยเป็นบริเวณของ หมู่บ้านชาวประมง ที่เรียกว่า โฮมีกท (호미곶) แปลว่า “หมู่บ้านแห่งเรื่องเล่าของเสือ” นั่นเอง ซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ ประติมากรรมรูปปั้นมือขนาดใหญ่ ที่ยื่นขึ้นมาจากน้ำทะเล ซึ่งเรียกว่า มือแห่งความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโพฮังอีกด้วย โดยจะมีการจัดงานเทศกาลชมพระอาทิตย์ขึ้นในที่นี่ทุกวันปีใหม่ เป็นการรับแสงแรกแห่งปีที่งดงามมากจริงๆ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้  ( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผักกาด หอมสด ห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ เครื่องเคียง

ที่พัก
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Crawn Harbor Hotel Busan หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4: ศูนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – (Samgyatang) – วัดแฮดอง ยงกุงซา – แดกู – ดิวตี้ฟรี – ดินเนอร์หรู Ashley Buffet – ถนนทงซองโน ช้อปปิ้งสตรีท

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini”
  (ซานโตรินี่เกาหลี)
  โดยชื่อเรียกนี้ มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านกัมชอน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพตามกําแพง และตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก พาท่านชมวิวเมือง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม(Samgyetang) อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

บ่าย
 • พาท่านไป วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) หนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตั้งอยู่เรียบชายฝั่งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของยุคนั้น วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขา หรือในป่า แต่วัดแฮดองยงกุงซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่สร้างอยู่ริมทะเลเลย อีกทั้งยังหันหน้าของวัดออกไปทางทะเลด้วย ทำให้เป็นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนๆ ของเกาหลี
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแดกู นำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Ashley Buffet  เมนูบุฟเฟ่ต์อินเตอร์แบบพรีเมี่ยม ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติหลากหลาย รวมถึงซีฟู้ด และอาหารเกาหลีแบบไม่อั้น ให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนูของหวานสุดฟิน

จากนั้นนำทุกท่าน ช้อปปิ้งถนนดงซองโน (Dongseongno) ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้า แบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่มว่ากันว่าแฟชั่นที่นี่อาจจะล้ำหน้ากว่าที่กรุงโซลและราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ แบรนด์ดังของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่าเมืองไทยประมาณ 4 เท่า

ที่พัก
เข้าสู่ที่พักโรงแรม The Grand Hotel Daegu หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5: Apsan Park + เคลเบิ้ลคาร์ – E World – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ อัพซาน พาร์ค ( Apsan Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เชิงเขา และยังมี cable car ระยะทาง 790 ม. พาขึ้นไปชมวิว เกือบจะ 360 องศา ของเมืองแดกู และยังเป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ที่ใหญ่ที่สุดของแดกู มีภูเขาอัพซาน ซึ่งสูงประมาณ 600 ม. จะมีทั้งส่วนที่เป็นสวนสาธารณะ ที่มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน และส่วนที่เป็นภูเขา ซึ่งแบ่งระดับการเดินยากง่าย ได้ถึง 3 ประเภท ระยะทางสำหรับการเดิน trekking มีตั้งแต่ 2 - 4 กม.  ให้นักปีนเขาได้เลือก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่งแครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

บ่าย
 • นำท่านพาท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื่อปี 1995 เครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สกายจั๊ม” หรือเรียกว่า “หอสูง” ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็นที่ระลึก
 • ได้เวลาสมควร นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน T-WAY
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 09 ต.ค. 65
40,900
39,900
38,900
5,500
12 - 16 ต.ค. 65
40,900
39,900
38,900
5,500
19 - 23 ต.ค. 65
40,900
39,900
38,900
5,500
26 - 30 ต.ค. 65
40,900
39,900
38,900
5,500
02 - 06 พ.ย. 65
40,900
39,900
38,900
5,500
09 - 13 พ.ย. 65
40,900
39,900
38,900
5,500
16 - 20 พ.ย. 65
40,900
39,900
38,900
5,500
23 - 27 พ.ย. 65
40,900
39,900
38,900
5,500

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารจำนวน 11 มื้อ ( อาหารเช้า 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 4 มื้อ / อาหารค่ำ 3 มื้อ ) ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • ของที่ระลึก ( หมอนรองคอ+ฮูท / ของทีระลึกจากการท่องเที่ยวเกาหลี )
 • น้ำดื่ม และ ของว่างรับประทานบนรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)
 • ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน
 • การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid-19 Defense)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายในประเทศ 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
ข้อแนะนำ!!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
   • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น)
   • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
   • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
   • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
   • ผลตรวจ Covid-19 จากโรงพยาบาล โดย
    ATK ก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชม. หรือ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชม.
   • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
   • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร
   • ** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้
  4. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ย  อมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการ 650 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนำรายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทำการจองส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้)
  6. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ****
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลำ), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8
 • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: ย่อย ลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
 • หมายเหตุ:
  • กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านได้ติดต่อ หรือทาง LINE ID: @happytokorea
  • กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจาก การสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
  ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอางค (คอสเมติค) และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย ไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอตเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางคอสเมติค/ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea