โปรแกรมทัวร์ : HAPPY PREMIUM GRAND OCEAN

HAPPY PREMIUM GRAND OCEAN
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
เดินทาง : ก.ย.-พ.ย. (กรุณาสอบถาม)
ราคา 49,900 บาท/คน
แชร์ทาง :
หรือ สอบถามทางไลน์

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22:30 น.
 • (หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว N ประตูทางเข้าที่ 7 Korean Air (KE)
 • ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ KE662 เวลา 01:45 น.

วันที่ 2 : กิมแฮ (ปูซาน) - เมืองทงยอง - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน - ฐานบัญชาการเซเบียงกวาน - ตลาดจุนกัง - เกาะกอเจ - หุบเขาแห่งสายลม

เช้า

กิมแฮ (ปูซาน) - เมืองทงยอง

 • เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
 • นําคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลลยอซู (Hallyeosudo) อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี และเกาะเล็กเกาะน้อยในทะเลใต้อีก 400 กว่าเกาะ เรียงรายกันตั้งแต่ เกาะโกเจ (Geojaedo) ทงยอง (Tongyeong) นัมแฮ (Namhae) ไปจนถึง ยอซู (Yeosu) โดยนำท่านนั่งรถจากตัวเมืองปูซาน เพื่อเดินทางข้ามสะพานที่ยาวกว่า 8.2 กิโลเมตร โดยสะพานแห่งนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการรวมสะพาน 2 รูปแบบ คือ สะพานสายเคเบิลข้ามทะเล มีความยาว กว่า 3.7 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับสะพานอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวอีก 3.7 กิโลเมตร โดยขุดอุโมงค์ที่ความลึก 48 เมตรลงไป ถือเป็นความมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก เพราะด้วยความฉลาดล้ำลึกของทีมวิศวกร และเครื่องมือทางวิศวกรรม ทำให้เกิดการย่นเวลาการเดินทางในการท่องเที่ยว ณ ที่นี่กว่าครึ่ง ของเวลาที่ต้องใช้ สู่เกาะกาด๊อกโด
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู เมนู คาลบี อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย

นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน - ฐานบัญชาการเซเบียงกวาน - ตลาดจุนกัง - เกาะกอเจ - หุบเขาแห่งสายลม

 • รับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำท่านสู่ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน (Hallyeosudo Landscape Cable Car) ซึ่งจะพาทุกท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบ 360 องศา กับกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car ซึ่งจะพาท่านขึ้นสู่ยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งมากมายที่สวยงามของเคียงซังนัมโด เป็นกระเช้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในเกาหลีใต้ (ระยะทาง 1,975 เมตร) ใช้เวลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเท่านั้น เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา ท่านจะดื่มด่ำกับทัศนียภาพของเคียงซังนัมโด ทิศเหนือเป็นเนินเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทิศใต้จะพบกับความงามของเกาะต่างๆ หากท่านมองไปยังเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญี่ปุ่นที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ในแต่ละปีที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามของที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
 • นำท่านเดินทางไปยัง ฐานบัญชาการเซเบียงกวาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ เปรียบเสมือนฐานบัญชาการรบของกองทัพเรือในสมัยราชวงศ์โชซอน ในอดีตท่านนายพล อีซุนชิน เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์เรือเต่า และใช้สถานที่นี้เป็นที่บัญชาการรบกับกองทัพของญี่ปุ่น
 • จากนั้นนำท่านแวะ ตลาดปลาจุนกัง ใกล้กับท่าเรือ Gangguan ที่นี่ถือเป็นตลาดสดพื้นเมืองสำคัญของคนปูซานท้องถิ่น เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเล อาชีพหลักคือประมง และอู่ต่อเรือ ที่นี่จึงเป็นตลาดค้าปลา และอาหารทะเล ที่ได้รับความนิยมของชาวเกาหลีใต้ ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด และสามารถนำไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ในสไตล์ที่คุณชอบ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่นปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และกิมจิที่ทำจากปลาหมึก ที่เป็นที่นิยม ให้ท่านเลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝาก
 • เดินทางไปยังเกาะกอเจ เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอีกแห่งเมื่อถึงเกาะท่านจะได้พบกับ แหลมกังหันลม  Windy Hill ซึงเป็นท่าเทียบเรือ และจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อ และยังเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีหลายเรื่อง เช่น Eve′s Garden (2003, SBS) and Merry- Go-Round (2004, MBC) และรายการโทรทัศน์ 2 Days & 1 Night ที่นี่มีเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าที่เขียวชะอุ่มตัดกับสีฟ้าของท้องทะเล และยังมีกังหันลมเป็นแบล็คกราวด์ให้ดูโรแมนติค เหมาะแก่การเก็บภาพ
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เมนู เซ็ตปลาย่าง (Roasted fish)

ที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Riviera Geoje Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : อุทยานพันธุ์ไม้กลางทะเล (Jangsado Sea Park) - ปูซาน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี - สวนยงดูซาน - ขึ้นหอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง - BIFF STREET

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

อุทยานพันธุ์ไม้กลางทะเล (Jangsado Sea Park) - ปูซาน

 • จากนั้นนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ อุทยานพันธุ์ไม้กลางทะเลเกาะจางซาโด (Jangsado Sea Park) เกาะจางซาโดเป็นเกาะที่ปกคลุมด้วยพืช และดอกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกคาเมลเลีย ที่สวยงามซึ่งจะเบ่งบานในช่วงฤดูหนาว พื้นที่ทั้งหมดของเกาะจะปกคลุมไปด้วย ดอกไฮเดรนเยีย ในช่วงฤดูร้อนที่มีความงามทำให้มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล บนเกาะมีอุทยานที่ตกแต่งด้วยรูปปั้นหลากหลายรูปทรง ไฮไลท์อีกอย่างคือเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่องดังอย่าง You Who Came from the Star (นำแสดงโดย คิมซูฮยอน และจอนจีฮยอน) และ Uncontrollably Fond (นำแสดงโดย คิมอูบิน และเบซูจี) ด้วยสิ่งที่ทำให้เกาะแห่งนี้เป็นที่นิยมในการถ่ายทำภาพยนตร์ หรือรายการทีวี คือทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งภายในเกาะ และวิวทะเลที่สวยงาม ถือว่าเกาะนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับที่จะพักผ่อนชมความสวยงามของธรรมชาติ วิวของทะเล และได้สูดอากาศบริสุทธ์ได้เต็มปอดอีกด้วย
 • ได้เวลาพาท่านเดินทางกลับปูซาน
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แฮมุลทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนำอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก ปลา หอย ปู และผักชนิดต่างๆ เช่นผักกาด กะหลำปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

บ่าย

ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี - สวนยงดูซาน - ขึ้นหอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง - BIFF STREET

 • จากนั้นนำท่านชอปปิงสินค้าปลอดภาษีที่ ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา และเครื่องประดับ ฯลฯ
 • พาท่านชม ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สําคัญของเมืองปูซาน สําหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รักทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่ จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
 • นำท่านสู่ย่าน Nampodong Street ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งชอปปิงสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาชอปไม่น้อย ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาชอปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในกรุงโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสำอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
 • นำท่านสู่ถนนสายบันเทิง BIFF STREET (Busan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” เริ่มขึ้นในปี 1996 จนปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เมนู Oase Buffet Michelin Star restaurant

ที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Lotte Hotel Busan หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : วัดบอมอซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ลิ้มลองปูยักษ์ที่ตลาดกีจัง - ซูเปอร์มาเก็ต - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - ล่องเรือยอร์ช

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

วัดบอมอซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง

 • จากนั้นเที่ยวชม วัดบอมอซา (Beomeosa Temple Stay) เป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่เชิงเขาของภูเขากอมจอง (Geumjeongsan) ใกล้กับใจกลางเมืองปูซาน เป็นหนึ่งใน 3 วัดหลักของเกาหลีใต้ ทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถานที่ฝึกฝนการปฏิบัติธรรมแบบพระ หรือที่เรียกกว่า Temple Stay ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบฝึกฝน และแบบสบายๆ แบบแรกผู้เข้าร่วมจะได้ประสบการณ์คล้ายกับการเป็นพระในการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การกิน และการสวดมนต์ จนถึงการทำสมาธิแบบเซน ถ้าเป็นแบบสบายๆ จะเป็นการดื่มชาแล้วสนทนากับพระ หรือการฝึกทำสมาธิแบบเซนสั้นๆ
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้, แอลกอฮอล์, กาแฟ, บุหรี่, สารตกค้างจากอาหาร และยา เป็นต้น
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดกีจัง ตลาดสดกลางแจ้งที่ขายพวกอาหารทะเล ผักต่างๆ และปลาสดตามฤดูกาล กับเมนูสุดพิเศษ!! ปูยักษ์ King crab นำมานึ่งสดๆ รสชาติหวาน และอร่อย ทานกับข้าวผัดมันปู และเครื่องเคียง

บ่าย

ซูเปอร์มาเก็ต - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - ล่องเรือยอร์ช

 • จากนั้นนำท่านชอปปิงที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ
 • พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่าKorea’s Santorini” (ซานโตรินี่เกาหลี) โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเรียงตัวสลับกันไปมา สีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอน ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพตามกําแพง และตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก
 • จากนั้นพาทุกท่านมาสัมผัสกับความ Luxaury ของอ่าวปูซานอย่างใกล้ชิด ด้วยการนั่งเรือยอร์ช ที่นี่มีเรือยอร์ชให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการล่องเรือออกไปสัมผัสกับสายลมทะเลเย็นๆ และชมวิวทะเลสวยงาม พร้อมกับการชมพระอาทิตย์ตกดินอันแสนโรแมนติก
อาหารค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม เมนูขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น กินพร้อมกับเครื่องเคียง

ที่พัก
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Lotte Hotel Busan หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพร - นั่งรถรางชมธรรมชาติแทจองแด - ปูซานออมุก (Fish Cake ) - พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินปั้น (Clayarch Museum) - สนามบิน-กรุงเทพฯ

อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า

ศูนย์สมุนไพร - นั่งรถรางชมธรรมชาติแทจองแด - ปูซานออมุก (Fish Cake)

 • นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแทจงแด ตั้งอยู่ที่เกาะยงโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง บริเวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นภูเขา และหน้าผาสูงชันติดทะเลซึ่งอยู่ต่ำลงไป 150 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งในเมืองพูซาน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์โดยรอบอุทยานที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ นับไม่ถ้วน และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว และสิ่งสันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นทะเล, ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้านขายของที่ระลึก ทิวทัศน์รอบๆ จะมองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม (รวมบัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้)
 • จากนั้นพาท่านแวะชิม เมนูพิเศษ!!! ปูซานออมุก ( Fish cake )  ส่วนผสมหลักทำจากเนื้อปลา เหมือนปลาเส้น หรือ ลูกชิ้นปลา แต่จะทำเป็นรสชาติต่างๆ หลากหลาย ใส่ผักหรือเนื้อสัตว์เข้าไปในแป้ง หรือ ดัดแปลงไส้ไปได้หลายแบบ หลายรสชาติเลยทีเดียว
อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสุดพิเศษ!! หอยนกนางนวลกระทะร้อน เมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนปูซาน ให้ท่านได้ลิ้มลองหอยนกนางนวลสด กับหมูสไลล์ติดมันบางๆ พร้อมละลายในปาก ผัดกับถั่วงอก ซอสพริก เสิร์ฟพร้อมน้ำซุป และข้าวสวยร้อนๆ หรือสำหรับท่านที่ชอบรสชาติจัดจ้านก็ สามารถใส่ข้าวลงไปผัดในกระทะเพื่อให้ได้รสชาติเข้มข้นขึ้น

บ่าย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินปั้น (Clayarch Museum) - สนามบิน-กรุงเทพฯ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินปั้น (Clayarch Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะผลงานด้านเซรามิค และเครื่องปั้นดิน ด้วยธรรมชาติทึ๋โอบล้อมกับตัวอาคารที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตา ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ สมัยใหม่มีความทันสมัยในการนำเสนองานให้น่าสนใจ และมีมุมสวยๆ สำหรับถ่ายรูป ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกิมเฮ
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air เวลา 20:50 น.      
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 00:15 น.

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 ก.ย. - 30 พ.ย. 60
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปูซาน-กรุงเทพฯ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 6,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
  • สัมภาระถือขึ้นเครื่องบิน ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
  • สัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (ตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศที่รวมในค่าบริการ ประกอบด้วย
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโคชปรับอากาศ บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว / มินิบาร์ในห้อง ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 20,000 วอน ต่อท่าน / ต่อทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต, ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่, สำเนาทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสี หรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)
ระเบียบการสำรองที่นั่ง
  ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-932-5352

  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง
  2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดการให้วีซ่า ของประเทศเกาหลีใต้)
  3. เงินมัดจำท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
  4. การยกเลิก
   กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลา และจำนวนดังนี้
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน
   • ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
   • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
   • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างการที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
  6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter flight, Extra flight ทาง บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  7. ในกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัดธนาคาร : ไทยพาณิชย์   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71  
  บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 253-202057-8
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัดธนาคาร : กสิกรไทย   สาขา : ย่อยลาดพร้าว 71  
  บัญชี : ออมทรัพย์   เลขบัญชี : 601-2-02452-3

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ เบอร์ 02-932-5352
  กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายจำนวนนั้นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
  2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มต้นการทำงาน)
  3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจัดเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
  4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบัน
  5. กรณีเป็นนักเรียน, นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   1. หนังสือรับรองการทำงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
   2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
   3. สำเนาสูติบัตร
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Copyright © 2016 Happytokorea.com. All Rights Reserved. Designed by KTCC Co.,Ltd.
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Happytokorea
Line @Happytokorea