โปรแกรมทัวร์ : HAPPY DELUXE PYEONGCHANG AND SEOUL

HAPPY DELUXE PYEONGCHANG AND SEOUL
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ก.ย.-พ.ย. (กรุณาสอบถาม)
ราคา 49,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

_____น.
 • (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว_____สายการบิน_____ประตูทางเข้าที่_____
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่_____

วันที่ 2 : อินชอน - Sea Train จองดองจินเรลไบค์ - พิพิธภัณฑ์เวลาจองดองจิน - Nongoldam-gil Street - วัดนักซานซา

_____น.
 • คณะเดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้) หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองซกโช
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พุลโกกิ อาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปพุลโกกิ บนกระทะแบน หรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย

Sea Train จองดองจินเรลไบค์ - พิพิธภัณฑ์เวลาจองดองจิน - Nongoldam-gil Street - วัดนักซานซา

 • นำท่านปั่น จองดงจินเรลไบค์ สนุกสนานกับการปั่นจักรยานแบบพิเศษ ปั่นไปตามรางรถไฟสายโรแมนติก ทุกท่านจะได้ปั่นจักรยานชิดติดขอบทะเลชองทางรถไฟสายนี้ ซึ่งจะมีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง 4 คน โดยมีจักรยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ให้ท่านได้ปั่นไปตามรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันแสนงามงามของทะเลชายฝั่งทิศตะวันออกของประเทศเกาหลี
 • หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เวลาจองดองจิน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีแนวคิดเรื่อง "มนุษย์ และเวลา" นาฬิกาศิลปะที่หาชมได้ยากกว่า 250 ชิ้นจากทั่วโลก ช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และวิทยาศาสตร์ และวิธีจัดการกับเวลา ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่สำหรับเพื่อน คู่รัก หรือครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับเวลา ในชีวิตของเรา
 • นำท่านชม ถนน Nongoldam-gil ถนนบนเนินเขาจากท่าเรือไปยังประภาคาร Mukho เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีชาวบ้านกว่า 20,000 คนที่ถูกทิ้งไว้ในเมืองเนื่องจากทรัพยากรประมงลดน้อยลง จนถึงตอนนี้มีผู้อาศัยอยู่เกือบ 4,000 คน จึงทำให้เป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบ และสงบ เพื่อเป็นการปรับปรุงบรรยากาศของเมือง ทางศูนย์วัฒนธรรมทงเฮ ได้ยื่นเรื่องขอโครงการ “Mukho Deungdae Damhwa” ไปยังกระทรวงวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2553 ทางศูนย์ได้เข้าเยี่ยมชมผู้สูงอายุในหมู่บ้านเพื่อศึกษาเรื่องราวชีวิตของชาวบ้าน และได้วาดเรื่องราวของพวกเขาบนผนังตลอดทั้งซอย ในส่วนของคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะก็ทำภาพสเก็ตซ์ผู้สูงอายุในยุค 60-70 วาดภาพร่างเพื่อสร้างถนนจิตรกรรมฝาผนัง จุดเริ่มต้นของถนนมีกรอบรูปต่างๆ แขวนอยู่ยบนผนัง ซึ่งแสดงถึงประวัติ และการพัฒนาของเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนักซานซา ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของหาดนักซาน อยู่ระหว่างเมืองซกโช และเมืองยางยาง ในจังหวัดคังวอน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 1,300 ปี สร้างในสมัยชิลลา ตั้งอยู่บนผาริมทะเลของภูเขานักซาน และยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ทำจากหินแกรนิต ซึ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของเกาหลี เมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนตรงบริเวณที่ตั้งของรูปปั้นพระโพธิสัตว์ จะสามารถมองเห็นทะเลโดยรอบเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สุขสงบ ทางเดินขึ้นเขาก็สะดวกสบาย ไม่ชันจนเกินไปสามารถเดินชมวิวเรื่อยๆ ไปได้สบายๆ
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนู แฮมุลทัง (ซีฟู้ดหม้อไฟ) คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย ปู และผักชนิดต่าง ๆ เช่นผักกาด กะหลำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

ที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Ramada Sokcho หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 3 : ซูวอน - ถ้ำควางเมียง + ชิมไวน์ - นั่งบอลลูนชมวิว - โซล

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่เมืองซูวอน
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ถ้ำควางเมียง เมนู สเต๊ก จะมีเนื้อกับไก่ให้เลือก + ชิมไวน์

บ่าย

ถ้ำควางเมียง + ชิมไวน์ - นั่งบอลลูนชมวิว

 • นำท่านสู่ ถ้ำควางเมียง ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติ และสีสัน สถานที่แห่งนี้เป็นเหมืองขุดทองของคนเกาหลี แต่ถูกญี่ปุ่นยึดครอง หลังจากหมดยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ปัจจุบันทางการเกาหลีได้ปรับปรุง และพัฒนาถ้ำแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มรดกแห่งการสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ ยังเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีความลึกถึง 8 ชั้น (อนุญาตเข้าชมแค่ 2 ชั้นบน) ภายในถ้ำมีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังทั่วประเทศเกาหลีใต้ เช่น ห้องแห่งแสงสว่าง และความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ห้องถนนสีทอง หรือเส้นทางแห่งความมั่งคั่ง และสุขภาพดี, ห้องน้ำตกสีทองที่มีความสูง 3.6 เมตร และกว้างถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวังทองคำ, ห้องจัดแสดงโครงสร้างของถ้ำควังเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีที่นำมาจัดแสดงมาจากทั่วประเทศเกาหลีใต้ ท่านสามารถชิมและเลือกซื้อไวน์ได้จากที่นี่
 • จากนั้นนำทุกท่านสัมผัสกับบรรยากาศแปลกใหม่ นั่งบอลลูนชมเมือง เพื่อให้ได้เห็นความงดงามของป้อมฮวาซองได้อย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อนด้วยอากาศร้อนขนาด 32 เมตรและกว้าง 22 เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 20 คน สามารถเข้าถึงได้สูงถึง 150 เมตรและสามารถอยู่ในอากาศเป็นเวลา 7 นาทีเพื่อให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับมุมมองที่สวยงามของป้อมปราการฮวาซอง และใจกลางเมือง หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงโซล
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูคาลบี อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

ที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Lotte Hotel Myeongdong หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ็อกซูกุง - ตลาดเมียงดง

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังถ็อกซูกุง

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความผูกพันของชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย
 • จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก โดยจะมีการเปลี่ยนเวรยามให้ชมกันด้วยในเวลา 11.00 น. 14.00 น. เเละ 15.30 น. ซึ่งอาจจะไม่ใช้จำนวนทหารเยอะเหมือนที่พระราชวังเคียงบก เเต่ก็ยังดูสวยงามเเละไม่ต้องเบียดเสียดเเย่งถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ มากนัก
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮื้อ ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น กินพร้อมกับเครื่องเคียง

บ่าย

ตลาดเมียงดง

 • จากนั้นให้ท่านอิสระชอปปิงย่าน ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารริมแม่น้ำฮัน @Chavit Cuisine เมนูบุฟเฟต์สุดพรีเมี่ยมที่คัดสรรมมาให้คุณได้ลิ้มรสอาหารรสเลิศมากกว่า 165 ชนิด ทั้งอาหารสไตล์ยุโรป อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟู๊ดย่าง และของหวานสุดอร่อย ปรุงกันสดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธี ขั้นตอนในการทำ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของแม่น้ำฮัน ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท่านไม่มีวันลืม ตามคอนเซ็ปของร้านที่ว่า “Chavit Cuisine, the buffet restaurant filled with taste, flavor and pleasure!”

ที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Lotte Hotel Myeongdong หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 5 : น้ำมันสนเข็มแดง - โซล สกาย @ล๊อตเต้ เวิลด์ ทาวเวอร์ (รวมลิฟท์) - ถนนอัพกูจอง - กรุงเทพฯ

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

น้ำมันสนเข็มแดง - โซล สกาย @ล๊อตเต้ เวิลด์ ทาวเวอร์(รวมลิฟท์)

 • นำทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ล้างแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา เป็นต้น
 • จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์ โซลสกายที่ ลอตเต้เวิล์ดมอลล์ (Lotte World Mall) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! Michelin Star เมนู ฮันจองชิก

บ่าย

ถนนอัพกูจอง - กรุงเทพฯ

 • จากนั้นนำท่าน ชอปปิงอัพกูจอง โรดิโอ Apgujeong Rodeo Street ถนนสายแฟชั่นที่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับ Hi-End เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องประดับ นอกจากร้านค้าแล้วก็ยังมีร้านคาเฟ่มากมายที่มีการดีไซน์ตกแต่งร้านได้อย่างดูดี น่านั่ง หากเดินชอปปิงจนเหนื่อยแล้วก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งอาหารไทยก็มีอยู่หลายร้าน
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน____เที่ยวบินที่_____
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 ก.ย. - 30 พ.ย. 60
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-อินชอน-กรุงเทพฯ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 6,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
  • สัมภาระถือขึ้นเครื่องบิน ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
  • สัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (ตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศที่รวมในค่าบริการ ประกอบด้วย
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโคชปรับอากาศ บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว / มินิบาร์ในห้อง ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 20,000 วอน ต่อท่าน / ต่อทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต, ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, สำเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสี หรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)
ระเบียบการสำรองที่นั่ง
  ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
  2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดการให้วีซ่า ของประเทศเกาหลีใต้)
  3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัท ฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
  4. การยกเลิก
   กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลา และจำนวนดังนี้
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน
   • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
   • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
   • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างการที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter flight, Extra flight ทาง บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  7. ในกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การโอนเงินเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัดธนาคาร : ไทยพาณิชย์   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71  
  บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 253-202057-8
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัดธนาคาร : กสิกรไทย   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71  
  บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 601-2-02452-3

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
  3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
  5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
   3. สำเนาสูติบัตร
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea