line happy korea
line happy korea

โปรแกรมทัวร์ : Happy Romantic Winter

Happy Romantic Winter
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ธ.ค.66 -ก.พ. 67
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1: สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น.
 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 - 6
 • กรุณานำกระเป๋าเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนนำท่านไปเช็คอินยังเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES

วันที่ 2: อินชอน (เกาหลีใต้) – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ – ลูเดนเซีย ปาร์ค – สกีรีสอร์ท Welli hilli park Snow Park

เช้า
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ... เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742
 • เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารเช้าแบบ ปิคนิก (ระหว่างเดินทางบนรถ)
 • นำท่านไปสู่ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมและเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับถ่ายภาพเก็บ บรรยากาศไร่ (ระหว่างเดินทางบริการเซตอาหารเช้าแซนวิชพร้อมเครื่องดื่ม)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่ทานเหมือนมาไม่ถึง เนื้อไก่ที่หั่นออกมาเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ที่ นำมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake เสิร์ฟพร้อมด้วยน้ำซุปสาหร่ายเกาหลีร้อน ๆ (มีย๊อกกุก)

บ่าย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลูเดนเซีย ปาร์ค  (LUDENSIA) สวนสนุกธีมปาร์ค สวนในดินแดงแห่งจินตนาการแห่งใหม่ในจังหวัดคยองกี เป็นพื้นที่มหัศจรรย์สำหรับคนที่ชอบวัฒนธรรมและการละเล่น สร้างขึ้นด้วยอิฐ 1.6 ล้านก้อน รวมทั้งอิฐที่นำเข้าโดยตรงจากทวีปยุโรป ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ต้องไปเยี่ยมชมสักครั้ง
 • นำท่านเดินทางสู่ เวลลี่ ฮิวลี่ สกี รีสอร์ท (Welli hilli park Snow Park) เป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันงดงาม  ถือเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวอย่างแท้จริง ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมและสันทนาการอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับนักเล่นสกีในทุกระดับความสามารถ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ สนุกกับ ลานกระโดดที่มีถึง 19 สโลป  กับระยะทางที่ยาวที่ถึง 2.6 กิโลเมตร  ซึ่งแต่ละเส้นทางมีการออกแบบมาให้ไม่เหมือนกัน โดยจะมีไฮไลท์ต่างๆ อยู่เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้เล่นมากยิ่งขึ้น พิเศษ รวมค่าสโนสเลด กระดานเลื่อนหิมะ
  หมายเหตุ. กรุณาจัดเตรียม เสื้อแจ็คเก็ต (กันหนาว) หรือผ้าร่ม กางเกง ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด ท่านที่สนใจเช่าอุปกรณ์ หรือเครื่องเล่นต่างๆ สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์  ทั้งนี้ ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพลูโกกิ  มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ

ที่พัก

Welli Hilli Park Resort หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3: นั่งกระเช้า Gondola – โซล – ห้างฮุนไดโซล – ย่านฮงแด

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชมทัศนียภาพโดยรอบแบบพาโนรามาที่สวยงามที่สุดโดยการพานั่งกระเช้า Gondola ท่านจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนทั่วทั้งพื้นที่ (รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว)
 • เชิญท่านเก็บสัมภาระพร้อมเคลียร์ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือเล้งเกาหลี  อีกหนึ่งเมนูอาหารที่แนะนำ ซึ่งประกอบด้วยกระดูกหมูชิ้นโตที่คัดมาพิเศษ เคี่ยวในน้ำซุปเพื่อรสชาติที่กลมกล่อม ปรุงรสด้วยเครื่องเทศตำรับเกาหลีแท้ๆ ที่ท่านจะสัมผัสได้ถึงเนื้อสัมผัสแบบนุ่มชุ่มลิ้น เสิร์ฟมาพร้อมด้วยข้าวสวยและเครื่องเคียง

บ่าย
 • นำท่านเดินทางสู่ ห้างฮุนไดโซล (The Hyundai Seoul) เป็นห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่ใน   ย่านยออิโด (Yeouido)  กับการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกและบรรยากาศของสวนสาธารณะแบบ indoor ไฮไลน์อยู่ที่ สวนลอยฟ้า ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 5  ของห้าง พร้อมทั้งภายในห้างยังมีของกินของใช้ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อหาได้อย่างครบครัน
 • จากนั้นเดินทางสู่  ย่านฮงแด (HongDae) เป็นย่านวัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้อย่างชัดเจน ที่มีการรวบรวมทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้งกิจกรรมสนุกๆ มากมายเอาไว้ในที่เดียวกัน อีกทั้งอยู่ใกล้กับ "Hongik University"  เป็นย่านที่มีนักศึกษาพักอาศัยอยู่รวมกันจนกลายเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างเกาหลี) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของเกาหลีใต้  กับวิธีการนำหมูหมักมาย่างบนเต่าถ่าน เพื่อให้สุกกำลังดี  รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำ คล้ายเมี่ยง แนมด้วยพริกเกาหลี  เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

ที่พัก

Sotetsu HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4: ชมพระราชวังเคียงบกกุง - Cosmetic – Painter Show - Duty Free - เมียงดง

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางชม พระราชวังเคียงบก หรือเคียงบกคุง เป็นพระราชวังที่มากด้วยประวัติศาสตร์ และมีหลายเหตุการณ์ที่ล้วนแต่เกี่ยวพันกับชาวเกาหลีในปัจจุบันทั้งสิ้น พร้อมชมสถาปัตยกรรมเกาหลีและทัศนียภาพที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายในพระราชวังไม้โบราณที่หรูหราสุดคลาสสิก
 • จากนั้นให้ท่านได้แวะชมนวัตกรรมแห่งความงาม ณ ศูนย์เวชสำอาง (Cosmetic Outlet) ที่ถูกใจนักช็อปชาวไทยทั้งชายและหญิง ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์  อาทิ กลุ่มสกินแคร์บำรุงผิว ครีมหอยทาก ครีมขัดผิว สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแบบเกาหลีหลากหลายชนิด พร้อมน้ำจิ้มโดยนำเนื้อหมูมาแล่ให้บาง แล้วนำไปใส่ในหม้อไฟพร้อมเห็ดต่าง ๆ และผักนานาชนิด พร้อมทั้งใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไป หรือจะรับประทานโดยการนำเนื้อหมูไปแกว่งในน้ำซุปร้อน ๆ ให้สุกพอเหมาะก็อร่อยไปอีกแบบ

บ่าย
 • นำท่านเดินทางชม การแสดง Painter Show  เป็นกลุ่มนักแสดงศิลปะแนวใหม่ เพียงหนึ่งเดียวในโลก ตัวแทนของชาวเกาหลีใต้  ที่มีการผสมผสานเอาภาพวาดสีสันสดใสเข้ากับมีเดียอาร์ตได้แบบสุดล้ำ ถือเป็นการแสดงศิลปะอันน่าทึ่งโดยในทุกท่วงท่าของนักแสดง สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์และกระตุ้นถึงความรู้สึกได้อย่างมหัศจรรย์ ที่ยากหากต้องการหาชมได้จากที่ใดๆ ในโลก
 • แวะช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี  ชมและเลือกซื้อหาสินค้าแบรนด์ดังในย่อมเยาว์ อาทิ เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
 • เดินทางสู่  ย่านเมียงดง เป็นย่านการค้าสายแฟชั่นที่ได้รวบรวมเอาร้านค้าแบรนด์ ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ตลอดจนเครื่องสำอาง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chavit Cuisine อิ่มอร่อยกับ Buffet ระดับพรีเมี่ยม ที่รังสรรค์อาหารนานาชาติกว่า 165 ชนิด ทั้งอาหารอิตาเลี่ยน อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารอินเดีย และอาหารเกาหลี

ที่พัก

Sotetsu HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพร - Lotte Seoul Sky – Gwangjang Market – Super Market – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเชิญท่านเก็บสัมภาระ พร้อมเคลียร์ค่าใช้จ่าย(ถ้ามี)
 • นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร เป็น Soft power สำคัญของเกาหลีใต้ ที่รับรองคุณภาพโดยรัฐบาล นำชม โสมเกาหลี  หรือ  ฮ็อกเก็ตนามู เป็นโสมเกาหลีที่ถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึก  มีสรรพคุณในการบำรุงตับ ล้างพิษ ช่วยทำให้ตับสมบูรณ์แข็งแรง  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ตึกโซลสกาย (Seoul Sky tower) หอชมวิวที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก  ถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงโซล และได้รับการบันทึกลง Guinness World Records ถึง 3 รายการ ได้แก่  ดาดฟ้าที่มี พื้นกระจกใสสูงที่สุดในโลก ลิฟท์ที่เร็วที่สุดโดยมีความเร็ว 600 เมตรต่อนาที และ ลิฟท์ที่ครอบคลุมระยะทางที่ยาวที่สุด
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมิตรทะเลหม้อไฟ คล้าย ๆ ต้มยำทะเลของบ้านเรา แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสด ๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก และผักชนิดต่าง ๆ อย่างผักกาด กะหล่ำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันรับประทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง กิมจิ และสาหร่าย พิเศษ!! ล็อบสเตอร์ ตามฤดูกาล

บ่าย
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกวางจัง (Gwangjang Market) เป็นตลาดเก่าแก่กว่า 100 ปี และเคยถูกทำลายลงในสมัยสงครามของเกาหลี ก่อนจะถูกฟื้นฟูสร้างขึ้นใหม่ เป็นตลาดที่ได้รวบรวมอาหาร Street Food อาหารพื้นเมืองต้นตำรับของชาวเกาหลี ที่มีราคาสุดแสนน่ารัก  อาทิ ไส้กรอกเลือดหมู  คิมบับ  ต๊อกบ๊อกกี้ ออมุก บินแดด็อก
 • ถึงเวลานัดหมาย เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึก
 • นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE เที่ยวบิน KE 651 / OZ 741
 • ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะประทับใจในบริการของเรา

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 10 ธ.ค. 66
49,900
48,900
47,900
7,900
13 - 17 ธ.ค. 66
49,900
48,900
47,900
7,900
20 - 24 ธ.ค. 66
49,900
48,900
47,900
7,900
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 67
59,900
58,900
57,900
7,900
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 67
59,900
58,900
57,900
7,900
10 - 14 ม.ค. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
17 - 21 ม.ค. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
24 - 28 ม.ค. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
07 - 11 ก.พ. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
14 - 18 ก.พ. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
21 - 25 ก.พ. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 67
49,900
48,900
47,900
7,900
06 - 10 มี.ค. 67
49,900
48,900
47,900
7,900

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชื้อเพลิง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครั้ง
  การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้น จึงแนะนำให้ท่านซื้อประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ อย่างประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน (ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน)
 • กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายังช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้
  1. ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น)
  2. ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น) + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาพาสปอร์ต
  3. กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมัคร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้
  4. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพันคอ พื้นหลังสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1
  5. หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
  6. ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน / สำเนาสูติบัตร
   ***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
 • หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการจอง

  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ...

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
   ***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ***
  • การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลำ), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสน เครื่องสำอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยว
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line ID @Happytokorea