line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Romantic

Happy Romantic
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 65
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น.
 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 – 7 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระบริเวณ แถว ....... ก่อนนำไปเช็คอินน์ยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ KE / OZ …….
  ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน
  KE …… ( 00.00 – 00.00+1 ) // OZ …… ( 00.00 – 00.00+1 )

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้) - ตรวจ RT-PCR TEST - สวนสนุก LEGO LAND - นั่งกระเช้าชมวิว ซัมอัคซาน เลค เคเบิ้ลคาร์ - ถนนกาแฟคังนึง ชายหาดอันมก

เช้า
 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • จากนั้นนำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเข้าประเทศที่สนามบินนานาชาติอินชอน (บริการเซ็ตอาหารเช้าแซนด์วิช และนมกล้วย)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก LEGOLAND เป็นสวนสนุกแห่งใหม่ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งภายในจะมีทั้งหมด 7 โซน มีทั้งเครื่องเล่น การแสดง และสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 40 รายการ และนอกจากนี้ก็ยังมีโรงแรมเปิดให้บริการถึง 154 ห้อง อีกด้วย เหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนสำหรับครอบครัว เรียกได้ว่าใครที่หลงไหลใน Lego จะได้ซึมซับบรรยากาศของสวนสนุกแห่งนี้แบบสุดขั้ว
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่ทานเหมือนมาไม่ถึง  เนื้อไก่ที่หั่นออกมาเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ที่ นำมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake เสริฟพร้อมด้วยน้ำซุปสาหร่ายเกาหลีร้อนๆ ( มีย๊อกกุก )

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ซัมอัคซาน เลค เคเบิ้ลคาร์ ซึ่งเป็นรถกระเช้าข้ามทะเลสาบข้างภูเขาซัมอัคซาน ท่านสามารถรับชม และดื่มด่ำไปกับวิวธรรมชาติ โดยรถกระเช้านี้จะมีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร และเมื่อเดินทางไปถึงยอดจะมีระดับความสูงอยู่ที่ 440 เมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนกาแฟ คังนึง ชายหาดอันมก เป็นถนนที่ลัดเลาะไปตามชายหาดอันมก เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟราว 30 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะคั่วเมล็ดกาแฟเอง แต่ละร้านก็สามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะเล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู เซ็ตปูยักษ์(ตามฤดูกาล)  เมนูพิเศษ สำหรับลูกค้า เซ็ตปูยักษ์เสิร์ฟ พร้อมข้าวผัดมันปูร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ บริการน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บ ที่ทางเราได้จัดเตรียมไปให้ท่าน

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม St John Hotel  หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3: พิพิธภัณฑ์ Lighting LED (Arte Museum) – ชุงอังมาเก็ต – กรุงโซล - Oil Tank Culture Park – ฮงแด

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED ( ARTE Museum ) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งใหม่ที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับประสบการณ์หลากหลายมิติที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งภาพ เสียง และกลิ่นที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เยี่ยมชมได้เดินเล่นผ่านชายหาดลึกลับ ป่าไม้ ถ้ำ น้ำตก และแม้กระทั่งภายใต้พายุฝนฟ้าคะนอง โดยไม่ต้องออกจากพิพิธภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง พิเศษ!!! บริการเครื่องดื่มชา ท่านละ 1 แก้ว
 • นำท่านเดินทางไป ชุงอังมาเก็ต (Jungang Market, 중앙시장) ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 ตลาดตั้งอยู่ในเมืองซกโช (Sokcho) ในจังหวัดคังวอน (คังวอนโด, Gangwon-do, 강원도), ประเทศเกาหลีใต้ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เหมาะสำหรับการลิ้มรส และสัมผัสกับบรรยากาศพื้นบ้าน ที่แท้จริงของเกาหลี ประกอบด้วยร้านค้าประมาณ 450 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 15,436 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และที่จอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับรถได้ถึง 350 คัน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ  บนกระทะแบน หรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย
 • นำคณะออกเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้
 • นำท่านชม มุนฮวาบีชุกกีจี (Oil Tank Culture Park, 문화비축기지) เป็นอุทยานวัฒนธรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเชิงวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ติดกับเวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park) ซึ่งเป็นสวนระบบนิเวศขนาดใหญ่ ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้
 • สวนวัฒนธรรมถังน้ำมัน เป็นอุทยานวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น ในบริเวณเขตน้ำมันเก่า (Old Oil Reserve) ของคลังน้ำมันมาโป (Mapo Oil Depot) คลังน้ำมันพื้นฐานสำหรับการผลิตปิโตรเลียมในปี ค.ศ. 1970 
 • นำท่านสู่ ย่านฮงแด ย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสำหรับเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์พรีเมี่ยมสุดหรู ภัตตาคารริมแม่น้ำฮัน @Chavit Cuisine เมนู บุฟเฟ่ต์สุดพรีเมี่ยม ที่คัดสรรมาให้คุณได้ลิ้มรสอาหารรสเลิศ มากกว่า 165  เมนูนุกล็อร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ 6 ปี ซึ่มนู ทั้งอาหารสไตล์ยุโรป อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟู๊ดย่าง และของหวานสุดอร่อย ปรุงกันสดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธีขั้นตอนในการทำ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของแม่น้ำฮัน ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท่านไม่มีวันลืม ตามคอนเซ็ปของร้านที่ว่า “Chavit Cuisine, the buffet restaurant filled with taste, flavor and pleasure!”

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel  หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4: ศูนย์สมุนไพร – ใส่ชุดฮันบกพระราชวังชางด็อก - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี - coconut box- เมียงดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชม ศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 •  จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใส่ชุดฮันบก เข้าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวังชางด็อก หนึ่งในห้าพระราชวังในกรุงโซล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังที่สวยที่สุด และถูกบันทึกเป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโก ถูกสร้างในปี 1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอน ภายในประกอบด้วย ตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ ที่ว่าราชการ และกลุ่มอาคารที่ประดับด้วยเครื่องเรือนยุโรป จุดไฮไลท์ของพระราชวังนี้คือ อุทยานลับ หรือสวนต้องห้ามฮูวอน หรือพีวอน ที่สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงที่ต้นไม้ในสวนจะเปลี่ยนสี เป็นภาพที่ดูงดงามมาก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม + หอยเป๋าฮื้อ เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น และ ความพิเศษ!! เพิ่มหอยเป๋าฮื้อ กินพร้อมกับเครื่องเคียง

บ่าย
 • ให้ท่านแวะช้อปที่ศูนย์เวชสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิว อย่างแบรนด์ DEWINS และ
  แบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ครีมหอยทาก, ครีมน้ำแตก, ครีมขัดขี้ไคล, สแตมเซลล์โบท็อกซ์, ครีมว่านหางจระเข้, แป้งม้าโยก, ยาย้อมผม, แฮนด์ครีม ฯลฯ
 • จากนั้นนำท่าน เที่ยวชม สถานที่เที่ยว Coconut Box ให้คุณเพลิดเพลินกับนิทรรศการ และการแสดงในแนวคิดของจุดพักผ่อนในเมือง เดินทางไปยัง “กล่องมะพร้าว” ขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฮงแด! ประกอบด้วยบังกะโล 32 หลัง และศูนย์ประสบการณ์ 7 แห่ง ภายในบังกะโลมีจอภาพสำหรับเพลิดเพลินกับเกม VR และ NFT ART Gallery เครื่องเล่น LP สำหรับฟังเพลง และเสียง Bluetooth! มีเดียอาร์ตขนาดใหญ่แสดงบนผนังทั้ง 5 ด้าน จากภาพวาดคลาสสิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไปจนถึงผลงานสื่อประเภทล่าสุด! ที่รังสรรค์ผลงานต่าง ๆ พร้อมแสงสีเสียงชวนฝัน!
 • จากนั้นนำทางสู่ย่าน ตลาดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสันจากการแต่งกาย และ จากตึกสูงที่ตั้งอยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ ร้านเครื่องสำอาง ทั้ง Local Brand และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุ่น
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้  ( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดเป็นชิ้นพอดีคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง

ที่พัก

เข้าสู่ที่พักโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5: ดิวตี้ฟรี - Seoul Sky - ซุปปอร์มาเก็ตของฝาก - สนามบินอินซอน – กรุงเทพฯ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ 
 • จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ โซลสกาย ( Seoul Sky ) หอชมวิวที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมือง สำหรับหอชมวิว Seoul Sky ได้ถูกบันทึกให้เป็นหอชมวิวที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซลอย่าง Lotte World Tower โซลสกายถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปท์ ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหลี Seoul Sky นั้นได้ทำลาย 3 สถิติของ Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ ชั้นลอยฟ้าที่อยู่สูงที่สุดในโลก บนชั้น 118, ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่มีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ ระยะทางของลิฟต์ที่ยาวที่สุดในโลกผู้เข้าชมสามารถขึ้นลิฟต์จากชั้นล็อบบี้ B1 และ B2 และทางเดินลอยฟ้า หรือทางเดินกระจกของ Seoul Sky นั้นจะทำให้สามารถรับชมวิวของเมืองได้อย่างเต็มรูปแบบ และถ้าหากโชคดีไปในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เราสามารถมองเห็นได้ไกลถึงซงโด, อินชอน และทะเลเหลือง (ทะเลที่คั่นระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับคาบสมุทรเกาหลี )
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีส่วนผสมของปลาหมึก และหมูสามชั้น โดยนำไปผัดปรุงรสหวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ

บ่าย
 • ได้เวลาสมควร นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 09 ต.ค. 65
51,900
50,900
49,900
6,900
12 - 16 ต.ค. 65
51,900
50,900
49,900
6,900
19 - 23 ต.ค. 65
51,900
50,900
49,900
6,900
26 - 30 ต.ค. 65
51,900
50,900
49,900
6,900
02 - 06 พ.ย. 65
51,900
50,900
49,900
6,900
09 - 13 พ.ย. 65
51,900
50,900
49,900
6,900
16 - 20 พ.ย. 65
51,900
50,900
49,900
6,900
23 - 27 พ.ย. 65
51,900
50,900
49,900
6,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารจำนวน 11 มื้อ ( อาหารเช้า 4 มื้อ / อาหารกลางวัน 4 มื้อ / อาหารค่ำ 3 มื้อ ) ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • ของที่ระลึก ( หมอนรองคอ+ฮูท / ของทีระลึกจากการท่องเที่ยวเกาหลี )
 • น้ำดื่ม และ ของว่างรับประทานบนรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)
 • ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน
 • การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid-19 Defense)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายในประเทศ 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
ข้อแนะนำ!!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
  3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
   • ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น)
   • ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
   • กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
   • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
   • ผลตรวจ Covid-19 จากโรงพยาบาล โดย
    ATK ก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชม. หรือ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชม.
   • หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
   • ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร
   • ** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้
  4. หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ย  อมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการ 650 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนำรายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทำการจองส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้)
  6. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ****
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลำ), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8
 • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: ย่อย ลาดพร้าว 71 ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
 • หมายเหตุ:
  • กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านได้ติดต่อ หรือทาง LINE ID: @happytokorea
  • กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจาก การสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท
  ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอางค (คอสเมติค) และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย ไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอตเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางคอสเมติค/ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea